Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Násilí a nekorektní chování vůči ženám, které poskytují sexuální služby ze strany policie a strážníků Shrnutí výsledků výzkumu Petra Kutálková 16.6. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Násilí a nekorektní chování vůči ženám, které poskytují sexuální služby ze strany policie a strážníků Shrnutí výsledků výzkumu Petra Kutálková 16.6. 2016."— Transkript prezentace:

1 Násilí a nekorektní chování vůči ženám, které poskytují sexuální služby ze strany policie a strážníků Shrnutí výsledků výzkumu Petra Kutálková 16.6. 2016 Projekt Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu, č. 628 podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

2 O čem bude prezentace? Proč výzkum na toto téma? Jak jsme ho dělali? Co jsme zjistili a jaké zkušenosti mají ženy? Můžeme se na výsledky výzkumu spolehnout? Jak je možné zjištěné problémy řešit?

3 Proč výzkum na toto téma? Poslání NNO je hledat řešení problémů, se kterými přicházejí klientky a klienti. K tématu nás vedly tyto zdroje informací: výzkum R-R na téma násilí v roce 2015/6 praxe sociální práce R-R i Spolku Ulice Plzeň zahraniční výzkumy

4 Co bylo cílem výzkumu? Porozumět dynamice vztahů mezi policií resp. strážníky a ženami, které poskytují sexuální služby Zjistit, v jakých situacích ženy pociťují problém a co se v nich děje Navrhnout možnosti řešení

5 Jak jsme výzkum dělali? Teoretické východisko: strukturální násilí Cíle a dostupná data  kvalitativní výzkum Tvorba dat: fokusní skupiny a hloubkové rozhovory se ženami Co budeme hledat v datech a jak: tematická analýza (Braun a další, 2006)

6 Proč „strukturální násilí“? nejedná se o prosté selhání jednotlivce, ale systémový opakující se problém Strukturální násilí zahrnuje (Rhodes, 2012, Harris, 2013) : opakované selhávání státních institucí, které není řešeno, nikdo za ně není postihován jednání, které vyplývá z nastavení společenských institucí vedoucí k sociálnímu vylučování či marginalizaci některé skupiny osob

7 Proč kvalitativní výzkum? Potřeba zjistit zkušenost žen. To, kde vidí problémy a kde příklady dobré spolupráce. Kvalitativní výzkum se zaměřuje na to, jak lidé chápou a interpretují svět kolem sebe. Využívá se např. v situaci, kdy nejsou dostupná data, problém je skrytý a není jasná jeho povaha.

8 Architektura výzkumu Fokusní skupiny Ostrava a Plzeň Série 15 hloubkových rozhovorů Intepretace dat Tvorba matrixu Fokusní skupina expertních aktérů/ek, konference Návrhy řešení

9 Co jsme zjistili?

10 5 problémových situací z hlediska násilí a nekorektního jednání Volání o pomoc Kontakty na pracovišti v souvislosti s poskytováním služeb Kontrola na pracovišti Pobyt na policejní stanici, výslech Razie

11 Volání o pomoc Bagatelizace situace, pokud se jedná o ženu z „trasy“, ze sexbyznysu Vinění oznamovatelky, že si za skutek může sama (svojí činností v sexbyznysu, na místě, kde „nemá co dělat“ atp.) V případech konfliktů a násilí ze strany zákazníka je policie na straně muže, chce po ženě důkazy Porušování práv žen při kontaktu s policií (rasistické komentáře, podpis protokolu, s jehož zněním nesouhlasí atp.) Pomoc ze strany policie nevede k zajištění bezpečí pro ženu (ponechání na místě TČ v případě únosu, neposkytnutí asistence při vyzvednutí věcí) V případech násilí v partnerských vztazích ženě nepomohou Pachatelé násilí nejsou stíháni a odsuzováni

