Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠŤ Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠŤ Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠŤ Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť. Výsledkem regenerace je přeměna sídlišť v plnohodnotné víceúčelové územní celky, srovnatelné s tradiční městskou zástavbou. Projekt „Regenerace sídlišť“ je jedním z projektů schváleného Programu rozvoje města Plzně (dále Program). Program byl jako základní strategický dokument města schválen Zastupitelstvem města Plzně v roce 2003 a v roce 2013 byl aktualizován. Hlavním důvodem pro aktualizaci bylo posouzení Programu v souladu s novými potřebami rozvoje města a s přípravou na nové programovací období EU. PROGRAM ROZVOJE MĚSTA Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

2 V analytické části byly prověřovány 3 sektory (19 oblastí, rozloha 102,45 ha, 12.572 obyvatel) Sektor I - 26,2 ha a 3150 obyvatel Sektor II - 47,6 ha a 6296 obyvatel Sektor III - 28,65 ha a 3126 obyvatel Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

3 Postup zpracování projektu regenerace: A – analýza (03/2016 – 06/2016): Šetření názoru veřejnosti (anketa) Analýza území – koncepce sídliště, jeho charakteristika, vazby v území, širší vztahy Analýza občanského vybavení Analýza systému dopravní obsluhy, dopravy v klidu Analýza veřejných prostranství a zeleně Analýza technické infrastruktury Problémový výkres SWOT analýza Projednáno v 06/2016 v KR MO-P4, RMO-P4 B – návrh (07/2016 – 10/2016): Řešení hlavních problémů Prověření možnosti dostavby sídliště Řešení veřejných prostranství Řešení problematiky dopravy v klidu Doplnění tras pro pěší, cyklisty, dopravní obsluha + řešení bezbariérovosti Vymezení ploch a vybavenosti pro trávení volného času Řešení zeleně Návrh etapizace Ekonomické vyhodnocení Projednání v KR MO-P4, RMO-P4, RMP, ZMP Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

4 07-08/2016 zpracován návrh na sektor I (5 oblastí, rozloha 26,2 ha, 3150 obyvatel) Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

5 SEKTOR I – analytická část: Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

6 Problémový výkres – východiska návrhu -intenzita využívání prostoru (nízká x vysoká) -úprava a vybavení prostoru (nedostatečné x dostatečné) -prostory s potenciálem ke kvalitativní změně -nedefinované plochy -chybějící nebo bariérové propojení -urbanistické závady v území -náměty na dořešení prostoru v širších vazbách -objekty vhodné ke zhodnocení / konverzi Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016 SEKTOR I – analytická část:

7 OBSAH - NÁVRHOVÁ ČÁST 1/ TEXTOVÁ ČÁST + PŘÍLOHY 2/ VÝKRESOVÁ ČÁST Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016 Č.01 FUNKČNÍ ČLENĚNÍ A ETAPIZACE Č.02 NAVRŽENÉ ÚPRAVY

8 KONCEPCE NÁVRHU Hlavními principy návrhu regenerace sídliště jsou:  vymezení základních funkčních ploch sídliště a prostorových vazeb  koncepční řešení uličních prostorů organizace a zefektivnění dopravy v klidu základní pravidla pro umisťování nádob na tříděný a směsný odpad  ochrana a efektivnější využití stávajících ucelených ploch kvalitní zeleně pro klidové zóny a relaxaci  rozvoj zázemí pro herní a sportovní vyžití obyvatel  regenerace a zatraktivnění centrálních prostor sídliště a předprostorů veřejných budov  posílení a rozvoj pěších tras a cyklostezek, bezbariérovost ve vazbě na město i krajinné zázemí  efektivní využití plošných rezerv sídliště, prověření možnosti dostaveb v území Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

9  vymezení základních funkčních ploch sídliště a prostorových vazeb Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

10  koncepční řešení uličních prostorů organizace a zefektivnění dopravy v klidu Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

11  koncepční řešení uličních prostorů základní pravidla pro umisťování nádob na tříděný a směsný odpad Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

12  ochrana a efektivnější využití stávajících ucelených ploch kvalitní zeleně pro klidové zóny a relaxaci Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

13  rozvoj zázemí pro herní a sportovní vyžití obyvatel Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

14  regenerace a zatraktivnění centrálních prostor sídliště a předprostorů veřejných budov Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

15  posílení a rozvoj pěších tras a cyklostezek, bezbariérovost ve vazbě na město i krajinné zázemí Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

16  efektivní využití plošných rezerv sídliště, prověření možnosti dostaveb v území Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka / ÚKRMP/ KR P4 7.9.2016

17 www.ukr.plzen.eu Ing. arch. Zuzana Froňková +420 378 035 026 fronkovaz@plzen.eu Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠŤ Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google