Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevTrestní právo - obecně AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceObecný přehled trestního práva Přínos/cílové kompetenceZískání orientace v nejobecnějších otázkách trestního práva VY_32_INOVACE_53_13

2 Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jeho bezpečnost! Trestní právo: je odvětví právního systému chránící společnost !  Před kým? : před pachateli trestných činů a před jednáním, které můžeme kvalifikovat jako trestný čin. které můžeme kvalifikovat jako trestný čin.  Stanovením trestů a ochranných opatření za ně.  Určením postupu orgánů činných v trestním řízení vůči pachateli.  Prokazováním trestné činnosti.  Ukládáním sankcí (trestní právo procesní upravené trestním řádem).

3 Trestní právo Trestní právo je:  jedním z odvětví práva v ČR  jde o souhrn norem o trestání fyzických osob za trestné činy činy  je typickým představitelem práva veřejného Skládá se ze dvou částí:  trestní právo hmotné  trestní právo procesní

4 Trestní právo - HMOTNÉ Trestní právo hmotné stanoví podmínky trestní odpovědnosti, vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají. Pramenem hmotného práva je zejména trestní zákon, který má dvě části : obecnou část  obecnou část  zvláštní část

5 Obecná část:  V ní je upraven účel zákona, obecné zásady pro ukládání trestů, druhy trestů a další ustanovení. druhy trestů a další ustanovení.  § 3 definuje: Trestný čin jako pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Znaky TČ:  formální znak (čin popsán v zákoně)  materiální znak (nebezpečnost činu pro společnost)  Pokud je stupeň společenské nebezpečnosti nepatrný, nejedná se o trestný čin, ale o přestupek, který projednávají a rozhodují orgány státní správy. orgány státní správy.

6 Skutková podstata TČ Souhrn jeho typových znaků, které rozdělujeme do skupin: Objekt trestného činu je zákonem chráněný zájem, který je dotčen (např. lidské zdraví, život ). (např. lidské zdraví, život ). Objektivní stránka TČ zahrnuje jednání, následek a příčinný vztah (příčinnou souvislost) mezi jednáním a následkem. vztah (příčinnou souvislost) mezi jednáním a následkem. Subjektivní stránka TČ - je míra zavinění. Odpovědnost v trestním právu je založena na odpovědnosti za zavinění. zavinění. Zavinění má dvě formy: úmysl x nedbalost K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, pokud zákon výslovně nestanoví, že stačí zavinění z nedbalosti. (Kdo byť i z nedbalosti...)

7  Pachatelem trestného činu je ten, kdo čin sám spáchal, může to být pouze fyzická osoba. spáchal, může to být pouze fyzická osoba.  O spolupachatelství jde, jestliže trestný čin spáchá společným jednáním více osob (solidární spáchá společným jednáním více osob (solidární odpovědnost). odpovědnost).  Účastníkem trestného činu je : - organizátor - organizátor - návodce - návodce - pomocník - pomocník Trestní odpovědnost a trestnost účastníka se posuzuje podle stejných ustanovení, jako by šlo o pachatele. jako by šlo o pachatele.

8 Okolnosti vylučující trestní odpovědnost 1. Nedostatečný věk (do 15 let). 2. Nepříčetnost 3. Jednání v nutné obraně - odvrací se přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. - nutná obrana nesmí být zjevně nepřiměřená způsobu útoku. - nutná obrana nesmí být zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 4. Jednání v krajní nouzi - odvrací se nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, pokud nebylo možno toto zájmu chráněnému tímto zákonem, pokud nebylo možno toto nebezpečí odvrátit jinak nebo způsobený následek nemůže být nebezpečí odvrátit jinak nebo způsobený následek nemůže být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. 5. Oprávněné použití zbraně V těchto případech jednání osoby není trestné, i když jinak by byla naplněna skutková podstata trestného činu. by byla naplněna skutková podstata trestného činu.

9 Orgány účastné v trestním řízení Policie - odhaluje trestnou činnost, zjišťuje pachatele trestné činnosti a vyšetřuje všechny okolnosti této činnosti. činnosti a vyšetřuje všechny okolnosti této činnosti. Státní zastupitelství - vykonává dozor nad vyšetřováním a podává obžalobu u soudu. podává obžalobu u soudu. Soud - rozhoduje o vině a nevině obžalovaného, ukládá tresty a ochranná opatření. a ochranná opatření. Advokát - poskytuje pachatelům trestných činů, popř. podezřelým nebo obžalovaným z trestných činů, případně nebo obžalovaným z trestných činů, případně příbuzným, právní pomoc v trestním řízení. příbuzným, právní pomoc v trestním řízení.

10 Výpis z rejstříku trestů Při každém okresním státním zastupitelství (dříve prokuratuře) je oddělení, které eviduje všechny tresty. oddělení, které eviduje všechny tresty. O výpis z rejstříku trestů - lze o něj požádat Státní zastupitelství. Výpis z rejstříku trestů potřebujeme např. při uzavírání pracovního poměru, při žádostech o vydání živnostenského listu atd. pracovního poměru, při žádostech o vydání živnostenského listu atd. Soud musí mít předložen opis rejstříku trestů obžalovaného při každém podání obžaloby.

11 Zahlazení trestů:  Po určité zákonné době je možno požádat soud o zahlazení odsouzení. odsouzení.  Tresty dotyčné osoby zůstanou zaevidovány, ale nebudou ve výpisech rejstříku trestů. výpisech rejstříku trestů.  Podmíněné a alternativní tresty se z výpisu rejstříku trestů zahlazují automaticky po vykonání trestu. zahlazují automaticky po vykonání trestu.  Jsou uloženy pouze v opisech pro účely trestního řízení, avšak záznam v nich nemůže být přitěžující okolností pro avšak záznam v nich nemůže být přitěžující okolností pro obžalovaného). obžalovaného).

12 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem zahlazení trestu? 2. Jaké jsou znaky trestného činu ? 3. Pokus se formulovat, kdo je považován za účastníka trestného činu ? 4. Vyjmenuj orgány činné v trestním řízení. 5. Z jakých dvou částí se skládá trestní právo jako celek?

13 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google