Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Vlastnictví Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Vlastnictví Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad."— Transkript prezentace:

1 Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Vlastnictví Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad 2013 Název:VY_32_INOVACE_16.1.07.OBN Anotace: Vlastnické právo, sousedské právo, nález ztracené věci, spoluvlastnictví, spoluvlastnictví podílové, společné jmění manželů, úprava rozsahu společného jmění. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky oborů technického zaměření. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky. Závěrečné otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako zdroj informací pro samostudium nebo k opakování. Učební materiál lze prezentovat pomocí dataprojektoru nebo použitím interaktivní tabule

2 VLASTNICTVÍ

3

4 VLASTNICKÉ PRÁVO nejsilnější a nejrozsáhlejší věcné právo nejvyšší a úplná moc vlastníka nad věcí vlastník je oprávněn věc - držet - užívat - nakládat s ní

5 ZÍSKÁNÍ VLASTNICTVÍ Vlastnictví věci lze získat: smlouvou - kupní - darovací - nebo jinou rozhodnutím státního orgánu – např. exekuce jinou skutečností – např. děděním

6 Nález ztracené věci nálezem nálezce nenabývá vlastnictví nálezce je povinen - odevzdat věc vlastníkovi - odevzdat věc státnímu orgánu nálezce má právo na nálezné - 10% z ceny nálezu nepřihlásí-li se vlastník o nalezenou věc do jednoho roku, připadá nález státu

7 Sousedské právo vlastník je povinen respektovat vlastnické právo jiného - sousedské právo musí dát, aby neobtěžoval sousedy hlukem, prachem, zápachem, odpady, stíněním nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami svého pozemku musí umožnit vstup na svůj pozemek, pokud to vyžaduje údržba pozemku nebo stavby pozemky nemusí být oploceny

8 Spoluvlastnictví Je vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci. Vzniká: 1. na základě smlouvy - o koupi věci - o darování věci 2. jako výsledek dědického řízení

9 Spoluvlastnictví podílové spoluvlastníci se podílí na právech a povinnostech, které vyplývají ze spoluvlastnictví věci podíl je nejčastěji vyjádřen - procentem - zlomkem vzájemný vztah mezi vlastníky je dán většinovým podílem

10 Společné jmění manželů majetek získaný za trvání manželství se dělí mezi manžele rovným dílem výjimku tvoří - věci osobní potřeby - věci sloužící k výkonu povolání - věcí získané darem - věci zděděné - věci získané v restituci

11 Úprava rozsahu společného jmění předmanželskou smlouvou smlouvou v průběhu manželství, podle níž se rozšíří nebo zúží rozsah společného jmění Společné jmění zaniká současně se zánikem manželství - rozvodem - smrtí - prohlášením za mrtvého

12 Kontrolní otázky 1.Co víš o nálezu ztracené věci 2.Co je spoluvlastnictví podílové 3.Co je společné jmění manželů

13 Odpovědi 1.nálezem nálezce nenabývá vlastnictví, nálezce je povinen, odevzdat věc vlastníkovi, odevzdat věc státnímu orgánu, nálezce má právo na nálezné, 10% z ceny nálezu, nepřihlásí-li se vlastník o nalezenou věc do jednoho roku, připadá nález státu 2.spoluvlastníci se podílí na právech a povinnostech, které vyplývají ze spoluvlastnictví věci, podíl je nejčastěji vyjádřen procentem nebo zlomkem, vzájemný vztah mezi vlastníky je dán většinovým podílem

14 Odpovědi 3. majetek získaný za trvání manželství se dělí mezi manžele rovným dílem, výjimku tvoří věci osobní potřeby, věci sloužící k výkonu povolání, věcí získané darem, věci zděděné, věci získané v restituci

15 Použité zdroje Cliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2003 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi...cz&CTT=114) na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ VALENTA, Milan. Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1999. ISBN 80-7235-080-3 DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2005. ISBN 80-7235-233-4 EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-65-5 ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-500-3


Stáhnout ppt "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Vlastnictví Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google