Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B18_Věcné_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníBřezen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B18_Věcné_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníBřezen."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B18_Věcné_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníBřezen 2014 Ročník/věková kategorie4. ročník OA. EL, 3. ročník OA Vyučovací předmět/klíčová slova Právo Anotace Studenti se seznámí se základními pojmy a členěním věcného práva, znaky a druhy věcného práva. Budou se orientovat v působnosti a ustanoveních zákona.

2 Věcné právo vera.stverkova@oa-poruba.cz

3 Věcné právo:  umožňuje úplné nebo částečné právní panství nad určitou hmotnou věcí  postavení oprávněné osoby vylučuje kohokoliv jiného z právního působení na věc jím ovládanou  v případě porušení tohoto práva má právní nárok na ochranu před takovým jednáním

4 Znaky věcného práva:  Věcná práva působí proti všem  Jsou to práva jednoho individuálně určeného subjektu vůči neurčitému počtu neurčitých subjektů. U závazkových vztahů se oproti tomu jedná jen o práva individuálních subjektů navzájem.

5 Znaky věcného práva:  Věcná práva obsahují pouze negativní vymezení povinnosti ostatních, tj. povinnosti zdržet se zásahů do věcných práv, která svědčí věcně oprávněnému. Předmětem věcných práv může být jen existující individuálně určená věc (automobil).

6 Znaky věcného práva:  nelze je vymezit druhově (peníze), ani jako právo na něco obecně (právo na mzdu). Určité výjimky platné právo připouští u zástavního práva, které lze zřídit např. k pohledávce.

7 Znaky věcného práva:  Jednotlivá věcná práva vymezuje občanský zákoník taxativním výčtem, což znamená, že za věcná práva lze považovat jen taková, která jsou za ně občanským zákoníkem výslovně označena.

8

9 Druhy věcných práv: vlastnické právo - zahrnuje právo věc užívat, s věcí disponovat a věc držet, jeho prostřednictvím se realizuje užitná hodnota věci, omezeno může být jen se souhlasem vlastníka nebo na základě zákona (ve stavu nouze nebo při vyvlastnění) spadá sem i spoluvlastnictví a společné jmění manželů

10 Druhy věcných práv:  držba - faktické ovládání určité věci, pokud s ní držitel nakládá jako s věcí vlastní  věcná práva k věci cizí - jejich obsahem je částečné právní panství nad cizí věcí, omezují vlastníka této věci

11 Věcná práva k věci cizí:  zástavní právo - evidováno v katastru nemovitostí v případě, že se jedná o zástavní právo k nemovitosti v katastru zapisované  věcné břemeno - evidováno v katastru nemovitostí

12 Věcná práva k věci cizí:  zadržovací právo - neboli retenční právo, jehož podstatou je oprávnění držitele zadržet cizí movitou věc, kterou má oprávněně u sebe  předkupní právo - je-li jako věcné právo sjednáno (evidováno v katastru nemovitostí v případě, že se jedná o zástavní právo k nemovitosti v katastru zapisované)

13 Děkuji za pozornost Zdroje :  RYSKA, R., PUŠKINOVÁ, M., Právo pro střední školy. 2. vyd. Praha: EDUKO nakladatelství, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-87204-76-4  JUDR. HRADIL, P., Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy. Zlín: KODIAK print s. r. o., 2013. IČ 60708750  CODEXIS, právní informační systém. ATLAS, consulting spol., s. r. o., legislativa České republiky  Aktuální znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

14 Děkuji za pozornost Zdroje :  https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfqyH2q3kFJm XZO9DOesy8G-Kb9eHaSAEpc6i4I2MGMascgM6qSA (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfqyH2q3kFJm XZO9DOesy8G-Kb9eHaSAEpc6i4I2MGMascgM6qSA  https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJt- mHVpyzE5WSXUy8Lk2x6ZonkMTKku7iliGkuC-eFGXFihd-YA (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJt- mHVpyzE5WSXUy8Lk2x6ZonkMTKku7iliGkuC-eFGXFihd-YA  https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcXi0kOoqYm VFSX1BgL1eG2PIi7wl1P711J312Zs-lVQ_EP7Md (accessed Sept 22, 2014). https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcXi0kOoqYm VFSX1BgL1eG2PIi7wl1P711J312Zs-lVQ_EP7Md


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03B18_Věcné_právo AutorIng. Věra Štverková Období vytvořeníBřezen."

Podobné prezentace


Reklamy Google