Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIK Skupina odhalování informační kriminality Karel Kuchařík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIK Skupina odhalování informační kriminality Karel Kuchařík."— Transkript prezentace:

1 SIK Skupina odhalování informační kriminality Karel Kuchařík

2 SIK Jakožto složka součásti Policie ČR konkrétně Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování s celorepublikově vymezenou působností zodpovídá v rámci celé Policie ČR za řešení problematiky počítačové kriminality a kriminality páchané za pomoci počítačů řešení problematiky kriminality v oblasti porušování duševního vlastnictví v souvislosti s programovým vybavením

3 § 152 trestního zákona Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

4

5 Porušování autorského práva Porušování autorského práva v oblasti programového vybavení ve smyslu ustanovení § 152 trestního zákona versus občansko právní aspekty

6 Porušování autorského práva v oblasti programového vybavení neoprávněné užívání software – pronájem nebo půjčování software bez předchozího souhlasu autora – instalace softwarového vybavení na více počítačích, než jak umožňuje licenční politika v návaznosti na počtu legálně užívaných licencí – veškeré užívání software bez souhlasu autora a tudíž v rozporu s autorským zákonem

7 neoprávněné šíření software – instalace nelegálního software do prostředků výpočetní techniky a jejich případný prodej, pronájem nebo půjčování – pořizování kopií z legálně drženého software v rozporu s autorským zákonem pro vlastní potřebu – pořizování kopií z legálně drženého software v rozporu s autorským zákonem pro potřebu třetích osob (nejčastěji za účelem prodeje takovéhoto software) – neoprávněné zveřejňování a tak zajišťování možnosti veřejného šíření software z počítačové sítě Internet

8 Stávající trendy v páchání této trestné činnosti v zajišťování důkazních materiálů

9 Kontakt: Adresa: Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Skupina odhalování informační kriminality (SIK) Korespondenční adresa: P.O.Box 62/ÚSKPV-SIK 170 89 Praha 7 Fax: + 420 974 834 108 Karel KUCHAŘÍK


Stáhnout ppt "SIK Skupina odhalování informační kriminality Karel Kuchařík."

Podobné prezentace


Reklamy Google