Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

¨ Kriminogenní faktory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "¨ Kriminogenní faktory"— Transkript prezentace:

1 ¨ Kriminogenní faktory
Martin Cejp Institut pro kriminologii a sociální prevenci

2 Význam Jednou ze součástí kriminologického výzkumu je: S tím souvisí:
o    odhalení možných zdrojů vzniku a fungování zločinu v konkrétních společenských podmínkách  S tím souvisí:   rozbor příčin:   nalézání protiopatření = Výsledkem je:  Návrh efektivní kriminální politiky.

3 jsou rizikové činitele, které vyvolávají, usnadňují nebo podporují
Kriminogenní faktory jsou rizikové činitele, které vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání trestných činů.

4 Individuální/Společenské
Rozlišujeme kriminogenní faktory:  Individuální (subjektivní)  = souvisejí se strukturou osobnosti, s psychickými a fyzickými vlastnostmi a chováním jedince. Společenské (objektivní) faktory = působí v rámci společenského systému.

5 Oblasti o ekonomiky, o práva, o státní správy a samosprávy,
Vymezili jsme oblast: o    politiky, o    ekonomiky, o    práva, o    státní správy a samosprávy, o    sociální struktury, O  kultury v nejširším slova smyslu, včetně morálky, mezilidských vztahů, rodiny, sdělovacích prostředků.

6 Zneužití faktorů Cílem bylo najít ve struktuře podmínek života společnosti možné zdroje, které může zločin využívat: o    k páchání trestné činnosti za účelem zisku, O k získávání informací, navazování kontaktů, zajišťování beztrestnosti a ovlivňování rozhodovacích procesů, o    k získávání spolupracovníků, o   k vytváření poptávky po nelegálním zboží a službách.

7 Příklady Světový vývoj Politika – Ekonomika Právní systém
Státní správa Sociální struktura Kultura

8 Metodologicky   1.   Kriminogenní faktory chápeme jako možné (spíše hypotetické) zdroje 2.   Nejde o vztahy determinované.   3.   Dělení na jednotlivé oblasti bylo vytvořeno pro účely analýzy. 4.   Nikdy nemůžeme říci, že je výčet faktorů úplný.   5.   Ve společenském systému dochází neustále ke změnám. 6.   Analyzuje-li výzkumník nedostatky společenského systému, nebude nikdy u těch, kdož za ně nesou odpovědnost příliš oblíben.

9 Závěry I V oblasti:  politiky,  ekonomiky,  právního systému,  správy a samosprávy,  sociální struktury  kultury působí řada rizikových faktorů, které mohou být světem zločinu zneužity: ·       k zajištění podmínek pro efektivní a pokud možno beztrestné páchání trestné činnosti, ·       k získávání spolupracovníků a klientů pro spotřebu nelegálního zboží a služeb.

10 musíme včas rizikové faktory – hlavně ty nově vznikající – nalézat
Závěry II Chceme-li být úspěšní při prevenci kriminality musíme včas rizikové faktory – hlavně ty nově vznikající – nalézat a hledat účinná protiopatření k jejich eliminaci nebo alespoň omezení.

11 Závěry III Podle několika příkladů, které byly v příspěvku uvedeny, lze konstatovat,  že dochází-li ke kontaktu mezi světem zločinu a politiky, obchodníky, manažery, právníky, policisty, celníky, úředníky, novináři a řadou dalších, mohou neoprávněné výhody získat spíše zločinci. Představitelé oficiálních společenských struktur bývají spíše zneužiti


Stáhnout ppt "¨ Kriminogenní faktory"

Podobné prezentace


Reklamy Google