Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_05.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_05."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_05 Soustava soudů Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 3. ročník, Ekonomické lyceum 3. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace:Soustava soudů, úloha soudů, základní charakteristika. Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Soustava soudů, základní principy Ústavní soud – zvláštní postavení Soudy civilní - občanské Soudy trestní Soudy správní Ochrana práv Svobodný přístup k soudu Nezávislost soudů Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci Rozhodování senátem a samosoudcem

3 Soustava soudů Nejvyšší soud ČR Vrchní soudy Krajské soudy Okresní soudy

4 Soudní řízení Občanské soudní řízení (civilní řízení) soudy rozhodují o právech a povinnostech osob v občanském, pracovním právu (upravuje občanský soudní řád), přímé řešení sporu o právu jeho rozhodnutím, stát má pouze funkci řešení právního konfliktu (vystupuje zde jako nezávislý třetí subjekt). Trestní řízení soud vydává rozhodnutí o trestu a vině; stát tak plní funkci nejen řešení právních konfliktů, ale i ochrany společnosti proti kriminalitě.

5 Správní soudní řízení zrušení nezákonných právních aktů; rozhoduje o žalobách osob, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím nebo postupem orgánu veřejné moci; zrušení nezákonných správních aktů. Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti. http://www.nssoud.cz

6 Okresní soudy Řízení prvního stupně ve věcech trestních i civilních. Činnosti Provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech opatrovnictví. Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti. Řízení probíhá: senátem, (složený z 1 soudce a 2 přísedících u trestního řízení) v ostatních případech samosoudcem.

7 Krajské soudy Pokud v prvním stupni rozhodoval okresní soud, rozhoduje v druhém stupni. V prvním stupni (např. ve věcech ochrany osobnosti a ochrany proti uveřejňování informací, o nárocích vycházejících z autorského zákona). Řízení probíhá: ve 2.stupni řízení senátem, (senát složený ze 3 soudců); v trestním řízení, (senát složený z 1 soudce a 2 přísedících); civilní řízení (samosoudce).

8 Vrchní soudy Sídlo v Praze a v Olomouci. Předseda soudu, místopředsedové soudu, předsedové senátů a další soudci. Rozhodují v senátech (předseda senátu, dva soudci). Přezkoumávají zákonnost rozhodnutí jiných orgánů, zaujímají stanoviska k výkladům zákonů a jiných právních předpisů, rozhodují o řádných a mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony o řízení před soudy.

9 Nejvyšší soud ČR Sídlo v Brně V trestním řízení zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování: o mimořádných opravných prostředcích, v jiných právních případech stanovených právním předpisem. Předseda soudu, místopředseda soudu, předsedové kolegií, předsedové senátů a další soudci. Trestní kolegium, občanskoprávní a obchodní kolegium – podle úseku své činnosti. Velké senáty kolegií (9) Soudcovská rada – poradní orgán (volený na 5 let).

10 Prameny a literatura Občanský soudní řád 2013 (zákon č. 99/1963 Sb.) ve znění pozdějších předpisů RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3. www.nsoud.cz, www.justice.cz Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škola školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_05."

Podobné prezentace


Reklamy Google