Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu
Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Definice trestného činu
§ 13 odst. 1: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ Protiprávnost – z pohledu celého právního řádu

3 Pojem trestného činu – formální pojetí
§ 13 odst. 1: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ Formální pojetí TČ x 140/1961 Sb. – materiálně-formální pojetí (spol. nebezpečnost naplnění zák. znaků) + Materiální korektiv

4 Materiální korektiv formálního pojetí TČ
Hmotněprávní: subsidiarita trestní represe § 12 odst. 2: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ Procesněprávní: zásada oportunity možnost zastavit tr. stíhání pro neúčelnost (§ 172 odst. 2 písm. c) TŘ) nebo odložit věc před zahájením tr. stíhání (§ 159a odst. 4 TŘ)

5 Zvlášť závažné zločiny
Kategorizace TČ = odstupňování TČ podle závažnosti U mladistvých – provinění TČ (§ 14 TZ) Přečiny Zločiny Zvlášť závažné zločiny (§ 14 ods. 3 TZ)

6 Třídění TČ: účinek, jednání
Dle toho, zda zákon vyžaduje účinek TČ formální (činnostní) TČ materiální (výsledečné) Dle druhu následku TČ ohrožovací TČ poruchové Dle způsobu jednání Komisivní TČ Pravé/čistě omisivní TČ Nepravé omisivní TČ

7 Třídění TČ: zavinění, vývojová stadia, objekt
Dle formy zavinění TČ úmyslné (dolózní) Nedbalostní (kulpózní) Dle vývojových stadií Příprava Pokus Dokonaný TČ Dle objektu systematika zvláštní části TZ

8 Dle okruhu možných pachatelů
Třídění TČ: pachatel Dle okruhu možných pachatelů Obecné TČ Zvláštní TČ konkrétní subjekt speciální subjekt Vlastnoruční TČ

9 Pokračování v TČ § 116 TZ 4 podmínky
Stejná skutková podstata Stejný nebo podobný způsob provedení Obj. souvislost – časová a místní Subj. souvislost – společný záměr x opakování – vícečinný souběh nebo recidiva

10 TČ hromadné, trvající TČ hromadné: mnohost útoků zakládá trestnost
§ 279 odst. 3 písm. b) TZ TČ trvající: udržování protiprávního stavu § 170 odst. 1 TZ Hmotné právo – 1 skutek a 1 TČ Oddělujícím mezníkem sdělení obvinění (doručení usnesení o zahájení TS) § 12 odst. 11 TŘ

11 Znaky trestného činu Protiprávnost
Vyloučena při okolnostech vylučujících protiprávnost Typové znaky tvořící sk. podstatu TČ Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Obecné požadavky na subjekt Věk (dovršení 15 roku života - § 25 TZ) Příčetnost (§ 26 TZ) Rozumová a mravní vyspělost mladistvého (§ 5 odst. 1 ZSVM)

12 Skutková podstata trestného činu (SKPČ)
Def.: Souhrn typových znaků TČ vyjadřujících jeho typovou škodlivost pro společnost a odlišujících ho od jiných druhů TČ SPTČ ≠ TČ: SPTČ nezahrnuje obecné požadavky na subjekt SPTČ ≠ skutek Znaky SPTČ v části obecné i zvláštní

13 Znaky SPTČ Obligatorní: Fakultativní
K naplnění SPTČ musí být dány všechny její znaky a dokonání Účastenství + Vývojová stadia rozšiřují její dosah Objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka Fakultativní Pouze některé SPTČ vyžadují ten který znak, který pak musí být obligatorně naplněn Místo, čas, cíl, způsob jednání …

14 Fakultativní a obligatorní znaky SPTČ
K naplnění SPTČ musí být dány všechny její znaky a dokonání Účastenství + Vývojová stadia rozšiřují její dosah Fakultativní znaky: pouze některé SPTČ vyžadují ten který znak, který pak musí být obligatorně naplněn

15 Objekt trestného činu Společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné TZ (právní statky) Skupiny znaků Podskupiny znaků Jednotlivé znaky Individuální objekt TČ Obligatorní znaky Primární objekt Fakultativní znaky Sekundární objekt

16 Objektivní stránka trestného činu
Skupiny znaků Podskupiny znaků Jednotlivé znaky Objektivní stránka TČ Obligatorní znaky Jednání Konání Opomenutí Následek Příčinný vztah mezi jedn. a následkem Fakultativní znaky Hmotný předmět útoku Účinek Příčinný vztah mezi jedn. a účinkem Místo či doba činu Prostředek

17 Subjekt, subjektivní stránka trestného činu
Skupiny znaků Podskupiny znaků Jednotlivé znaky Speciální či konkrétní subjekt TČ Fakultativní znaky Spec. subjekt (zvláštní postavení) Konkr. subjekt (zvláštní vlastnost) Subjektivní stránka TČ Obligatorní znaky Zavinění (úmysl/nedbalost) Cíl Pohnutka (motiv) Rozrušení způsobené porodem

18 Třídění SPTČ Dle vyjádření v zákoně Dle závažnosti TČ
Dle struktury SPTČ Popisné Základní Jednoduché Odkazovací Kvalifikované Složité Alternativní blanketní privilegované kumulativní Složené


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu"

Podobné prezentace


Reklamy Google