Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva Trestní právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva Trestní právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Základy práva Trestní právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Trestní právo Trestní právo hmotné – obecná část Trestní právo hmotné – zvláštní část Trestní právo procesní Trestaní mladistvých pachatelů Neprávní disciplíny Kriminologie, kriminalistika, penologie neprávní disciplíny

3 Historie TP Personalita TP – příslušnost jedince ke společenské vrstvě Absence kodifikace TP – prostor pro volný (i svévolný) výklad norem Obvyklý postup tzv. ordály (boží soudy) iracionální důkazní prostředek, používaný od starověku až do 18.stol.(1776 MT); rozhodnutí o vině či nevině bylo vloženo do rukou vyšší mocí ordál ohněm (šarijá dodnes), vodou (čarodejnice), soubojem (šlechta) (v VB i žena, pokud mečem muž byl zakopán po pás v jámě), přísahou aj.vykonával zpravidla rychtář Poslední ordál cca 1830 v VB

4 Ordál ohněm

5 Historie TP V 16.stol. Začíná se prosazovat TORTURA V širším slova smyslu mučení V užším podrobení vyslýchaného právu útrpnému – tj. mučení v přesně vymezeném právním schématu během vyšetřování a výslechu V současné době v zemích OSN zakázáno

6 Tortura (palečnice, španělská bota)

7 Hrdelní tresty

8 Politické procesy

9 Prameny trestního práva Ústava ČR – zákon č. 1/1993 Sb. LZPS – zákon č. 2/1993 Sb. Trestní zákon – zákon č. 140/1961 Sb. Trestní řád – zákon č. 141/1961 Sb. Rejstřík trestů – zákon č. 269/1994 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže – zákon č. 218/2003 Zákon o výkonu trestu – zákon 169/1999 Sb. A jiné…

10 Základní zásady TP Čl. 6 odst.2 LZPS – Nikdo nesmí být zbaven života Čl. 6 odst.3 LZPS - Trest smrti se nepřipouští Čl. 7 odst.2 LZPS – Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu Čl. 8 odst.2 LZPS trestní stíhání jen na základě zákonných důvodů (proti svévoli st. moci) Čl. 8 odst.3 LZPS – zadržení – jen zákonné důvody ( Čl. 39 LZPS – jen zákon stanoví co je TČ a jaké tresty, event. jiné ujmy lze uložit

11 Základní zásady TP Základní zásady (principy) – vůdčí ideje právního odvětví Žádný trestný čin bez zákona; žádný trest bez zákona Zákaz analogie k tíži pachatele Princip individuální trestní odpovědnosti (TZ nezná kolektivní odpovědnost!) – výjimka z pravidla návrh trestní odpovědnosti právnických osob Zásada humanismu Zásada odpovědnosti za zavinění (výslovně požadován úmysl – nestačí-li nedbalost)

12 Trestní odpovědnost Základem trestní odpovědnosti je TRESTNÝ ČIN (PROVINĚNÍ) Povinnost strpět za spáchaný TČ sankce (nejenom tresty!) stanovené trestním zákonem v rámci trestně právního vztahu Trestně právní vztah vzniká spácháním TČ mezi pachatelem a státem Trestně procesní vztah vzniká mezi obviněným a orgány činnými v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud)- v rámci těchto vztahů vzniká (např.právo na obhajobu)

13 Vysvětlení pojmů Trestný čin (materiálně – formální pojetí) je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti

14 Vysvětlení pojmů TČ se rozumí i příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod pomoc

15 Vysvětlení pojmů Provinění Původně – se jednalo o méně závažné, zpravidla majetkové a občanskoprávní delikty – projednávaly je Místní lidové soudy, od r. 1970 se projednávaly jako tzv. přečiny od r. 1990 – přestupek, event. některé TČ Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá provinění Upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže 218/2003 Sb.

16 Znaky trestného činu

17 Věk pachatele Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. (§11 TZ) Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.

18 Objekt trestného činu Společenské vztahy Zájmy a hodnoty Chráněné trestním právem Např. vlastnické vztahy, život, zdraví, majetek, ústavní zřízení, ústavní zřízení bezpečnost republiky,obranyschopnost Souvisí s ochrannou funkcí TP – TP krajní prostředek ochrany spol. – nejpřísnější prostředek – tam kde ostatní právní odvětví neúčinné – prostředek poslední instance ULTIMA RATIO

19 Vysvětlení pojmů – subjektivní stránka Zavinění – vnitřní (psychický) vztah člověka ke skutečnostem, které zakládají trestný čin I.) úmysl A) úmysl přímý B) úmysl nepřímý /eventuální/

20 Vysvětlení pojmů Zavinění II.) nedbalost A) nedbalost vědomá B) nedbalost nevědomá

21 Druhy trestů 1. odnětí svobody, 2. obecně prospěšné práce, 3. ztrátu čestných titulů a vyznamenání, 4. ztrátu vojenské hodnosti, 5. zákaz činnosti, 6. propadnutí majetku, 7. peněžitý trest, 8. propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 9. vyhoštění, 10. zákaz pobytu 11. výjimečný trest: 15-25 let nebo doživotí

22 Ochranná opatření ochranné léčení ochranná výchova – jen mladistvý zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty)

23 Orgány činné v trestním řízení orgány činné v trestním řízení jsou soud, státní zástupce policejní orgán, pokud provádějí úkony trestního řízení


Stáhnout ppt "Základy práva Trestní právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google