Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorita Schopnost získat si respekt podřízených. Rozlišujeme formální, neformální a odbornou autoritu Autoritativní styl řízení Styl řízení založený.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorita Schopnost získat si respekt podřízených. Rozlišujeme formální, neformální a odbornou autoritu Autoritativní styl řízení Styl řízení založený."— Transkript prezentace:

1

2

3 Autorita Schopnost získat si respekt podřízených. Rozlišujeme formální, neformální a odbornou autoritu Autoritativní styl řízení Styl řízení založený na direktivních příkazech a sankcích při jejich nedodržení Audit Nestranné prověřování určitých procesů a činností, především z hlediska dodržování stanovených postupů a předpisů. Nejčastější je účetní a daňový audit

4 Byrokratický styl řízení Styl řízení založený na předávání předpisů a směrnic podřízeným. Manažer má malou rozhodovací pravomoc

5 Centralizace Soustředění pravomoci v rukou několika manažerů Controlling Systém kontroly ve firmě, zaměřený na dodržování. Spočívá ve vyhodnocování stavu plnění firemních plánu a rozpočtů.

6 Demokratický styl řízení Styl řízení, který dává prostor názorům a návrhům podřízených. Rozhodnutí je v pravomoci manažera. Delegování Přenesení odpovědnosti za svěřenou agendu na podřízené. Decentralizace Rozdělení moci mezi větší počet manažerů

7 Evaluace Hodnocení, hodnotí obvykle přímý nadřízeny, častá je i autoevaluace.

8 Funkcionální struktura Organizační struktura firmy založená na rozdělení činností na základě specializace.

9 Heuristické metody Metody na podporu rozhodování, které kombinují formalizovaný postup s intuicí a kreativitou manažera

10 Intuice Schopnost rychlého chápání, odhadu a rozhodován, může být založena na zkušenostech

11 Komunikace Výměna informací v procesu řízení Kontrola Proces sledování reality, zjišťování, zda se vyvíjí žádoucím směrem, rozbor příčin případných odchylek a přijetí závěrů.

12 Liberální styl řízení Nedirektivní styl řízení, manažer nenařizuje, spíš koordinuje činnost podřízených a vytváří jim vhodné podmínky Liniová struktura Organizační struktura založená na principu jediného vedoucího

13 Management Řízení, je to umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba k dosažení cílů organizace Manažer Vedoucí pracovník zodpovědný za chod organizace

14 Norma Požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se předepisuje a vyžaduje

15 Organizování Proces uspořádání činností ve firmě, vymezení vztahů pravomoci a zodpovědnosti Organizační struktura Relativně stálé uspořádání vztahů ve firmě Operativní plán Krátkodobý plán který reaguje na konkrétní situaci.

16 Plánování Proces stanovení cílů organizace a cesty k jejich dosažení Prognóza Vědecký odhad dlouhodobého možného vývoje Prevence Soustava opatření, která mají předcházet nežádoucím jevům

17 Rozhodování Řešení problému výběrem z několika možností Reorganizace Změna organizační struktury v důsledku změny podmínek

18 Strategie Dlouhodobý způsob chování zaměřený na dosažení cílů SMART Souhrn pravidel pro stanovení cílů S – specifický, konkrétní M – měřitelný A – akceptovatelný R – realistický T – časově vymezený

19 Top manažer Vrcholový management zodpovědný za strategii firmy Teorie XY Rozděluje zaměstnance do dvou skupin podle jejich přístupu k práci Time management Sada postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času za účelem zvýšení efektivnosti využití času


Stáhnout ppt "Autorita Schopnost získat si respekt podřízených. Rozlišujeme formální, neformální a odbornou autoritu Autoritativní styl řízení Styl řízení založený."

Podobné prezentace


Reklamy Google