Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rožnov pod Radhoštěm 9. – 10. října 2013. Středa 9. října 09:30 – 10:15 hZahájení, informace o činnosti za uplynulé období Ing. Jiří Zajíček 10:15 – 11:00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rožnov pod Radhoštěm 9. – 10. října 2013. Středa 9. října 09:30 – 10:15 hZahájení, informace o činnosti za uplynulé období Ing. Jiří Zajíček 10:15 – 11:00."— Transkript prezentace:

1 Rožnov pod Radhoštěm 9. – 10. října 2013

2 Středa 9. října 09:30 – 10:15 hZahájení, informace o činnosti za uplynulé období Ing. Jiří Zajíček 10:15 – 11:00 hAktuální informace z MŠMT PhDr. Jindřich Fryč, 1. náměstek, MŠMT 11:00 – 11:30 hInformace z ČŠI Mgr. Tomáš Zatloukal, Pověřený ústřední školní inspektor 11:30 – 12:00 hDiskuse k dopolednímu bloku jednání 12:00 – 13:30 hOběd 14:00 – 16:30 hJednání v odborných sekcích 16:30 – 16:45 hPřestávka 16:45 – 17:00 hVzděláváme pro budoucnost aneb podpora zavádění ICT do výuky Irena Brifordová, Education Sector Manager, Microsoft s.r.o. 17:00 – 18:00 hSouhrnné výsledky MZ 2013 a příprava MZ 2014 Ing. Jiří Zíka, ředitel CERMAT 18.00 – 19.00 hVečeřeOd 20:30 h SPOLEČENSKÝ VEČER, 22 h RAUT

3 Čtvrtek 10. října 08:00 – 09:00 hSnídaně 09:00 – 10:15 hPředstavení IPn Pospolu a systému ECVET Ing. Petr Špirhanzl, MŠMT Ing. Pavel Hradecký PhD., MŠMT RNDr. Miroslav Kadlec, NÚV 10:15 – 11:00 hVýstupy z jednání odborných sekcí vedoucí odborných sekcí, resp. jimi pověření zástupci 11:00 – 12:00 hValná hromada asociace, doplňující volby projednání změn členské základny, rozpočtu, formulace usnesení ke klíčovým tématům 12:00 – 13:00 hOběd 13:00 hUkončení semináře

4 1. Novela školského zákona 2. Opatření pro podporu odborného vzdělávání 3. Standard učitele (IPn Kariéra) 4. Zákon 373/2011 o specifických zdravotních službách a vyhláška 79/2013 Sb. 5. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. Struktura maturitních zkoušek 7. Rámcová smlouva CZESHA s Microsoftem 8. Úprava RVP pro ZŠ (druhý cizí jazyk)

5 Hlavní témata z pohledu SŠ: 1. Reforma financování v RgŠ 2. Úprava právního postavení ředitelů 3. Ukončování oborů závěrečnou zkouškou Prošla připomínkovým řízením, připravena k předložení do vlády….

6 Prošlo připomínkovým řízením, akční plán schváleno 9. ledna 2013. Daňové úlevy pro podniky neprošly Senátem. Text ke stažení: http://www.asps.cz/?strid=163

7  Je připravován standard pro učitele  4 karierní stupně  Zatím nejsou zohledněni odborníci z praxe  V rámci standardu učitele je připravován také karierní řád pro ředitele škol

8 Povinné prohlídky žáků před zahájením praktické výuky: § 8  lékařská prohlídka se neprovádí, je-li při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávána pouze práce zařazená do kategorie první.  provádí se jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce. Vyhláška 13/2005 Sb. o středních školách § 11 Teoretické vyučování V předmětech, které obsahují vybrané učivo, může být součástí teoretického vyučování cvičení. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v učebnách, odborných učebnách a laboratořích. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program.

9 Prioritní osa 3 1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 6. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

10 Společná část  CJL + volitelně CIJ nebo MAT Profilová část  2 – 3 zkoušky podle rozhodnutí ŘŠ  Z toho jedna praktická Upraveno školským zákonem, bez změny zákona zůstane MZ v této podobě. Hodnocení PP CJL škola/centrum ?

11 Smlouva Campus and School Text k dispozici na http://www.czesha.cz/?strid=67 http://www.czesha.cz/?strid=67  cenová hladina C  zajištěna na 3 roky  minimálně 10 000 licencí pod touto smlouvou

12  Nutnost výuky 2. cizího jazyka  V odůvodněných případech možnost posílení 1. cizího jazyka  Možný dopad na střední školy  Národní plán výuky cizích jazyků pro období 2014 - 2020

13  Zvýhodněná nabídka pro členské školy  Chráněná dílna – náhradní plnění  Smluvní vztah na zvážení ředitelů škol

14  Projednání v odborných sekcích  Vyjádření ve výstupu z jednání  Zapracování do stanoviska VH

15  A SPŠ navrhuje zavedení povinných přijímacích zkoušek pro všechny obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou a to na úrovni školského zákona pro všechny střední školy (bez rozdílu zřizovatele). Současný stav je neudržitelný, někteří zřizovatelé již v současnosti vyžadují povinné přijímací zkoušky, někteří nikoliv. To nezaručuje rovný přístup ke vzdělávání v jednotlivých krajích. V další fázi by bylo vhodné stanovit i minimální nutné požadavky pro přijetí do maturitních oborů vzdělávání.

16  V oblasti maturitních zkoušek je A SPŠ přesvědčena, že možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou ve společné části MZ vyhovuje podmínkám SOŠ a proto je vhodné ji zachovat i do budoucnosti. Zavedení tří povinných zkoušek ve společné části by mělo negativní dopad na odbornou část vzdělávání. Zároveň doporučujeme postupný návrat hodnocení PP z CJL na centrální úroveň.

17  V oblasti kategorizace prací a pracovišť A SPŠ doporučuje zpřesnit kritéria pro zařazování jednotlivých pracovišť do jednotlivých kategorií. Je nezbytné zohlednit i rozsah a míru expozice tak, aby byla možná jednoznačná interpretace.  Pro zařazení žáka do praktického výcviku či výuky by měla být dostatečná lékařská prohlídka před podáním přihlášky ke vzdělávání. Opakované prohlídky jsou organizačně i finančně velmi náročné.

18  V oblasti jazykové výuky A SPŠ doporučuje zavést výuku druhého cizího jazyka na SŠ, které nemají tuto povinnost stanovenou v RVP formou nepovinného předmětu. Tento způsob umožní talentovaným žákům případně dalším zájemcům rozšířit studium na SŠ o další cizí jazyk a zároveň nebude mít tato skutečnost dopad na odbornou část vzdělávání.


Stáhnout ppt "Rožnov pod Radhoštěm 9. – 10. října 2013. Středa 9. října 09:30 – 10:15 hZahájení, informace o činnosti za uplynulé období Ing. Jiří Zajíček 10:15 – 11:00."

Podobné prezentace


Reklamy Google