Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007–2013

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Úvodní informace o IOP Schválen Evropskou komisí dne 20.12. 2007 Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj Jeden z operačních programů pro období 2007–2013 Tematický operační program (zlepšení veřejné správy a veřejných služeb) Realizovaný pro Cíl 1 – Konvergence a Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha)

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Operační programy 2007–2013 Osm tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů NUTS II (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) Hl. m. Praha se dvěma operačními programy (0,42 mld. €) Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Devět operačních programů. (0,39 mld. €)

4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Tematické operační programy

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Tematický obsah rozvoj informačních technologií ve veřejné správě zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb veřejného zdraví služby zaměstnanosti služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik podpora cestovního ruchu kulturní dědictví ČR zlepšování prostředí na sídlištích rozvoj systémů tvorby územních politik

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Prioritní osy IOP Prioritní osa IOPNázev prioritní osy Alokace Prioritní osa 1a Modernizace veřejné správy 310,6 mil. € Prioritní osa 1b Modernizace veřejné správy 23,89 mil. € Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 170,83 mil. € Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 545,1 mil. € Prioritní osa 4a Národní podpora cestovního ruchu 60,56 mil. € Prioritní osa 4b Národní podpora cestovního ruchu 4,65 mil. € Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje 420,86 mil. € Prioritní osa 6a Technická pomoc 45,03 mil. € Prioritní osa 6b Technická pomoc 0,82 mil. € Prioritní osy 1-6 CELKEM 1 582 mil. €

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Evropská unie pro IOP Částka v milionech EURO Částka v milionech Kč Prioritní osy 1–61 582,3937 977,36 Cíl K onvergence (1a+2+3+4a+5+6a) 1 553,0137 272,24 Cíl RKaZ (1b+4b+6b) 29,38705,12

8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Kdo může žádat o podporu (1) Organizační složky státu Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace Obce a jimi zřizované a zakládané organizace Svazky obcí

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Kdo může žádat o podporu (2) Nestátní neziskové organizace Podnikatelé Fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče Zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu Zájmová sdružení právnických osob Vlastníci bytových domů

10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Zprostředkující subjekty Prioritní osa (PO) Oblast intervence (OI) Zprostředkující subjekt PO – 1a/1b, PO – 2, OI – 3.4Ministerstvo vnitra OI – 3.1Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum pro regionální rozvoj ČR OI – 3.2Ministerstvo zdravotnictví OI – 3.3Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum pro regionální rozvoj ČR PO – 4a/4b, PO – 6a/6b, OI – 5.2, OI – 5.3 Centrum pro regionální rozvoj ČR OI – 5.1Ministerstvo kultury

11 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Vyhlášené výzvy - 2008 10. dubna5.3 a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí a krajů 7. května3.2 a) Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí 5. června6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP 30. června5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území 9. července3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 6. srpnaVýzva k předkládání IPRM

12 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll V programu IOP bylo k 13. říjnu 2008 předloženo přes 200 projektů Z ERDF činí celková požadovaná částka 4,1 mld. Kč 1. žádost o platbu (obec Boskovice, ÚAP)

13 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll www.strukturalni-fondy.cz/iop/výzvy

14 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz lll Děkuji za pozornost více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop iop@mmr.cz Děkuji za pozornost více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop iop@mmr.cz Ing. Lumíra Kafková Ředitelka odboru řízení operačních programů www.strukturalni-fondy.cz/iop


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google