Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIK Skupina odhalování informační kriminality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIK Skupina odhalování informační kriminality"— Transkript prezentace:

1 SIK Skupina odhalování informační kriminality
Karel Kuchařík SIK Skupina odhalování informační kriminality

2 SIK Jakožto složka součásti Policie ČR konkrétně Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování s celorepublikově vymezenou působností zodpovídá v rámci celé Policie ČR za řešení problematiky počítačové kriminality a kriminality páchané za pomoci počítačů řešení problematiky kriminality v oblasti porušování duševního vlastnictví v souvislosti s programovým vybavením

3 § 152 trestního zákona Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

4

5 Porušování autorského práva
Porušování autorského práva v oblasti programového vybavení ve smyslu ustanovení § 152 trestního zákona versus občansko právní aspekty

6 Porušování autorského práva v oblasti programového vybavení
neoprávněné užívání software pronájem nebo půjčování software bez předchozího souhlasu autora instalace softwarového vybavení na více počítačích, než jak umožňuje licenční politika v návaznosti na počtu legálně užívaných licencí veškeré užívání software bez souhlasu autora a tudíž v rozporu s autorským zákonem

7 neoprávněné šíření software
instalace nelegálního software do prostředků výpočetní techniky a jejich případný prodej, pronájem nebo půjčování pořizování kopií z legálně drženého software v rozporu s autorským zákonem pro vlastní potřebu pořizování kopií z legálně drženého software v rozporu s autorským zákonem pro potřebu třetích osob (nejčastěji za účelem prodeje takovéhoto software) neoprávněné zveřejňování a tak zajišťování možnosti veřejného šíření software z počítačové sítě Internet

8 Stávající trendy v páchání této trestné činnosti
v zajišťování důkazních materiálů

9 Kontakt: Karel KUCHAŘÍK Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Adresa: Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Skupina odhalování informační kriminality (SIK) Korespondenční adresa: P.O.Box 62/ÚSKPV-SIK Praha 7 Fax:


Stáhnout ppt "SIK Skupina odhalování informační kriminality"

Podobné prezentace


Reklamy Google