Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava a tvorba školních vzdělávacích programů prezentační seminář Výsledky plnění OP RLZ v oblasti rozvoje celoživotního učení Praha 10. 12. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava a tvorba školních vzdělávacích programů prezentační seminář Výsledky plnění OP RLZ v oblasti rozvoje celoživotního učení Praha 10. 12. 2007."— Transkript prezentace:

1 Příprava a tvorba školních vzdělávacích programů prezentační seminář Výsledky plnění OP RLZ v oblasti rozvoje celoživotního učení Praha 10. 12. 2007

2 2 Příprava a tvorba školních vzdělávacích programů ZŠ J. K. Tyla v Písku a ZŠ Vodňany, Alešova ul. v návaznosti na prohloubení odborné a pedagogické způsobilosti učitelů

3 3 Identifikační údaje projektu

4 4 Proč bylo třeba projekt realizovat obecné potřeby proměny školy – přinést změny metod a forem práce učitelů se žáky k posílení jejich zájmu a motivace pro vzdělávání, – posílit prvky kooperativního a činnostního učení

5 5 Jaká byla situace nedostatečná připravenost pedagogických pracovníků na změnu dosavadní systém vzdělávání – jednorázové akce – neefektivní – efektivní akce – nedosažitelné časová náročnost finanční náročnost (suplování, kursovné, cestovní náhrady) geografická vzdálenost

6 6 Vazba na strategické dokumenty VZDĚLÁVÁNÍ & ODBORNÁ PŘÍPRAVA 2010 (NALÉHAVÉ REFORMY JAKO PODMÍNKA ÚSPĚCHU LISABONSKÉ STRATEGIE) NÁRODNÍ PROGRAM ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR - "Bílá kniha" DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR ŠKOLSKÝ ZÁKON Č 561/2004 Sb. RVP ZV DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ JIHOČESKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE MĚST PÍSKU A VODŇAN DLOUHODOBÉ STRATEGIE A KONCEPCE SPOLUPRACUJÍCÍCH ZŠ

7 7 Obsah projektu příprava a tvorba školních vzdělávacích programů (ŠVP) ověření některých navržených projektů

8 8 Obsah projektu Vlastní práci na ŠVP předcházela – příprava jednotlivců – celých tvůrčích týmů, prohloubení jejich odborné a pedagogické kvalifikace v oblasti nových poznatků a trendů v učení a vzdělávání, prohloubení jejich klíčových kompetencí v oblasti – odborné, – pedagogické, – psychodidaktické, – sociální, – komunikační, – organizační a řídící, – diagnostické a intervenční, – poradenské a konzultační – reflexe a sebereflexe.

9 9 Cílové skupiny skupina žáků základních škol – žáci zdravotně postižení – žáci sociálně znevýhodnění – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – děti migrantů, azylantů či etnických skupin skupina pedagogických pracovníků – učitelé – management škol – další pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství

10 10 Klíčové aktivity semináře, kurzy, cykly workshopy a exkurze porady týmů vzdělávacích oblastí pilotní školní projekty konference k výměně zkušeností vlastní tvorba v editoru ŠVP

11 11 Klíčové aktivity Vybavení školy pro potřeby vzdělávání pedagogických pracovníků na pracovišti 2 kurzy RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení Kurz Respektovat a být respektován Kurz práce s interaktivní tabulí Kurz ŠVP šitý na míru Cyklus seminářů Cesty k efektivní výuce Cyklus seminářů Nadaní žáci a studenti (po úpravě vypuštěn) Školení Vychovatelka ŠD v nových společenských podmínkách (vypuštěno) SWOT analýza Konkretizace cílů RVP ZV do podmínek školy Rozklíčování klíčových kompetencí Stanovení obsahu vzdělávacích oborů a oblastí Stanovení učebních plánů a osnov vzdělávacích oborů Vypracování systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Tvorba kritérií hodnocení a evaluace Tvorba Školního řádu Příprava 1. verze ŠVP Vypracování konečné verze ŠVP Vydání učitelského diáře Vydání žákovského diáře Seminář k uvedení ŠVP do praxe

