Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Látky mohou mít tři skupenství:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Látky mohou mít tři skupenství:"— Transkript prezentace:

1

2 Látky mohou mít tři skupenství:
Pevné Kapalné Plynné Např. led, voda, vodní pára Skupenství látek se může za jistých podmínek měnit- nastává změna skupenství

3 Skupenské přeměny pevná látka tání desublimace sublimace tuhnutí
vypařování plynná látka kapalná látka kondenzace

4 Tání Jestliže zahříváme těleso z krystalické látky, zvyšuje se
jeho teplota a po dosáhnutí teploty tání tt se pře- měňuje na kapalinu se stejnou teplotou.

5 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t.
Krystalická látka přijímá teplo - zvětšuje se kinetická ener- gie kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity a vzdálenost mezi nimi - narůstá jejich potenciální energie.

6 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t.
Když látka dosáhne teploty tání, narušuje se vazba mezi částicemi mřížky - mřížka se rozpadává, látka taje.

7 Graf tání Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t.
Přestože při tání látka přijímá teplo, nemění se její teplota.

8 Graf tání Aby všechna látka roztála, musí při teplotě tání tt
Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t. Aby všechna látka roztála, musí při teplotě tání tt přijmout skupenské teplo tání Lt.

9 Skupenské teplo tání Lt:
- je teplo, které přijme těleso z krystalické látky při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu se stejnou teplotou. Měrné skupenské teplo tání lt - je teplo, které přijme těleso z krystalické látky s hmot- ností 1 kg při teplotě tání, aby se přeměnilo na kapalinu se stejnou teplotou.

10 Graf tání Další přijímání tepla znamená zahřívání látky už v
Grafická závislost přijatého tepla Q a teploty tělesa t. Další přijímání tepla znamená zahřívání látky už v kapalném skupenství.

11 Jestliže krystalická látka přijímá teplo, zvětšuje se Ek
kmitavého pohybu částic. Částice zvětšují rozkmity, čímž se zvětšuje vzdálenost mezi nimi. Při teplotě tání tt se rozkmity zvětší natolik, že se narušuje vazba mezi částicemi mřížky, mřížka se rozpadává, látka taje. V různých látkách jsou vazebné síly různě velké, proto mají látky při daném vnějším tlaku různou teplotu tání.

12 Celkové přijaté teplo při tání tělesa Q
Q1 - teplo na zahřátí pevného tělesa na teplotu tání Lt - skupenské teplo tání Q2 - teplo na zahřátí kapalného tělesa na teplotu t1

13 Křivka tání Olovo - s rostoucím tlakem se zvyšuje teplota tání.
je grafické znázornení závislosti teploty tání látky na tlaku. olovo led Olovo - s rostoucím tlakem se zvyšuje teplota tání. Led - s rostoucím tlakem se snižuje teplota tání.

14 Regelace ledu (znovuzamrzání):
Pod nataženým drátem je velký tlak a teplota tání je nižší než 0 oC. Nad drátem voda znovu zamrzne.

15 Regelace ledu umožňuje skluz při bruslení.
Led pod tlakem brusle taje a vzápětí znovu tuhne.

16 Tuhnutí: Lt - skupenské teplo tuhnutí
- jestliže kapalinu, která vznikla tání krystalické lát- ky, ochlazujeme, mění se při teplote tání na pev- né těleso - tuhne. Lt - skupenské teplo tuhnutí lt - měrné skupenské teplo tuhnutí Měrné skupenské teplo tuhnutí je teplo, které odevzdá kapalné těleso o hmotnosti 1 kg při teplotě tání, aby se změnilo na pevnou látku se stejnou teplotou. Teplota tuhnutí látky je stejná jako teplota tání.

17 Tuhnutí: - ochlazením kapaliny na teplotu tuhnutí se vlivem
vazebných sil tvoří krystalizační jádra. V okamžiku ztuhnutí se krystalky navzájem dotýkají a tvoří zrna.

18 Řešte úlohu: Jak se změní vnitřní energie tělesa z cínu o hmot-
nosi 3 kg a teplotou tání, jestliže se přemění z pev- ného skupenství na kapalné se stejnou teplotou? zvětší se o 0,18 MJ

19 Řešte úlohu: Led o hmotnosti 1 kg s počáteční teplotou -10 oC sa přeměnil na vodu s teplotou 20 oC pri normálním tlaku. Vypočítejte celkové přijaté teplo při této přeměně. Q = 439 kJ

20 Měrné skupenské teplo tání je teplo, které:
Test Měrné skupenské teplo tání je teplo, které: a) přijme 1 kg krystalické látky při teplotě tuhnutí, aby se změnilo na kapalinu se stejnou teplotou b) přijme 1 kg kryštalické látky při teplotě tání, c) přijme 1 kg amorfní látky při teplotě tání, aby se změnilo na kaapalinu se stejnou teplotou d) přijme 1 kg amorfní látky při teplotě tuhnutí, aby se změnilo na kapalinu se stejnou teplotou. 1

21 Souvislost mezi měrným skupenským teplem tání,
Test Souvislost mezi měrným skupenským teplem tání, skupenským teplem tání a hmotností těle- sa je: 2

22 Jednotkou veličiny měrné skupenské teplo tání je:
Test Jednotkou veličiny měrné skupenské teplo tání je: 3


Stáhnout ppt "Látky mohou mít tři skupenství:"

Podobné prezentace


Reklamy Google