Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 2 Téma: Veřejná správa a samospráva 2 - obce Tematický okruh : Člověk jako občan Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: květen 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_KA026 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA026 Anotace: Základní pravomoci samosprávních celků – obcí a jejich orgánů.

2 Veřejná správa a samospráva 2 - obce Obec, občan obce, samostatná působnost obce, přenesená působnost obce, orgány obce

3 Obec jako základní jednotka samosprávy státu obec je územním společenstvím občanů, kterém má právo na samosprávu má postavení právnické osoby s vlastním majetkem je základní jednotkou veřejné správy v ČR celé území ČR se člení na obce a každá část státu je součástí nějaké obce území každé obce zahrnuje vnitřní část s obytnou a průmyslovou zástavbou a vnější část tvořenou poli, loukami, lesy, cestami, rybníky apod.

4 orgány nižších územních celků jsou podřízeny orgánům vyšších územních celků, nejvyšším orgánem státní správy je vláda shodné postavení má obec i ve většině ostatních zemí kontinentální Evropy samospráva obcí byla obnovena v roce 1990 zákonem o obcích a obecním zřízení, všechny obce mohou používat vlastní znak a prapor

5 podle velikosti se rozlišují obce do 3000 obyvatel a města 23 největších měst, tzv. statutárních měst v ČR, má zvláštní organizaci (Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav,Most, Olomouc, Opava,Ostrava, Pardubice, Plzeň, Přerov, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín) jejich území se může členit na městské obvody nebo části s vlastní samosprávou vyčleněno je také hlavní město Praha

6 Občan obce je český státní občan, který v ní hlášen k trvalému pobytu z občanství v obci vyplývají člověku práva (může volit a být volen do zastupitelstva obce, hlasovat v místním referendu, navštěvovat schůze zastupitelstva, vyjadřovat se k projednávaným otázkám atd.) a také povinnosti (řídit právními předpisy vydanými obcí, platit poplatky dle obecních vyhlášek, dodržovat pořádek a noční klid)

7 Samostatná působnost obce vedení obce pečuje o všestranný rozvoj svého území pečuje o potřeby svých občanů (bydlení, doprava, chrání veřejný pořádek, rozvoj výchovy a vzdělání, kultura) obec má vlastní rozpočet finance obec získává z hospodaření se svým majetkem (pronájem či prodej nemovitostí obce), podílem na daních odváděných do státního rozpočtu, z místních poplatků, dotací od státu, darů

8 Přenesená působnost obce je označení pro výkon státní správy, která byla obci svěřena zákonem stát tak v rámci decentralizace pověřuje orgány obce, aby např. rozhodovaly o právech a povinnostech občanů právnických osob podle zákonů o stavebním řádu, správních poplatcích, přestupcích a jejich trestání až do roku 2002 existovaly vyšší administrativní celky – okresy, jejich orgány - okresní úřady pečovaly o státní správu (dnes krajské úřady + pověřené obecní úřady ve větších městech nad 15 000 obyvatel)

9 Zastupitelstvo obce/města je nejvyšší orgán obce je voleno občany obce v komunálních volbách zastupitelé rozhodují hlasováním o nejdůležitějších záležitostech obce, např. schvalují rozpočet, územní plán, vydávají vyhlášky obce volí starostu, místostarosty, členy rady obce podle velikosti obce má zastupitelstvo 5 – 55 členů

10 Rada obce/města je výkonným orgánem obce tvoří ji starosta, místostarostové a radní volení zastupiteli rada vydává nařízení obce, předjednává a připravuje návrhy k jednání zastupitelstva, rozhoduje o některých smlouvách uzavíraných městem, o počtu zaměstnanců OÚ podle velikosti obce má rada 5 – 11 členů, je-li zastupitelstvo menší než 15členné, rada se nevolí

11 Starosta (primátor ve statutárních městech ) zastupuje obec navenek volí ho zastupitelstvo z řad svých členů svolává a řídí schůze rady a zasedání zastupitelstva podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce (tzv. úřední deska přístupná 24 hodin denně)

12 Obecní/městský úřad (magistrát ve statutárních městech) tvoří starosta (primátor), místostarostové (náměstci) a jeho zaměstnanci pro jednotlivé oblasti činnosti lze zřídit odbory a oddělení (služby, správa majetku, správa financí) má-li úřad alespoň 2 odbory, řídí práci zaměstnanců tajemník

13 Obecní/městská policie je zřizována zastupitelstvem a řízena starostou, případně jiným členem zastupitelstva obce zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce dohlíží na dodržování zákonů a obecních vyhlášek na území obce obec není povinna obecní policii zřídit

14 Znak města Písku

15 Literatura, citace DUFEK, Pavel. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2010, 87 s. ISBN 978-807-3581-527 DVOŘÁK, Jan. Odmaturuj! ze společenských věd. Aktualiz. vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-122-0. ZUBÍKOVÁ, Zdeňka a Renáta DRÁBOVÁ. Společenské vědy v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, 188 s. V kostce (Fragment). ISBN 978-802-5301-906. Znak města….


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google