Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Definice trestného činu § 13 odst. 1: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“  Protiprávnost – z pohledu celého právního řádu 2

3 Pojem trestného činu – formální pojetí  § 13 odst. 1: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“  Formální pojetí TČ x 140/1961 Sb. – materiálně-formální pojetí (spol. nebezpečnost + naplnění zák. znaků)  + Materiální korektiv 3

4 Materiální korektiv formálního pojetí TČ  Hmotněprávní: subsidiarita trestní represe § 12 odst. 2: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“  Procesněprávní: zásada oportunity možnost zastavit tr. stíhání pro neúčelnost (§ 172 odst. 2 písm. c) TŘ) nebo odložit věc před zahájením tr. stíhání (§ 159a odst. 4 TŘ) 4

5 Kategorizace TČ = odstupňování TČ podle závažnosti  U mladistvých – provinění 5 TČ (§ 14 TZ)PřečinyZločiny Zvlášť závažné zločiny (§ 14 ods. 3 TZ)

6 Třídění TČ: účinek, jednání Dle toho, zda zákon vyžaduje účinek TČ formální (činnostní) TČ materiální (výsledečné) Dle druhu následku TČ ohrožovací TČ poruchové Dle způsobu jednání Komisivní TČ Pravé/čistě omisivní TČ Nepravé omisivní TČ 6

7 Třídění TČ: zavinění, vývojová stadia, objekt 7 Dle formy zaviněníTČ úmyslné (dolózní) Nedbalostní (kulpózní) Dle vývojových stadiíPříprava Pokus Dokonaný TČ Dle objektusystematika zvláštní části TZ

8 Třídění TČ: pachatel 8 Dle okruhu možných pachatelů Obecné TČZvláštní TČkonkrétní subjektspeciální subjektVlastnoruční TČ

9 Pokračování v TČ  § 116 TZ  4 podmínky Stejná skutková podstata Stejný nebo podobný způsob provedení Obj. souvislost – časová a místní Subj. souvislost – společný záměr x opakování – vícečinný souběh nebo recidiva 9

10 TČ hromadné, trvající  TČ hromadné: mnohost útoků zakládá trestnost § 279 odst. 3 písm. b) TZ  TČ trvající: udržování protiprávního stavu § 170 odst. 1 TZ  Hmotné právo – 1 skutek a 1 TČ Oddělujícím mezníkem sdělení obvinění (doručení usnesení o zahájení TS) § 12 odst. 11 TŘ 10

11 Znaky trestného činu Protiprávnost Vyloučena při okolnostech vylučujících protiprávnost Typové znaky tvořící sk. podstatu TČ Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Obecné požadavky na subjekt Věk (dovršení 15 roku života - § 25 TZ) Příčetnost (§ 26 TZ) Rozumová a mravní vyspělost mladistvého (§ 5 odst. 1 ZSVM) 11

12 Skutková podstata trestného činu (SKPČ)  Def.: Souhrn typových znaků TČ vyjadřujících jeho typovou škodlivost pro společnost a odlišujících ho od jiných druhů TČ  SPTČ ≠ TČ: SPTČ nezahrnuje obecné požadavky na subjekt  SPTČ ≠ skutek  Znaky SPTČ v části obecné i zvláštní 12

13 Znaky SPTČ  Obligatorní: K naplnění SPTČ musí být dány všechny její znaky a dokonání Účastenství + Vývojová stadia rozšiřují její dosah Objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka  Fakultativní Pouze některé SPTČ vyžadují ten který znak, který pak musí být obligatorně naplněn Místo, čas, cíl, způsob jednání … 13

14 Fakultativní a obligatorní znaky SPTČ  K naplnění SPTČ musí být dány všechny její znaky a dokonání Účastenství + Vývojová stadia rozšiřují její dosah  Fakultativní znaky: pouze některé SPTČ vyžadují ten který znak, který pak musí být obligatorně naplněn 14

15 Objekt trestného činu  Společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné TZ (právní statky) 15 Skupiny znakůPodskupiny znakůJednotlivé znaky Individuální objekt TČ Obligatorní znakyPrimární objekt Fakultativní znakySekundární objekt

16 Objektivní stránka trestného činu Skupiny znaků Podskupiny znaků Jednotlivé znaky Objektivní stránka TČ Obligatorní znaky JednáníKonání Opomenutí Následek Příčinný vztah mezi jedn. a následkem Fakultativní znaky Hmotný předmět útoku Účinek Příčinný vztah mezi jedn. a účinkem Místo či doba činu Prostředek 16

17 Subjekt, subjektivní stránka trestného činu Skupiny znaků Podskupiny znaků Jednotlivé znaky Speciální či konkrétní subjekt TČ Fakultativní znaky Spec. subjekt (zvláštní postavení) Konkr. subjekt (zvláštní vlastnost) Subjektivní stránka TČ Obligatorní znaky Zavinění (úmysl/nedbalost) Fakultativní znaky Cíl Pohnutka (motiv) Rozrušení způsobené porodem 17

18 Třídění SPTČ Dle vyjádření v zákoně Dle závažnosti TČ Dle struktury SPTČ PopisnéZákladníJednoduché OdkazovacíKvalifikovanéSložitéAlternativní blanketníprivilegovanékumulativní Složené 18


Stáhnout ppt "Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář Pojem trestného činu. Skutková podstata trestného činu. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního."

Podobné prezentace


Reklamy Google