Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_05 Základní práva a svobody Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1. ročník Datum vytvoření:květen 2013 Anotace: Charakteristika základních lidských práv a svobod, kategorie lidských práv, Listina základních práv a svobod, dětská práva, Úmluva o právech dítěte, porušování lidských práv. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení základních lidských práv a jejich porušování s praktickými příklady.

2 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA PLATÍ  Jsou přirozená pro všechny.  Nezávisí na národnosti člověka, barvě pleti, vzdělání, státní příslušností, náboženském vyznání …  Každý člověk má nejen povinnosti, ale i svá práva. Moje právo končí tam, kde začíná právo druhého člověka. Obr č.1 Společenství (1)

3 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA VÝCHODISKA  Postupný vývoj názorů na pojetí lidských práv (střety).  Východiska koncepce současných lidských práv: - přirozená práva (tj. přirozené potřeby člověka, dále morálka a spravedlnost), - práva každého jednotlivce.PLATÍ  Každý člověk má základní potřeby.  Pokud nejsou uspokojovány – člověk buď nemůže existovat nebo se jeho život nemůže úspěšně rozvíjet.

4 KATEGORIE LIDSKÝCH PRÁV ZÁKLADNÍ KATEGORIE LIDSKÝCH PRÁV  Občanská a politická práva – zaměřena na svobody (např. právo na život, na svobodu názoru, na sdružování a shromažďování).  Ekonomická, sociální a kulturní práva – zaměřena na sociální jistoty (např. právo na práci, vzdělání, výživu, obydlí, zdravotní péči, právo na kulturní rozvoj, právo žít v čistém životním prostředí chráněném před zničením …). Úkol: Jaké jsou především základní lidská práva a svobody?

5 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O LIDSKÝCH PRÁVECH  Z vývoje přirozeného práva vzešly základní dokumenty: - Všeobecná deklarace lidských práv – přijata VS OSN roku 1948 - mezinárodní, celosvětově uznávaný dokument - obsahuje soupis základních lidských a občanských práv a svobod. - Deklarace práv dětí – přijata VS OSN v roce 1959. - Listina základních práv a svobod – součást Ústavy ČR. Úkol: Víte, co to je 77?

6 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD  Obecná ustanovení : myšlenka svobody a rovnosti.  Základní práva a svobody nelze zcizit (převést na jiného), promlčet ani zrušit (čl.1).  Zdůrazňuje meze státní moci (uplatňovat jen v případech a mezích stanovených zákonem).  Základní práva a svobody v Listině jsou označovány jako : - nezadatelná, - nezcizitelná, - nepromlčitelná, - nezrušitelná.

7 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ZÁKLADNÍ OBLASTI PRÁV A SVOBOD  Lidská práva a základní svobody (např. ochrana života, osobní svobody, majetku, obydlí, svobody pohybu, svobody myšlení a náboženského vyznání, ochrana vlastnických práv..).  Práva národnostních menšin (např. právo na vzdělání v jazyce menšin, právo na rozvoj vlastní kultury, sdružovat se v národnostních sdruženích..).

8 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD  Hospodářská, sociální a kulturní práva (např. právo na svobodnou volbu povolání, právo podnikat, právo na spravedlivou odměnu, právo na ochranu zdraví, právo na hmotné zabezpečení ve stáří....).  Právo na soudní a jinou právní ochranu (např. právo na právní pomoc u nezávislých soudů, příp. jiných orgánů, presumpce neviny..). Obr.č.2 Zákon (2)

9 DĚTSKÁ PRÁVA PLATÍ  Děti mají stejná práva jako dospělí.  Pro správný vývoj dětí přijata speciální dětská práva.  Dokument: Úmluva o právech dítěte.  Základní práva dítěte: - Právo na život - Právo na rozvoj - Právo na ochranu - Právo na účast  UNICEF – Dětský fond OSN - největší světová organizace zabývající se podporou a ochranou dětských práv.

10 PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV  Nejčastější porušování lidských práv v historii: dětská práce, nucení k prostituci, otroctví, ponižování lidské důstojnosti …  K porušování lidských práv – též vliv předsudků tj. posuzování lidí podle toho, co slyšíme, bez zkoumání pravdivosti (barva pleti, způsob života …). Úkol: Čím jsou dány předsudky? Vysvětlete. Obr.č.3 Lidé (3)

11 PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV  Xenofobie – strach z něčeho cizího, nesnášenlivost k lidem z jiných zemí, neúcta k jejich tradicím a kultuře.  Rasismus – ponižující jednání vůči příslušníkům jiné národnosti nebo rasy. Názor o nadřazenosti některých ras či národů, zdůrazňování přednosti vlastní rasy.  Antisemitismus – náboženská nesnášenlivost vůči Židům - největší po nástupu nacismu v Německu.

12 KONTROLNÍ OTÁZKY  Co zdůrazňuje teorie přirozeného práva?  Ve kterých dokumentech byla v novověku zakotvena lidská práva?  Vysvětlete, co to jsou základní lidská práva a uveďte příklady.  Ve kterém právním dokumentu jsou obsažena lidská práva v ČR?  Jaké znáte oblasti lidských práv? Uveďte příklady práv.  Jaká znáte základní dětská práva?  Co je příčinou porušování základních lidských práv?

13 ZDROJE OBRÁZKŮ  Obr.1 [online]. [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/01/30/15/28/family-76782_640.jpg?i  Obr. 2 [online]. [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/11/03/06/12/clause-63977_640.jpg?i  Obr. 3 [online]. [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/11/16/29/people-28792_640.png?i

14 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google