Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA
Milana Reichlová

2 Obsah 1) Charakteristika občanského práva 2) Odvětví občanského práva 3) Obsah občanského práva hmotného 4) Ochrana osobnosti 5) Subjekty občanskoprávních vztahů 6) Institut zastoupení 7) Použité zdroje

3 občanské právo odvětví soukromého práva upravuje vzájemné vztahy mezi občany, vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem a mezi těmito osobami a státem

4 Odvětví občanského práva
Občanské právo HMOTNÉ Upravuje osobní, osobnostní a zjm.majetková práva účastníků PVz pramen: OBČANSKÝ ZÁKONÍK Občanské právo PROCESNÍ Upravuje proces řízení před soudy ve věcech práva občanského, rodinného, pracovního a dalších pramen: OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

5 Občanské právo hmotné vlastnická ( věcná) práva dědická práva závazková práva

6 Právo na ochranu osobnosti
zjm. života a zdraví občanské cti lidské důstojnosti soukromí svého jména projevů osobní povahy

7 Subjekty občanského práva (účastnící občanskoprávních vztahů )
fyzické osoby kterákoliv osoba bez další specifikace právnické osoby * sdružení fyzických a právnických osob * účelová sdružení majetku * obce a kraje *jiné subjekty stanovené zákonem *zvláštní právnickou osobou je STÁT

8 Institut Zastoupení v občanskoprávních vztazích
ZÁKONNÉ *u nezletilých osob -rodiče, příp.opatrovník *u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům opatrovník SMLUVNÍ na základě plné moci ( tzv. zmocnění )

9 Seznam použitých zdrojů
ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xviii, 386 s. ISBN


Stáhnout ppt "ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google