Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PRIORITY SEKCE NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA PRO SOCIÁLNÍ A RODINNOU POLITIKU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PRIORITY SEKCE NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA PRO SOCIÁLNÍ A RODINNOU POLITIKU."— Transkript prezentace:

1 1 PRIORITY SEKCE NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA PRO SOCIÁLNÍ A RODINNOU POLITIKU

2 Rodinná politika 2

3 Zajištění realizace rodinné politiky –uplynulé 4 roky: faktická neexistence tématu RP, akcentována pouze oblast OSPOD, –vytvoření meziresortní expertní skupiny. V rámci agendy mimo jiné systémově: –zpracovat základní analytický materiál o stavu rodin v ČR (Zpráva o rodině), –řešit zásadní problémy, např. prevenci chudoby rodin s dětmi (souvisí s náklady rodin s dětmi, nízkou pracovní aktivitou žen ve věku 29 – 40 let, nezajištěním dostupné péče o předškolní děti, daňovou podporou apod. 3

4 Rodinná politika Systémové ukotvení péče o děti (včetně dětské skupiny), případně analýza a revize nástrojů ovlivňujících nízkou zaměstnanost žen ve věku 29 – 40 let. Aktuálně: –ČR: nedostatek péče o předškolní děti (do 3 let), –úprava daně z příjmu fyzických osob, rodinných dávek a nedostatku dostupných služeb péče o děti 4

5 Rodinná politika Rozšíření nároku na porodné na 2. dítě a úprava koeficientu testování příjmu pro účely nároku Zpracování věcného záměru úpravy o zálohovaném výživném –nepojistná sociální dávka reagující na situaci nízkého příjmu v rodině z důvodu neplnění vyživovací povinnosti 5

6 Sociální služby a pomoc 6

7 Sociální služby Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje –technická novela z. 108/2006 Sb., červen 2014 Úprava příspěvku na péči –posílení role sociálního šetření, –lepší zajištění individualizovaného posuzování, –lepší reakce systému na potřeby klienta. Finalizace práce na Národní strategii rozvoje sociálních služeb –2. čtvrtletí 2014 7

8 Sociální služby a práce Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících –termín předložení k projednání a schválení vládě září 2014 Příprava tzv. velké novely zákona o sociálních službách –2014 - zpracovávání návrhů pro novelu, –návaznost na realizované projekty, –předpoklad: 2015 (3.Q) bude hotov věcný záměr zákona. 8

9 Sociální práce a bydlení Rozvoj sociální práce na obcích Uzákonění dotačního titulu pro činnosti sociální práce –nebo jen pro sociální pracovníky na všech úrovních (ORP, pověřené obecní úřady, krajské úřady). Zpracování věcného záměru zákona o sociálním bydlení (MPSV, LRV, MMR): –vymezení principů a rozsahu úpravy, –zakotvení sociální práce na ORP, –nalezení shody na odpovídajícím standardu bydlení, –zajištění financování jednotlivých nástrojů SB. 9

10 Sociální pomoc Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi – úprava doplatku na bydlení: –důsledek nepřijetí úpravy: další nekontrolovatelný růst výdajů na dávku, bez možnosti reagovat na kvalitu bydlení, vytlačování a konzervování ohrožených skupin obyvatel do nekvalitního bydlení. 10

11 Zdravotně postižené osoby 11

12 Průkazy pro OZP Zajištění úpravy nových průkazů pro osoby se zdravotním postižením –zpracování věcného řešení právní úpravy příslušné vyhlášky, –na základě realizace výběrového řízení, (k zajištění návrhu průkazu a k zajištění dodavatele průkazu). Zajištění plynulého přechodu držitelů průkazů mimořádných výhod na průkazy pro osoby se zdravotním postižením –minimalizace zatížení klientů. 12

13 Sociálně-zdravotní pomezí Ucelená a dlouhodobá péče –meziresortní pracovní skupiny (MPSV, MZ, MF, KÚ aj.), –úprava platné legislativy (koordinace rehabilitace, dlouhodobá péče), –nutná dohoda mezi dotčenými resorty. 13

14 Další priority 14

15 Další priority Stabilizace sekce a nastavení pravidel řízení a spolupráce MPSV a ÚP ČR –zejména v oblasti sjednocování aplikace právních předpisů. Započetí koncepčních prací na dalších tématech sociální politiky (zejména péče o seniory) –nutnost řešit koncepčně, dlouhodobě a meziresortně, –v kontextu demografického vývoje a ekonomické situace, –nutno najít nové nástroje a přístupy. 15

16 16 Děkuji za pozornost Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová náměstkyně ministryně e-mail: zuzana.stocklova@mpsv.cz Tel: +420 221 922 506 Mgr. David Pospíšil – ŘO 22 e-mail: david.pospisil@mpsv.cz Tel: +420 221 922 014 Mgr. Kateřina Jirková – ŘO 21 e-mail: katerina.jirkova@mpsv.cz Tel: +420 221 922 583


Stáhnout ppt "1 PRIORITY SEKCE NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA PRO SOCIÁLNÍ A RODINNOU POLITIKU."

Podobné prezentace


Reklamy Google