12 Kontakty na pracovišti souvislosti s poskytováním služeb Žádost o úplatek či služby zadarmo ze strany policie či strážníků. Pořizování fotografií žen přímo v prostoru, kde žena pracuje Vyhrožování násilím, odvozem na služeb, urážky při osobním kontaktu, sexuální obtěžování. Fyzické násilí včetně bití sexuální obtěžování. Legitimování mimo místo či dobu, kdy žena pracovala, na veřejném prostranství, včetně upozorňování okolí na to, čím se žena živí. Znepříjemňování práce, snižování šance na výdělek (stání opodál, focení zákazníků, vyhrožování zákazníkům, opakované kontroly, bezdůvodný odvoz na služebnu)

13 Kontrola na pracovišti Nevhodná komunikace ze strany strážníků a policie, vyhrožování, uvádění v omyl Opakované udělování pokuty v jednom dni toutéž hlídkou. Úmyslné protahování kontroly občanského průkazu či vypisování pokutového bloku na desítky minut.

14 Pobyt na policejní stanici, výslech Využívání nezákonných prostředků zejm. k tomu, aby se žena dostavila na služebnu (vyhrožování) Nedostatečný přístup k právům (nejsou poučeny, nerozumí poučení, svému postavení apod.). Psychické násilí (vyhrožování prozrazením, odebráním dětí, psychický nátlak apod.) Žízeň, potřeba zapálit si cigaretu a abstinenční příznaky Ponižující jednání zejména při tělesné prohlídce. Nemožnost informovat rodinu, co se děje po dlouhou dobu

15 Razie Neurvalost ze strany zasahující policie a nedostatek informací o tom, co se děje vyvolávající stres až zděšení. Vystavení zimě, žízni a překážkám při vyžití toalety Nemožnost informovat rodinu o vzniklé situaci Bránění v užití léku na předpis. Fyzickému násilí ze strany policisty Ponižující jednání při úkonech, které ženy musí strpět (zejm. osobní prohlídka)

16 Jak je to jinde? Metareview 800 výzkumů na téma porušování práv SW: Globálně ženy, muži i trans lidé, kteří poskytují sexuální služby, čelí různým formám policejního násilí a zneužití pravomocí. Nejčastěji se policejní násilí/zneužívání moci objevuje ve státech, kde je SW kriminalizován trestním právem. (Decker a další, 2014)

17 A co s tím? Situace, ve které dochází k problémům Micro rovina Problém, který se projevuje v jednání zakoušeném ženami tváří v tvář od jednotlivce, skupiny Macro rovina Problém, který se projevuje v širších společenských souvislostech: nepřímé negativní dopady Problémy: Bagatelizace situace, pokud se jedná o ženu z „trasy“, ze sexbyznysu Vinění oznamovatelky, že si za skutek může sama (svojí činností v sexbyznysu, na místě, kde „nemá co dělat“ atp.) V případech konfliktů a násilí ze strany zákazníka je policie na straně muže, chce po ženě důkazy … …. Problémy: Stigmatizace kvůli charakteru obživy Rasismus, xenofobie Pokuty za poskytování sex. služeb jako Řešení:KdoŘešení:Kdo

18 Prostor pro dotazy Děkujeme za spolupráci!

19 Citované zdroje BRAUN, Virginia, a Victoria CLARKE. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2008, Vol. 2, No. 3, s. 77–101. [Online]. [Citace: 2015-7-24] http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1191/1478088706qp063oa http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1191/1478088706qp063oa DECKER, Michele R., a další. 2014. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. 22. July 2014. The Lancet. [Online]. [Citace: 2014-11-2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25059943 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25059943 HARRIS, Pete, SEAL, Mike, a Tiffany GRAEME. 2013. Responding to Street Violence: Guidelines for Street-based Youth Workers. TOUCH Project. RHODES, Tim, a další. 2012. Structural Violence and Structural Vulnerability Within the Risk Environment: Theoretical and Methodological Perspectives for a Social Epidemiology of HIV Risk Among Injection Drug Users and Sex Workers. In: Patricia O’CAMPO a James R. DUNN (eds). Rethinking Social Epidemiology. Springer Netherlands, s. 205–230.


Stáhnout ppt "Násilí a nekorektní chování vůči ženám, které poskytují sexuální služby ze strany policie a strážníků Shrnutí výsledků výzkumu Petra Kutálková 16.6. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google