Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milana Reichlová. 1) vztahy mezi rodiči a dětmi 2) zásahy do nefunkční rodiny 3) kompetence OSPOD 4) výchovná opatření OSPOD 5) zásahy soudů 6) formy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milana Reichlová. 1) vztahy mezi rodiči a dětmi 2) zásahy do nefunkční rodiny 3) kompetence OSPOD 4) výchovná opatření OSPOD 5) zásahy soudů 6) formy."— Transkript prezentace:

1 Milana Reichlová

2 1) vztahy mezi rodiči a dětmi 2) zásahy do nefunkční rodiny 3) kompetence OSPOD 4) výchovná opatření OSPOD 5) zásahy soudů 6) formy náhradní rodinné výchovy

3

4 (souhrn práv a povinností rodičů vůči nezletilým dětem) zahrnuje: péče o dítě právo dítě zastupovat správa jmění dítěte vyživovací povinnost určení jména a příjmení dítěte

5 Do jakého věku dítětě jsou rodiče jeho zákonnými zástupci ? do 18 let Do jakého věku dítětě mají vůči němu rodiče vyživovací povinnost ? Do doby ukončení řádné a zodpovědné přípravy na budoucí povolání. Věk není zákonem striktně stanoven.

6 v kompetenci správních orgánů* a soudů ( viz zákon č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ) * odbor sociálních věcí a oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ( UH,UB)

7 poskytování sociálně právního poradenství a pomoci výkon funkce kolizního opatrovníka (v občanskoprávních řízeních týkajících se nezletilých dle ustanovení soudu nebo státního zastupitelství) terénní šetření prostředí, kde dítě žije ( bydliště, škola…) vyhledávání dětí, jejichž rodiče řádně neplní povinnosti rodičovské odpovědnosti podávání návrhů k soudu na nařízení předběžného opatření

8 napomenutí rodičů nebo nezletilého, příp. třetích osob pro narušování řádné výchovy nezletilého stanovení dohledu nad výchovou uložení určitých omezení nezletilému

9 nařízení výchovných opatření omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nařízení ústavní výchovy

10 opatrovnictví poručenství pěstounská péče osvojení ( adopce ) ústavní výchova ( kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy )

11 v případě střetu zájmů rodičů a dětí, sourozenců, ohrožení majetkových zájmů dítěte apod. práva a povinnosti opatrovníka* pouze v záležitostech, které vymezí soud *FO nebo OSPOD

12 smrt rodičů nebo jejich zbavení rodičovských práv poručník dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek místo rodičů nemá vyživovací povinnost k dítěti

13 pěstoun pobírá příspěvek státu na úhradu potřeb dítěte a odměnu za práci pěstouna pěstoun je oprávněn rozhodovat o běžných záležitostech dítěte

14 právně vytvořený rodinný vztah osvojitelé nabývají rodičovská práva a povinnosti v plném rozsahu podmínky: nezletilost osvojence souhlas biolog.rodičů* „vhodnost“osvojitelů

15 HOLUB, Milan. Zákon o rodině a předpisy souvisící: podle stavu k 1.8.2002. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2002, 775 s. ISBN 80-720-1362-9. ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xviii, 386 s. ISBN 80-717-9500- Dostupné z 3http://www.tyden.cz/obrazek/201206/4fe475f 2877e6/crop-219284-4fe47d7e15930-deti-a- rodice.jpg


Stáhnout ppt "Milana Reichlová. 1) vztahy mezi rodiči a dětmi 2) zásahy do nefunkční rodiny 3) kompetence OSPOD 4) výchovná opatření OSPOD 5) zásahy soudů 6) formy."

Podobné prezentace


Reklamy Google