Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demokracie a její hodnoty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demokracie a její hodnoty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;"— Transkript prezentace:

1 Demokracie a její hodnoty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Co to vlastně demokracie je? Demokracie = z řeckých slov Demokracie = z řeckých slov Démos = lid + kratos = vláda Démos = lid + kratos = vláda = VLÁDA LIDU VLÁDA LIDU Všichni členové společnosti se podílejí na řízení veřejných záležitostí.

3 Hodnoty demokracie 1. Uplatňování základních lidských práv a svobod - lidská práva a svobody v soukromém životě jednotlivce (právo na život, na osobní svobodu, právo na majetek a jiné...) - lidská práva a svobody v soukromém životě jednotlivce (právo na život, na osobní svobodu, právo na majetek a jiné...) - lidská a občanská práva ve veřejném životě - lidská a občanská práva ve veřejném životě (právo na spravedlivý soudní proces, právo volební, svoboda projevu atd.) (právo na spravedlivý soudní proces, právo volební, svoboda projevu atd.) - hospodářská, sociální a kulturní práva národnostních menšin (právo na sociální zabezpečení, svoboda volby povolání, svoboda podnikání a jiné…) - hospodářská, sociální a kulturní práva národnostních menšin (právo na sociální zabezpečení, svoboda volby povolání, svoboda podnikání a jiné…)

4 2. zásada suverenity Suverénem veškeré moci je ve státě lid, občané, kteří ustanovují a kontrolují vládní moc. Suverénem veškeré moci je ve státě lid, občané, kteří ustanovují a kontrolují vládní moc. Základní formy demokracie: - demokracie přímá - demokracie přímá (je možné uskutečnit jen do určitého počtu obyvatel) (je možné uskutečnit jen do určitého počtu obyvatel) - demokracie nepřímá, zastupitelská - demokracie nepřímá, zastupitelská (občané volí své zástupce, kteří je zastupují – poslanci, senátoři, starostové…) (občané volí své zástupce, kteří je zastupují – poslanci, senátoři, starostové…)

5 3. Zásada dělby moci - Má 3 samostatné složky a) Moc zákonodárnou a) Moc zákonodárnou b) Moc výkonnou b) Moc výkonnou c) Moc soudní c) Moc soudní 4. Vůle lidu – (volby) - svobodné - všeobecné - svobodné - všeobecné - rovné - přímé - rovné - přímé - tajné - tajné

6 Ústava demokratického státu Určuje postavení občana v demokratické společnosti. Určuje postavení občana v demokratické společnosti. Stát chrání zájmy občanů a svým právním systémem zaručuje spravedlnost podle následujících zásad. Stát chrání zájmy občanů a svým právním systémem zaručuje spravedlnost podle následujících zásad. 1. Všichni občané státu jsou si před zákonem rovni. 1. Všichni občané státu jsou si před zákonem rovni. 2. Nikdo nesmí být trestán či pronásledován, pokud neporušil nějaký zákon (presumpce neviny). 2. Nikdo nesmí být trestán či pronásledován, pokud neporušil nějaký zákon (presumpce neviny). 3. Veškerá činnost státních orgánů musí být v souladu s platnými zákony. 3. Veškerá činnost státních orgánů musí být v souladu s platnými zákony.

7 Úkoly: Demokracie a její hodnoty Žáci budou pracovat ve skupinách. K vypracování úkolu a + b použijí úryvky z knihy T. G. Masaryka „Světová revoluce“. K vypracování úkolu c použijí žáci „Listinu základních práv a svobod“. Úryvek 1..... Demokracie opravdová žádá po každém občanovi živý zájem o věci veřejné a o stát, jak církev po věřících žádá živou víru, tak demokratický stát žádá po občanech živí politický zájem. (s. 364) Úryvek 2..... Demokracie je státní formou novodobé organizace společnosti, moderního názoru na svět ; demokracie vzplývá z celého názoru na svět a na život, názoru nového, nového zorným úhlem, novou metodou. Uznání a provádění rovnosti všech občanů, přiznání všem občanům svobody, humanitní zásada bratrství uvnitř a navenek – toť novum politické, nýbrž i mravní. (s. 542) Úryvek 3..... Opravdová demokracie, lidovláda, vláda lidu, lidem, pro lid je všeobecným právem iniciativy, v demokracii povolán je občan každý, každý je odpovědný. Ale ovšem i v demokracii je mnoho povolaných, ale málo vyvolených..... (s. 578) Úryvek 4..... Mé zásady a program vyrostly organicky z naší historie, do níž jsem se vhrouzil a z níž jsem vytěžil svůj politický a kulturní program. Učitelem mi v tom byl otec národa; Palacký nám dal filosofickou historii našeho národ, on pochopil naší světovou a historickou situaci a určil tím náš národní program. (s. 578)

8 a) Každá skupina vypíše tři myšlenky z Masarykových textů a seřadí je za sebou podle důležitosti kterou jim přikládá. b) Kdo byl pro T. G. Masaryka učitelem, na jehož filozofii založil Masaryk své zásady? c) Pokuste se dát dohromady alespoň 10 příkladů porušování základních lidských práv a svobod člověka a občana. S výsledky seznámí skupiny ostatní žáky. Vzniká tak zde prostor pro otevřenou debatu. S výsledky seznámí skupiny ostatní žáky. Vzniká tak zde prostor pro otevřenou debatu.

9 Použitá literatura DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 326 s. ISBN 80-723-5233-4. VALENTA, Milan a Oldřich MULLER. Občanská nauka pro střední odboré školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 176 s. ISBN 80-7235-179-6. MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve válce 1914-1918. Editor Jindřich Srovnal. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005, 639 s. ISBN 80-864-9527-2. s. 364 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve válce 1914-1918. Editor Jindřich Srovnal. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005, 639 s. ISBN 80-864-9527-2. s. 542 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve válce 1914-1918. Editor Jindřich Srovnal. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005, 639 s. ISBN 80-864-9527-2. s. 578


Stáhnout ppt "Demokracie a její hodnoty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;"

Podobné prezentace


Reklamy Google