Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM pro období 2007–2013

2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Úvodní informace o IOP Schválen Evropskou komisí dne Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj Jeden z operačních programů pro období 2007–2013 Tematický operační program (zlepšení veřejné správy a veřejných služeb) Realizovaný pro Cíl 1 – Konvergence a Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha)

3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Operační programy 2007–2013 Osm tematických operačních programů (21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč) Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů NUTS II (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč) Hl. m. Praha se dvěma operačními programy (0,42 mld. €) Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Devět operačních programů. (0,39 mld. €)

4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Tematické operační programy

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Tematický obsah rozvoj informačních technologií ve veřejné správě zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb veřejného zdraví služby zaměstnanosti služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik podpora cestovního ruchu kulturní dědictví ČR zlepšování prostředí na sídlištích rozvoj systémů tvorby územních politik

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Prioritní osy IOP Prioritní osa IOPNázev prioritní osy Alokace Prioritní osa 1a Modernizace veřejné správy 310,6 mil. € Prioritní osa 1b Modernizace veřejné správy 23,89 mil. € Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 170,83 mil. € Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 545,1 mil. € Prioritní osa 4a Národní podpora cestovního ruchu 60,56 mil. € Prioritní osa 4b Národní podpora cestovního ruchu 4,65 mil. € Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje 420,86 mil. € Prioritní osa 6a Technická pomoc 45,03 mil. € Prioritní osa 6b Technická pomoc 0,82 mil. € Prioritní osy 1-6 CELKEM mil. €

7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Evropská unie pro IOP Částka v milionech EURO Částka v milionech Kč Prioritní osy 1–61 582, ,36 Cíl K onvergence (1a+2+3+4a+5+6a) 1 553, ,24 Cíl RKaZ (1b+4b+6b) 29,38705,12

8 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Kdo může žádat o podporu (1) Organizační složky státu Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace Obce a jimi zřizované a zakládané organizace Svazky obcí

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Kdo může žádat o podporu (2) Nestátní neziskové organizace Podnikatelé Fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče Zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu Zájmová sdružení právnických osob Vlastníci bytových domů

10 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Zprostředkující subjekty Prioritní osa (PO) Oblast intervence (OI) Zprostředkující subjekt PO – 1a/1b, PO – 2, OI – 3.4Ministerstvo vnitra OI – 3.1Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum pro regionální rozvoj ČR OI – 3.2Ministerstvo zdravotnictví OI – 3.3Ministerstvo práce a sociálních věcí Centrum pro regionální rozvoj ČR PO – 4a/4b, PO – 6a/6b, OI – 5.2, OI – 5.3 Centrum pro regionální rozvoj ČR OI – 5.1Ministerstvo kultury

11 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Vyhlášené výzvy dubna5.3 a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí a krajů 7. května3.2 a) Modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí 5. června6.1 Aktivity spojené s řízením IOP 6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP 30. června5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území 9. července3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 6. srpnaVýzva k předkládání IPRM

12 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll V programu IOP bylo k 13. říjnu 2008 předloženo přes 200 projektů Z ERDF činí celková požadovaná částka 4,1 mld. Kč 1. žádost o platbu (obec Boskovice, ÚAP)

13 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll

14 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1 lll Děkuji za pozornost více informací na Děkuji za pozornost více informací na Ing. Lumíra Kafková Ředitelka odboru řízení operačních programů


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 lll INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google