Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_PRAVO_09 Majetková práva Téma sady:Právo Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 3.ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Definice pojmu majetková práva dle občanského zákoníku, vymezení pojmu majetek, věc, absolutní a relativní majetková práva. Metodický obsah: Výklad nového učiva, vysvětlení pojmu majetková práva, přiřazování pojmů k příkladům z praxe.

2 MAJETKOVÁ PRÁVA ROZLIŠENÍ ZÁKLADNÍ DĚLENÍ DLE JEJICH PŮSOBENÍ NA ÚČASTNÍKY PRÁVNÍCH VZTAHŮ  Majetková práva absolutní (věcná práva),  Majetková práva relativní (závazková neboli obligační). ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA  Působí všeobecně vůči každé osobě (př.právo vlastnictví). RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA  Uplatňují se v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby.

3 ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA PLATÍ  Vlastník má nad svým majetkem absolutní moc.  Ostatním je uložena povinnost nezasahovat do cizího absolutního práva.  Cílem této právní úpravy - ochrana majetku vlastníka. ABSOLUTNÍ PRÁVO VLASTNÍKA nikdo nesmí zasahovat do cizího vlastnictví nikdo nesmí zasahovat do cizího majetku

4 RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA PLATÍ  Věřitel je oprávněn žádat splnění pohledávku.  Dlužník je povinen uhradit dluh (např. předat věc, vykonat práci, zaplatit dlužnou částku pod hrozbou sankce).  Pohledávky a dluhy nejčastěji vyplývají ze smluv.  Cílem relativních práv - většinou zajištění spolupráce a pomoci, kdy věřitel nemůže svoje potřeby sám uspokojit. věřitel pohledávka dlužník dluh

5 PRÁVNÍ POJETÍ VĚCÍ ZMĚNA CHÁPÁNÍ POJMU VĚC V PRÁVNÍM SLOVA SMYSLU  Původní znění - věc = hmotné předměty, které jsou ovladatelné a slouží potřebám lidí.  Nová úprava - „široké pojetí věci v právním smyslu“ = věci hmotné i nehmotné.  Věc – vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Lidské tělo ani jeho součásti nejsou věci. Ani živé zvíře není věc. Ustanovení o věcech se na zvíře používá jen tehdy, pokud to neodporuje jeho povaze živého tvora.

6 DĚLENÍ MAJETKU

7 VĚCI HMOTNÉ  Věci materiální povahy, hodnoty. DĚLENÍ VĚCÍ HMOTNÝCH  Věci movité a nemovité - movité věci – přemístitelné (auto, televize, šperky…) - nemovité věci (pozemky, budovy) – spojeny se zemí.  Věc hlavní a její součást nebo příslušenství - Součást - náleží k hlavní věci - nemůže být oddělena. - Příslušenství - samostatné věci, určené k trvalému užívání společně s hlavní věcí (např. kotel ústředního topení = příslušenství domu).

8 VĚCI NEHMOTNÉ  Nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení. - duševní vlastnictví autora - myšlenky autora (např. vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, ale také literární, vědecká a umělecká díla).  Nehmotné věci mají také majetkovou hodnotu - oceňují se.  Příklady hodnoty hmotných věcí Ochranná známka firmy Microsoft má hodnotu cca 67 000 miliard dolarů, firmy Coca-Cola hodnotu cca 66 000 miliard dolarů, firmy IBM hodnotu cca 56 000 miliard dolarů.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY  Vysvětlete, co v běžné praxi znamená věcné právo. Jaká práva má vlastník věci?  Vysvětlete, co si představujete pod pojmem závazková práva? A z čeho zpravidla vyplývají tato práva.  Charakterizujte pojmy věřitel, dlužník a dluh.  Jak se dělí majetek?  Jakým typem majetku je garáž? Zdůvodni svoji odpověď.  Co z příkladů patří do majetku nehmotného: počítač, pozemek, šperky, logo firmy?

10 AUTORSKÁ PRÁVA A CITACE  Kolektiv autorů. Právo pro každého: učebnice programu "Právo pro každý den - Street Law" [online]. Vyd. 4. se zapracovanými změnami v zákonech 2010. Praha: Partners Czech, 2010, 1 CD-ROM [cit. 2013-02-09]. ISBN 978-80-903767-4-8.  MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Nový občanský zákoník. [online]. [cit. 30.11.2012]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. vyd. Praha: Eduko první, přepracované, 2012, 88 s. ISBN 978-80-87204-573.  ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 12., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 406 s. ISBN 978-80-7179-343-4.  Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Tato prezentace je autorským dílem.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Bc. Klára Loudová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google