12 12 Realizační tým 1 vedoucí týmu 2 zástupci vedoucího týmu správce rozpočtu personalista účetní pokladník administrátor rozpočt ář (správc e rozpočt u)  kontrola a správa rozpočtu projektu OP RLZ č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0201  zpracování účetní dokumentace projektu OP RLZ č. CZ.04.1.03/3.1.15.1/0201  zpracování doplňku vnitřní směrnice účetní jednotky pro účetnictví a kontrolu projektu  rozpracování jednotlivých kapitol rozpočtu  evidence DDNM z projektu  kooperace na zpracování monitorovacích zpráv projektu  zpracování průběžných a závěrečné zprávy projektu  kontrola průběžných plateb projektu  sledování a hlášení změn projektu  výběrová řízení

13 13 Publicita regionální tisk regionální rozhlas školní časopis webové stránky školy intranet účelové publikace školy

14 14 Dosažení cílů projektu

15 15 Globální cíl Opatření 3.1. projekt naplnil nebo plní – kvalitní přípravou, – uvedením do praxe a – postupnou realizací modernizovaných vlastních školních vzdělávacích programů zúčastněných škol

16 16 Konkrétně: www.zstylova.cz pedagogický diář inovovaná žákovská knížka

17 17 Specifický cíl Opatření 3.1. proškolení všech pedagogických pracovníků – tvorbou vlastních kurzů – využitím služeb akreditovaných zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

18 18 Výstupy projektu podpořeno – 91 zaměstnanců škol z toho 80 pedagogických – 553 žáků 2. stupně ZŠ

19 19 Výsledky projektu 74 osob, které úspěšně ukončily kurzy 1 nový kurz s komponentou IT 1 nový kurz s komponentou ŽP 2 nově vytvořené programy počátečního vzdělávání pokračující partnerská spolupráce

20 20 Výsledky projektu

21 21 Přidaná hodnota prohloubení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků změna filozofie a kultury školy nový vzdělávací program změna přístupu žáků k celoživotnímu vzdělávání rozvoj klíčových kompetencí absolventa ZŠ větší šance při profesní volbě zaměstnatelnost

22 22 Přidaná hodnota rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání tvorba podmínek pro uspokojování vzdělávacích potřeb dětí, mládeže a dospělých nad rámec učebního plánu – rozšířením nabídky – rozvojem vzdělávacích aktivit školy jako přirozeného vzdělanostního (komunitního) centra.

23 23 Udržitelnost realizace ŠVP podle harmonogramu RVP ZV průběžná diagnostika a evaluace činnost školy jako akreditovaného zařízení DVPP pokračování v partnerství škol snaha získat další grantovou podporu

24 24 Jaká byla rizika? Personální – kvalita lektorů a jejich včasné zajištění – nezájem pedagogů – motivace a odměňování Materiálně technického zajištění – podmínky pro vzdělávání ve škole – studijní materiály Finanční Organizační Legislativní

25 25 V čem byl projekt inovativní? komplexní změna edukativního prostředí přístup k přípravě a tvorbě ŠVP týmová spolupráce pedagogických sborů výměna zkušeností efektivní využití času efektivita vynaložených finančních prostředků

26 26 Zpětné vazby po klíčových aktivitách při vlastním hodnocení školy

27 27 Děkuji za pozornost! možnost konzultace a konkrétní pomoci při tvorbě žádosti o podporu z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost jaromir.hladky@zstylova.cz j.hladky@volny.cz


Stáhnout ppt "Příprava a tvorba školních vzdělávacích programů prezentační seminář Výsledky plnění OP RLZ v oblasti rozvoje celoživotního učení Praha 10. 12. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google