Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Citt Podpora komercializace výzkumu ve FZU z programu GAMA Aleš Hála říjen 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Citt Podpora komercializace výzkumu ve FZU z programu GAMA Aleš Hála říjen 2015."— Transkript prezentace:

1 citt Podpora komercializace výzkumu ve FZU z programu GAMA Aleš Hála říjen 2015

2 citt Obsah  Cíl a účel projektu  Délka trvání a financování  Uznatelné náklady  Financování  Požadavky na příjemce  Kontakty a informace

3 citt Cíl projektu GAMA Podpořit komercializaci výsledků výzkumu FZU

4 citt Účel projektu GAMA Komercializace výsledků výzkumu FZU  Prodej licence k know-how, patentům a užitným vzorům  Založení technologických spin-off firem s know-how vytvořeným na FZÚ

5 citt Účel projektu GAMA Výzkum a vývoj FZÚ (GAČR, H2020, ostatní projekty) Výstup VaV (know-how, technologie, zařízení, software…) Ochrana IP (patent, užitný vzor, …) Strategie využití IP (business plán, …) Technologická společnost (spin-off) Licence průmyslovému partnerovi Účast FZÚ 1% – 100% Neúčast FZÚ (licence) GAMA

6 citt Délka trvání a financování  Celý program GAMA trvá září 2015 – prosinec 2019  Dílčí projekt (tzn. individuální, jednotlivé projekty skupin FZÚ) trvají 6 – 36 měsíců  Podpora pro dílčí projekt cca. 0,5 – 1,5 mil. Kč  Finanční prostředky jsou distribuovány interně v rámci FZÚ  Poskytovatel dotace je TAČR

7 citt Úloha CITT v projektu GAMA Úloha CITT  Identifikace výstupů VaV, které mají potenciál být praktickou aplikací umožňující komerční využití a zavedení do praxe  Organizace interní soutěže o Miniprojekty  Podpora řešitelským týmům  Administrace a reportování

8 citt Přímé uznatelné náklady  Mzdy a povinné odvody, odměny (nesmí být v součtu za rok vyšší než 2 měsíční platy)  Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpisů po dobu realizace projektu  Outsourcing (přenesení části výzkumné činnosti projektu na dodavatele), max. 20% z celkového rozpočtu projektu

9 citt Přímé uznatelné náklady  Materiál, služby, drobný hmotný majetek související s projektem  Náklady na provoz, opravy a údržbu majetku využívaného při řešení projektu  Cestovní náklady a cestovní náhrady  Stipendia  Vnitrofaktury

10 citt Požadavky na příjemce  Časově a věcně rozvrhnout plán činností  Připravit popis projektu podle zveřejněného formuláře  Poslat vyplněný formulář na citt@fzu.czcitt@fzu.cz

11 citt Postup při posuzování dílčích projektů Vyplnění a podání formuláře (řešitelský tým FZÚ) Formální a věcné zhodnocení (Manažer projektu, CITT – odd. 98) Komise pro komercializaci (rozhoduje na základě předloženého návrhu) Podpis dohody o dílčím projektu (řešitelský tým, ředitel FZÚ) Počátek realizace projektu (6 – 36 měsíců)

12 citt Kontakty a informace  Pavla Doležalová (odd. 98)dolezalova@fzu.czdolezalova@fzu.cz  Aleš Hála (odd. 98)hala@fzu.czhala@fzu.cz  Martin Nikl (odd. 27)nikl@fzu.cznikl@fzu.cz

13 Děkujeme za pozornost Aleš Hála Martin Nikl citt


Stáhnout ppt "Citt Podpora komercializace výzkumu ve FZU z programu GAMA Aleš Hála říjen 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google