Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástin přednášek – studijní pomůcky. Pojem správy  vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco  záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (účelu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástin přednášek – studijní pomůcky. Pojem správy  vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco  záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (účelu)"— Transkript prezentace:

1 Nástin přednášek – studijní pomůcky

2 Pojem správy  vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco  záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (účelu) - (J. Pražák, J. Pošvář)

3 Soukromá vs. Veřejná správa  Pro soukromou správu se používá též pojem management = označení spíše způsobu vnitřního řízení určité organizační struktury s cílem dosáhnout její maximální výkonnosti.  Soukromá správa je převážně spojena s aktivitou fyzických či právnických osob, které se jejím prostřednictvím snaží obvykle dosáhnout uspokojení svých ekonomických, sociálních či jiných potřeb.  Činnost soukromé správy se opírá především o normy soukromého práva a dispoziční autonomii subjektů

4 Veřejná správa Veřejná správa  Není totožná se správou v obecném významu  Nejedná se o spravování jako činnost obslužnou či informační  Základní rozdíly od správy soukromé: větší vázanost právem preference veřejného zájmu výkon správy - právo i povinnost  Velice široký pojem, možno vymezit v mnoha směrech.  Veřejná správa jako :  A. činnost, tedy výkon správy, veřejná správa v materiálním smyslu.  B. označení subjektu, který správu vykonává, tj. veřejná správa ve smyslu formálním.

5 Pojem veřejné správy  hledisko materiální (funkční) - (správní) činnost x  hledisko formální (organizační) - systém zařízení a institucí (vykonávajících veřejnou správu) -------------------------------------------------------------- --  pozitivní vymezení(J. Pražák, F. Weyr, J. Pošvář ad.) x  negativní vymezení - upřednostňuje se negativní vymezení, metoda subtrakce (odečítání)

6 Vymezení veřejné správy  Materiální vymezení - souhrn státních činností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím nebo vládou  Formální (Institucionální) vymezení - činnost státu nebo jiného subjektu veřejné moci mimo státní orgány vykonávající zákonodárství, soudnictví nebo vládu (J. Hoetzel: "činnost orgánů označených jako správní úřady")  pro účely výuky rozhodující kritérium formální (x přístup správních soudů)  platí pravidlo si duo faciunt idem, non est idem

7 Vymezení veřejné správy Státní moc Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní PrezidentParlamentSoudy Vláda Veřejná správa

8 Klasifikace veřejné správy – podle subjektu - výkonu  státní správu  Přímá - prováděná bezprostředně orgány státu  Nepřímá - vykonávaná (v tzv. přenesené působnosti) orgány veřejnoprávních korporací (obce, kraje ) nebo jejíž výkon byl na základě a v souladu se zákonem propůjčen soukromé právnické nebo fyzické osobě (např. STK, lesní a vodní stráž)  Samosprávu  správa vlastních záležitostí, které mají ovšem veřejný aspekt (zjednodušeně)  územní samospráva (obce, kraje)  zájmová samospráva (prof. Komory, vysoké školy)  Ostatní správu  zbytková oblast výkonu veřejné správy  vykonávají částečně samosprávné a nesamosprávné instituce (když plní veřejné úkoly)

9 Klasifikace veřejné správy – podle metod Vrchnostenská správa  Vykonávána formami veřejného práva  Právní předpis správní akt donucovací opatření  Použití norem veřejného práva Fiskální (majetková) správa - S výjimkou správy daňové a poplatkové, která má vrchnostenský charakter  Použití norem soukromého práva  Subjekty veřejné správy vstupují do právních vztahů v rovném postavení s ostatními subjekty Obstaravatelská  Označovaná také jako pečovatelská nebo veřejná služba  Plní zejména sociální funkce veřejné správy

10 Klasifikace veřejné správy – podle úkolů  Dělení správy na oblasti - obory, resorty  Tvoří základ pro dělbu práce uvnitř veřejné správy  Umožňuje transformaci úkolů do správních úřadů a orgánů – vykonavatelů VS  Doprava, školství, zbraně a střelivo, zdravotnictví aj.

11 Klasifikace veřejné správy – hledisko organizační  celostátní, regionální, místní  všeobecná (politická), odborná (specializovaná)

12 Základní studijní literatura  Horzinková, Eva a Zdeněk Fiala. Správní právo hmotné. Obecná část. Leges

13 Opakovací otázky  Definujte pojem „veřejná správa“.  Vysvětlete rozdíl mezi vrchnostenskou a nevrchnostenskou veřejnou správou.  Jaké postavení mají orgány veřejné správy v soustavě orgánů veřejné moci?  Které součásti tvoří veřejnou správu?  Vysvětlete pojmy veřejná správa a správní právo a jejich vzájemný vztah.  Popište veřejnou správu pozitivně, negativně, formálně, materiálně.  Vysvětlete pojmy orgán veřejné moci, orgán státní správy, veřejná moc, státní moc, legalita veřejné správy, legitimita veřejné správy


Stáhnout ppt "Nástin přednášek – studijní pomůcky. Pojem správy  vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco  záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (účelu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google