Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milana Reichlová. 1)Trestní právo 2)Odvětví, obsah a prameny trestního práva 3)Trestný čin 4)Druhy trestných činů 5)Stadia trestného činu 6)Formy účasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milana Reichlová. 1)Trestní právo 2)Odvětví, obsah a prameny trestního práva 3)Trestný čin 4)Druhy trestných činů 5)Stadia trestného činu 6)Formy účasti."— Transkript prezentace:

1 Milana Reichlová

2 1)Trestní právo 2)Odvětví, obsah a prameny trestního práva 3)Trestný čin 4)Druhy trestných činů 5)Stadia trestného činu 6)Formy účasti na trestném činu 7)Podmínky trestní odpovědnosti 8)Okolnosti vylučující trestní odpovědnost 9)Použité prameny

3 odvětví veřejného práva, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním

4  Trestní právo HMOTNÉ  vymezuje, jaké jednání je trestným činem, typy trestných činů a jejich trestání  Pramen: TRESTNÍ ZÁKON  Trestní právo PROCESNÍ  Zabývá se postupem orgánů činných v trestním řízení při odhalování, stíhání a trestání pachatelů trestných činů  Pramen: TRESTNÍ ŘÁD

5 Pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně stupeň nebezpečnosti:  musí být vyšší než nepatrný  je dále určován významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen  osobou pachatele  mírou jeho zavinění

6 přečiny trestné činy

7  příprava  pokus  dokonaný trestný čin

8  organizátor  návodce  pomocník

9  1) naplnění skutkové podstaty trestného činu  2) vina  případné okolnosti vylučující trestní odpovědnost Druhy viny:  A) ÚMYSL  B) NEDBALOST - vědomá - nevědomá

10  odnětí svobody  obecně prospěšné práce  zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce  domácí vězení  zákaz činnosti  peněžitý trest  propadnutí majetku  propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty  ztráta čestných titulů a vyznamenání  ztráta vojenské hodnosti  zákaz pobytu  vyhoštění

11  duševní choroba, nepříčetnost  věk  nutná obrana  krajní nouze  oprávněné použití zbraně  souhlas poškozeného  přípustné riziko

12 ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xviii, 386 s. ISBN 80-717-9500- 3. Zákon č. 40/2009 Sb.


Stáhnout ppt "Milana Reichlová. 1)Trestní právo 2)Odvětví, obsah a prameny trestního práva 3)Trestný čin 4)Druhy trestných činů 5)Stadia trestného činu 6)Formy účasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google