Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIC Brno, 10. Června 2016 Programy EUREKA a Eurostars 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIC Brno, 10. Června 2016 Programy EUREKA a Eurostars 1."— Transkript prezentace:

1 BIC Brno, 10. Června 2016 Programy EUREKA a Eurostars 1

2 2 Program EUREKA Co je cílem programu - program EUREKA od roku 1985, ČR členem od 21. prosince 1994 - podporovat a inicializovat civilní projekty VaV -nové a inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém trhu. Komu je program určen Subjekty provádějící VaV jako hlavní činnost: - malé a střední podniky (MSP) - výzkumné ústavy -vysoké školy a univerzity - velké podniky (méně výhodné podmínky) Členské země programu Všechny evropské země (mimo Bosna a Hrcegovina a Albánie), Izrael, Turecko, Ukrajina a Rusko. Podrobně na http://www.eurekanetwork.org/in-your-countryhttp://www.eurekanetwork.org/in-your-country

3 3 Zaměření projektů EUREKA Princip BOTTOM UP Vše vychází ze zdola (bottom up) od jednotlivých řešitelů. Rámcové zaměření projektů Informační technologie Nové materiály Životní prostředí Biotechnologie a technologie ve zdravotnictví Robotika a automatizace výroby Komunikační technologie Energetika Doprava Lasery

4 4 Kriteria programu EUREKA Kriteria pro projekt subjekty nejméně ze dvou členských zemí (základní kriterium) musí být dosaženo znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně, užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby) reálná perspektiva finančního zisku z realizace řešení projektu pouze pro civilní sektor tržní uplatnění (možnosti exportu) ochrana životního prostředí Kriteria pro řešitele dostatek odborných pracovníků, schopnost řídit VaV projekty technické a materiální vybavení finančních prostředky

5 5 Podpora projektů EUREKA Podpora projektů - EUREKA nemá společný finanční fond - účast v projektech si hradí partneři sami - většina členských zemí zajišťuje státní podporu projektů -v ČR podpora ze státního rozpočtu max. 50% finančních nákladů na výzkumnou část českého účastníka (platí pro MSP i pro VŠ a výzkumné organizace!!!) -pro velké podniky maximální podpora 30% -podporu zajišťuje MŠMT z českého státního rozpočtu (neplatí DE MINIMIS) v rámci programu INTER-EXCELLENCE (LT) Charakter státní podpory - nevratná dotace - neinvestiční charakter -přímé náklady (mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku, ostatní zboží a služby, subdodávky a cestovné ) -nepřímé náklady – režie tvoří 25% přímých nákladů bez subdodávek

6 6 Doba řešení, schválení a financování projektů Celková doba řešení projektů - maximálně 48 měsíců, obvykle 3 až 4 roky Schvalovací proces - podání projektu dvakrát do roka - v průběhu roku schvalovací proces - na konci roku rozhodnutí o podpoře - začátek následujícího roku „Smlouva o poskytnutí účelové podpory“ Financování projektu - zahájení řešení projektu v roce následujícím od roku podání projektu - v prvním roce dotace do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy - v dalších letech dotace do 60 kalendářních dnů od začátku roku - platí pokud není rozpočtové provizorium - dotace převedena přímo na běžný bankovní účet - k 31.12. daného roku musí být vše utraceno a zaúčtováno

7 7 Povinnosti v průběhu řešení projektu Povinnosti příjemce pokyny ve Smlouvě o dotaci dotaci a vlastní prostředky vyčerpat do 31.12., nevyčerpanou část dotace vrátit jedenkrát ročně Oponentní řízení a Zpráva o řešení projektu samostatná účetní evidence projektových nákladů Související legislativní předpisy Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Vyhláška č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

8 8 Program Eurostars Využívá mechanismus programu EUREKA s těmito odlišnostmi: jednodušší projektové dokumentace (plně elektronicky) vhodné pro „start-up“ bez finanční historie podpora je 60% z celkových nákladů české části jen MSP vynakládající 10% obratu nebo 10% jeho pracovníků (FTE) do VaV podíl koordinátora nebo všech MSP min. 50% projektových nákladů jeden partner max. 75% projektových nákladů řešení projektu max. 36 měsíců výzvy dvakrát do roka – nejbližší 15. září 2016 Nevýhody programuEurostars: nízká úspěšnost českých projektů hodnotící komise je v Bruselu a nemá znalosti českého trhu pokud jeden partner nezíská ve své zemi podporu, je celý projekt zamítnutý

9 9 Poskytovatel programu a odkazy Kontaktní osoba Ing. Josef Martinec Národní koordinátor programu EUREKA a Eurostars Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: + 420 234 811 512 e-mail: josef.martinec@msmt.cz www.msmt.czjosef.martinec@msmt.cz www.msmt.cz www.eurekanetwork.org www.eurostars-eureka.eu

10 Ing. Martin GREGOR tel.: +420 777 550 656 e-mail: gregor@itcb.cz Děkuji za Vaši pozornost. 10


Stáhnout ppt "BIC Brno, 10. Června 2016 Programy EUREKA a Eurostars 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google