Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE INTEGROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Olomouc 27. dubna 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE INTEGROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Olomouc 27. dubna 2006."— Transkript prezentace:

1 ÚVODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE INTEGROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Olomouc 27. dubna 2006

2 Centrum Integrovaného Vzdělávání KSP Pdf UP Olomouc

3 Seznámení s projektem CIV 27.4.20063 Charakteristika projektu  rozvoj celoživotního učení  zkvalitňování vzdělávání ve školách a neškolských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání  zlepšení podmínek pro vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami  rozvoj vzdělávaní a odborné přípravy profesionálů

4 Seznámení s projektem CIV 27.4.20064 Cílové skupiny projektu  profesionální pracovníci v systému školství tzv. integrovaného vzdělávání osob s postižením  profesionální pracovníci věnující se klientům se zdravotním postižením (oblast sociálních služeb)  občané se zdravotním postižením usilující o přístup k vysokoškolskému vzdělání

5 Seznámení s projektem CIV 27.4.20065 Regionální vymezení působnosti projektu Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

6 Seznámení s projektem CIV 27.4.20066 Poslání CIV  zajišťování odborné speciálněpedagogické, metodické a teoretické podpory  nabídka stavebnicového systému kurzů (certifikovaných) pro pracovníky  nabídka přípravy pracovníků pro aktivační centra

7 Seznámení s projektem CIV 27.4.20067 Specifikace cílové skupiny osob se speciálními potřebami  děti a mládež v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy  osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém  školská i neškolská zařízení (zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školní družiny, kluby)  zájemci o další vzdělávání realizované na SŠ VOŠ VŠ

8 Seznámení s projektem CIV 27.4.20068 I. Etapaprojektu  zjišťování stavu integrace osob se zdravotním postižením a situace ve vymezené oblasti  navázání spolupráce s resorty školství, zdravotnictví a práce a sociálních věcí  nastavení provozu pro fungování kontaktu členů řešitelského týmu s pracovníky jednotlivých zařízení cílových skupin  návrh a tvorba logistiky pro pracoviště zapojená do fungování projektu

9 Seznámení s projektem CIV 27.4.20069 II. Etapa projektu  analýza dat zjištěných monitoringem  v uvažované oblasti bude navržena síť pracovišť jako meziresortní podpora sloužící dalším krokům řešení projektu  bude uspořádána pracovní konference všech zainteresovaných účastníků  příprava vzdělávacích modulů všech typu a jejich akreditace

10 Seznámení s projektem CIV 27.4.200610 III. Etapa projektu  akreditace modulů pro přípravu pedagogických i nepedagogických pracovníků  akreditace modulů pro výuku v kurzech zaměřených na specifické skupiny osob se zdravotním postižením  příprava kurzů zaměřených na přípravu osob s postižením ke studiu na středních, vyšších a vysokých školách  realizace kurzů a vzdělávacích aktivit

11 Seznámení s projektem CIV 27.4.200611 IV. Etapa projektu  ověření modulů pro výuku v akreditovaných kurzech  zahájení kurzů zaměřených na přípravu osob s postižením k dalšímu studiu  zpětná vazba z pilotních kurzů a vyhodnocení připomínek  evaluace kurikulárních materiálů a studijních opor, následné úpravy

12 Seznámení s projektem CIV 27.4.200612 V. Etapa projektu  evaluace kurikulárních materiálů, kurzů zaměřených na edukaci všech cílových skupin  vyhodnocení funkčnosti sítě, uvedené do provozu  závěrečná konference s prezentací závěrečné zprávy a vyhodnocení celého projektu  předání projektu k praktickému provozování s účastí zainteresovaných složek v celém spektru integrované edukace osob s postižením

13 Děkuji vám za pozornost a těším se na další spolupráci.


Stáhnout ppt "ÚVODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE INTEGROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Olomouc 27. dubna 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google