Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Zákony elektrického proudu v obvodech 2

2 Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). 1. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 2. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 3. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva (hráče), které danou otázku zodpovědělo, správně body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě družstva (hráče). 4. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhé družstvo (hráč). 5. Otázky volí družstva vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 6. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhoduje otázka šestnáctá. 7. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek. Jak postupovat − návod pro použití

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 13141516 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1234 5678 9101112 13141516 1 23 4 9101112 13141516 6785 Obr. 1

4 Otázka číslo 1: Na žárovce jsou údaje 24 V / 0,4 A. Žárovka je připojena ke zdroji napětí 24 V po dobu 5 minut. Urči elektrický odpor vlákna žárovky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. U = 24 V; I = 0,4 A; R = ?  R = U / I R = 24 V : 0,4 A = 60 

5 Otázka číslo 2: Jak se mění výchylka ručky voltmetru, posouvá-li se jezdec J do polohy L? Zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Výchylka ručky se zmenší, protože mezi body J a M se zmenší elektrický odpor, a proto se zmenší i elektrické napětí. + L J K V M _

6 Otázka číslo 3: V elektrických obvodech podle schémat a), b), c) jsou stejné ampérmetry A 1, A 2 a stejné rezistory o odporu R = 100 . Jak velké elektrické proudy naměříme na ampérmetrech A 1 v obvodech podle schémat a), b) a c)? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + J A1A1 A2A2 V1V1 30 V R _ + M A1A1 A2A2 V2V2 R _ + A1A1 R R R A2A2 IaIa IbIb IcIc Schéma a) Schéma b) Schéma c) a) … R = 100  ; U = 30 V; I a = ? A I a = U / R … I a = 30 V / 100  = 0,3 A b) … R = 200  ; U = 30 V; I b = ? A I b = U / R … I b = 30 V / 200  = 0,15 A c) … R = 50  ; U = 30 V; I c = ? A I c = U / R … I c = 30 V / 50  = 0,6 A

7 Otázka číslo 4: Jaké napětí je mezi uzly A a B? Zpět Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ Správná odpověď: U = 12 V + 12 V A B R 1 = 40  R 1 = 120  I1I1 I2I2 A I

8 Otázka číslo 5: K čemu se používá reostatu, zapojeného v elektrickém obvodu podle následujícího schématu? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. K regulaci elektrického proudu procházejícího elektrickým obvodem. A + _ L J K

9 Otázka číslo 6: Urči elektrické proudy I 1 a I 2. Zpět Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: _ + 12 V A B R 1 = 40  R 1 = 120  I1I1 I2I2 A I R 1 = 40  ; U = 12 V; I 1 = ? A I 1 = U / R 1... I 1 = 12 V / 40  = 0,3 A R 2 = 120  ; U = 12 V; I 2 = ? A I 2 = U / R 2... I 2 = 12 V / 120  = 0,1 A

10 Otázka číslo 7: Na žárovce jsou údaje 24 V / 0,4 A. Žárovka je připojena ke zdroji napětí 24 V po dobu 5 minut. Urči elektrický příkon žárovky. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. U = 24 V; I = 0,4 A; P=? W P = U. I P = 24 V. 0,4 A = 9,6 W

11 Otázka číslo 8: Urči odpor R rezistoru, kterým můžeme nahradit oba rezistory R 1 a R 2 tak, že se velikost proudu I nezmění. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + 12 V A B R 1 = 40  R 1 = 120  I1I1 I2I2 A I 1 / R = 1 / R 1 + 1 / R 2  R = R 1. R 2 / (R 1 + R 2 ) R = 40. 120 / (40 + 120) = 4 800 / 160 = 30 

12 Otázka číslo 9: Na žárovce jsou údaje 24 V / 0,4 A. Žárovka je připojena ke zdroji napětí 24 V po dobu 5 minut. Jak velkou elektrickou energii přijme svítící žárovka? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. U = 24 V; I = 0,4 A; t = 5 min = 300 s; W = ? J W = U. I. t W = 24 V. 0,4 A. 300 s = 2 880 J

13 Otázka číslo 10: Urči velikost elektrického proudu procházejícího vodičem v místě A. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. R = R 1 + R 2 + R 3 R = 10  + 20  + 30  = 60  U = 6 V; R = 60  ; I = ? A I = U / R I = 6 V / 60  = 0,1 A 30  6 V + _ A B C 20  10  1 2 3

14 Otázka číslo 11: Jak se mění výchylka ručky ampérmetru, posouvá-li se jezdec reostatu J do polohy L? Svoji odpověď zdůvodni. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Výchylka ručky se zvětší (zvětší se měřený elektrický proud), protože se zmenší elektrický odpor v obvodu. A + _ L J K

15 Otázka číslo 12: V elektrických obvodech podle schémat a), b), c) jsou stejné ampérmetry A 1, A 2 a stejné rezistory o odporu R = 100 . Ve kterých obvodech a), b), c) jsou výchylky ruček ampérmetrů A 1, A 2 různé? Zdůvodni. Zpět Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Jen v obvodu na schématu c), kde se jedná o rozvětvený elektrický obvod. V obvodech na schématech a) a b) se ampérmetry vyskytují jen v různých místech jednoduchého nerozvětveného obvodu, kde je procházející proud v každém místě obvodu stejný. _ + J A1A1 A2A2 V1V1 30 V R _ + J M A1A1 A2A2 V2V2 R _ + A1A1 R R R A2A2 IaIa IbIb IcIc Schéma a) Schéma b) Schéma c)

16 Otázka číslo 13: Urči elektrický proud I. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + 12 V A B R 1 = 40  R 1 = 120  I1I1 I2I2 A I 1 / R = 1 / R 1 + 1 / R 2  R = R 1. R 2 / (R 1 + R 2 ) R = 40. 1 20/ (40 +120) = 4 800 / 160 = 30  U = 12 V; R = 30  ; I = ? A I = U / R I = 12 V / 30  = 0,4 A

17 Otázka číslo 14: Jak velké elektrické napětí je mezi svorkami žárovky 3, tj. mezi body B a C? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. R = R 1 + R 2 + R 3 R = 10  + 20  + 30  = 60  U = 6 V; R = 60  ; I = ? A I = U / R … I = 6 V / 60  = 0,1 A I = 0,1 A; R 3 = 30  ; U 3 = ? V U 3 = I. R 3 … U 3 = 0,1 A. 30  = 3 V 30  6 V + _ A B C 20  10  1 2 3

18 Otázka číslo 15: V elektrických obvodech podle schémat a), b), c) jsou stejné ampérmetry A 1, A 2 a stejné rezistory o odporu R = 100 . Jak velké elektrické napětí naměříme na voltmetrech V 1 a V 2 ? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. _ + J A1A1 A2A2 V1V1 30 V R _ + J M A1A1 A2A2 V2V2 R _ + A1A1 R R R A2A2 IaIa IbIb IcIc Schéma a) Schéma b) Schéma c) V 1 … U = 30 V V 2 … U = 15 V

19 _ + Otázka číslo 16: K čemu se v tomto zapojení používá rezistor s plynule proměnným odporem? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Slouží jako dělič napětí. L J K V M

20 [cit. 2010–13–07]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Použité obrázky: [cit. 2010–13–07]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soupak.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google