Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Glovňová Libuša, Kačmárová Nataša, Němeček Jaroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Glovňová Libuša, Kačmárová Nataša, Němeček Jaroslav."— Transkript prezentace:

1 Glovňová Libuša, Kačmárová Nataša, Němeček Jaroslav

2 1.Právní vymezení obce a její zařazení do veřejné správy 2.Působnost obce 3.Statutární města 4.Orgány obce 5.Zajímavosti

3  je dáno Ústavou ČR Obec  je veřejnoprávní korporace  vystupuje v právních vztazích svým jménem  má právo na samosprávu  je spravována zastupitelstvem  má jedno nebo více katastrálních území

4 Veřejná správa Státní správa Samospráva profesnízájmováúzemní obce kraje

5 Sídlo  základní jednotka osídlení  nejnižší sídelní jednotky – lokality  na Zemi až 14 miliónov lidských sídel Městys  typ obcí stojíci mezi městem a vsí  musely plnit roli spádového městečka  Městec Králove, Heřmanův Městec

6 Město  sídelní geograficky vymezený útvar  je obec, která má alespoň 3 000 obyvatel  sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je nově vzniklá obec městem  v Česku je celkem 592 měst Erb města Brno

7 Bombaj (Mumbaí) - jedno z nejlidnatějších měst světa

8 Občané obce  občanem obce je fyzická osoba, která: a)je státním občanem České republiky a b)je v obci hlášena k trvalému pobytu Území obce  každá část území České republiky je součástí území některé obce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak  obec má jedno nebo více katastrálních území

9 Samostatná  jedná svým vlastním jménem a na vlastní účet  záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů  obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat  při výkonu samostatné působnosti se obce řídi:  při vydávaní obecně závazných vyhlášek zákonem  v ostatních záležitostech též jinými předpisy vydanými na základě zákona

10 Přenesená  obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon  v případě přenesené působnosti se obce člení do tří stupňů: obce prvního stupně obce druhého stupně obce třetího stupně obce s matričním úřadem obce se stavebním úřadem

11  Města určená Zákonem o obcích (č. 128/2000 Sb.) - uvádí jejich taxativní výčet (č. 2/2003 Sb.)  STATUT - základní organizační předpis pro výkon veřejné správy ve městě (*Slovensko) - umožňuje se městu rozčlenit na městské části nebo obvody s vlastními orgány VS  Přiznání postavení statutárního města je zcela na vůli Parlamentu České republiky

12  Označení statutární město pouze „čestné označení“  Jejich smysl existence spočívá v územním rozdělení na městské obvody a části s vlastními orgány VS (ale nemusí se rozčlenit) starosta → primátor městský úřad → magistrát

13  označení samosprávných částí územně členěných statutárních měst  obě označení jsou z hlediska zákona rovnocenná

14  Členěná Praha : 57 městských částí Brno : 29 městských částí Ostrava : 23 obvodů Plzeň : 10 obvodů Liberec Ústí nad Labem Pardubice Opava  Nečleněná České Budějovice Olomouc Hradec Králové Zlín Havířov Kladno Teplice Jihlava Karlovy Vary

15  Účel Větší možnost hájení zájmů místních obyvatel Principu subsidiarity  Orgány Starosta Zastupitelstvo městské části nebo obvodu Rada Ostatní orgány (finanční výbor…) jako obec  Nemají právní subjektivitu!!!

16 město - hájí zájmy celého města X městské části - hájí zejména zájmy vlastního území = střet zájmů

17  Existence už v letech 1850 – 1939, jejich postavení odpovídalo samostatnému politickému okresu  Zrušení za Protektorátu Čechy a Morava  Období 1945 – 1948 opět zavedeny  Po nástupu KSČ (1949 – 1967) zrušeny  V roce 1968 navráceno postavení statutárních měst, ale oficiálně se tak neoznačovaly  Po roce 1990 velký boom vznikajících statutárních měst

18 Statutární města od 24. listopadu 1990 Brno České Budějovice Havířov Hradec Králové Karlovy Vary Liberec Olomouc Opava Ostrava Pardubice Plzeň Praha (oficiálně se tak neoznačuje) Ústí nad Labem Zlín Statutární města od 12. listopadu 2000 Jihlava Kladno Most Statutární města od 1. ledna 2003 Karviná Mladá Boleslav Teplice Statutární města od 1. července 2006 Děčín Frýdek-Místek Chomutov Přerov 23 19 16 13

19 Obecní zastupitelstvo  nejvyšší samosprávní orgán obce  zastupitelé jsou volení v komunálních volbách  pasivní volební právo od 18 let  počet členu zastupitelstva 5 – 55  zřizuje výbory jako své iniciatívní a kontrolní orgány

20 Rada obce  výkonný orgán obce  5 – 11 členů  je tvořena: starostou, místostarostou a dalšími radními  volí ji zastupitelstvo  zřizuje komise podle vlastního uvážení  schůze Rady podle potřeby, jsou neveřejné  připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení

21 Obecní úrad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, jeli tato funkce zřízena a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu; v čele úřadu stojí starosta  v oblasti samostatné působnosti 1)plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce 2)pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti  v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce, případně komisí

22 Obce s nejdlhším názvem: PořadíNázev obcePočet znaku Okres 1.Nová Ves u Nového Města na Moravě 33Ždár nad Sázavou 2.Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 32Praha - východ 3.Albrechtice v Jizerských horách31Jablonec nad Nisou

23 Obce s nejkratším názvem: PořadíNázev obcePočet znaku Okres 1.Aš2 Cheb 2.Eš2 Pelhřimov Nejčastějším názvem pro obec:  Nová Ves – 62 krát  Lhota – 31 krát  Lhotka – 28 krát  Chlum, Petrovice – 25 krát

24 Nejčastější slová mezi místními názvy:  Horní – 263 krát  nad – 248 krát  Dolní – 247 krát  Lhota – 234 krát Nejvíc variant názvu u obce:  Karviná-Doly 7 krát změnila název : Karwin, Karvinná, Karviná, Karvín, Karviná-Doly, Karviná 2-Doly, Doly

25 Zdroje Veřejná správa : e-learning PEF [online]. Brno : PEF Mendelu, 2010 [cit. 2010- 09-25]. Dostupné z WWW:. Zákon o obcích [online]. 2010 [cit. 2010-11-07]. Portál veřejné správy ČR. Dostupné z WWW:. Statut%C3%A1rn%C3%AD m%C4%9Bsto. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 1. 7. 2006, last modified on 12. 11. 2010 [cit. 2010-11-12]. Dostupné z WWW:.

26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Glovňová Libuša, Kačmárová Nataša, Němeček Jaroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google