Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látky mohou mít tři skupenství: Pevné Kapalné Plynné Např. led, voda, vodní pára Skupenství látek se může za jistých podmínek měnit- nastává změna skupenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látky mohou mít tři skupenství: Pevné Kapalné Plynné Např. led, voda, vodní pára Skupenství látek se může za jistých podmínek měnit- nastává změna skupenství."— Transkript prezentace:

1

2 Látky mohou mít tři skupenství: Pevné Kapalné Plynné Např. led, voda, vodní pára Skupenství látek se může za jistých podmínek měnit- nastává změna skupenství

3 tání desublimace pevná látka kapalná látka plynná látka vypařování tuhnutí kondenzace sublimace Skupenské přeměny

4 Tání Jestliže zahříváme těleso z krystalické látky, zvyšuje se jeho teplota a po dosáhnutí teploty tání t t se pře- měňuje na kapalinu se stejnou teplotou.

5 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t. Krystalická látka přijímá teplo - zvětšuje se kinetická ener- gie kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity a vzdálenost mezi nimi - narůstá jejich potenciální energie.

6 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t. Když látka dosáhne teploty tání, narušuje se vazba mezi částicemi mřížky - mřížka se rozpadává, látka taje.

7 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t. Přestože při tání látka přijímá teplo, nemění se její teplota.

8 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t. Aby všechna látka roztála, musí při teplotě tání t t přijmout skupenské teplo tání L t.

9 Skupenské teplo tání L t : - je teplo, které přijme těleso z krystalické látky při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu se stejnou teplotou. Měrné skupenské teplo tání l t - je teplo, které přijme těleso z krystalické látky s hmot- ností 1 kg při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu se stejnou teplotou.

10 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t. Další přijímání tepla znamená zahřívání látky už v kapalném skupenství.

11 Jestliže krystalická látka přijímá teplo, zvětšuje se E k kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity, čímž se zvětšuje vzdálenost mezi nimi. Při teplotě tání t t se rozkmity zvětší natolik, že se narušuje vazba mezi částicemi mřížky, mřížka se rozpadává, látka taje. V různých látkách jsou vazebné síly různě velké, proto mají látky při daném vnějším tlaku různou teplotu tání.

12 Celkové přijaté teplo při tání tělesa Q Q 1 - teplo na zahřátí pevného tělesa na teplotu tání L t - skupenské teplo tání Q 2 - teplo na zahřátí kapalného tělesa na teplotu t 1

13 Křivka tání - je grafické znázornení závislosti teploty tání látky na tlaku. Olovo - s rostoucím tlakem se zvyšuje teplota tání. Led - s rostoucím tlakem se snižuje teplota tání. led olovo

14 Regelace ledu (znovuzamrzání): Pod nataženým drátem je velký tlak a teplota tání je nižší než 0 o C. Nad drátem voda znovu zamrzne.

15 Regelace ledu umožňuje skluz při bruslení. Led pod tlakem brusle taje a vzápětí znovu tuhne.

16 Měrné skupenské teplo tuhnutí - je teplo, které odevzdá kapalné těleso o hmotnosti 1 kg při teplotě tání, aby se změnilo na pevnou látku se stejnou teplotou. Teplota tuhnutí látky je stejná jako teplota tání. Tuhnutí: - jestliže kapalinu, která vznikla tání krystalické lát- ky, ochlazujeme, mění se při teplote tání na pev- né těleso - tuhne. L t - skupenské teplo tuhnutí l t - měrné skupenské teplo tuhnutí

17 V okamžiku ztuhnutí se krystalky navzájem dotýkají a tvoří zrna. Tuhnutí: - ochlazením kapaliny na teplotu tuhnutí se vlivem vazebných sil tvoří krystalizační jádra.

18 Jak se změní vnitřní energie tělesa z cínu o hmot- nosi 3 kg a teplotou tání, jestliže se přemění z pev- ného skupenství na kapalné se stejnou teplotou? zvětší se o 0,18 MJ Řešte úlohu:

19 Led o hmotnosti 1 kg s počáteční teplotou -10 o C sa přeměnil na vodu s teplotou 20 o C pri normálním tlaku. Vypočítejte celkové přijaté teplo při této přeměně. Řešte úlohu: Q = 439 kJ

20 Měrné skupenské teplo tání je teplo, které: a) přijme 1 kg krystalické látky při teplotě tuhnutí, aby se změnilo na kapalinu se stejnou teplotou b) přijme 1 kg kryštalické látky při teplotě tání, aby se změnilo na kapalinu se stejnou teplotou c) přijme 1 kg amorfní látky při teplotě tání, aby se změnilo na kaapalinu se stejnou teplotou d) přijme 1 kg amorfní látky při teplotě tuhnutí, aby se změnilo na kapalinu se stejnou teplotou. Test 1

21 Souvislost mezi měrným skupenským teplem tání, skupenským teplem tání a hmotností těle- sa je: Test 2

22 Jednotkou veličiny měrné skupenské teplo tání je: Test 3


Stáhnout ppt "Látky mohou mít tři skupenství: Pevné Kapalné Plynné Např. led, voda, vodní pára Skupenství látek se může za jistých podmínek měnit- nastává změna skupenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google