Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Tisková konference – Zlín 11. 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Tisková konference – Zlín 11. 9."— Transkript prezentace:

1 VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Tisková konference – Zlín 11. 9. 2007

2 1 Programové období 2007 - 2013 Finanční alokace ze zdrojů EU Cíl 1 Konvergence Celková alokace ČR750,6 mld. Kč ROP 18 %135,1 mld. Kč ROP Střední Morava 14,11 %18,7 mld. Kč Roční alokace Střední Morava2,7 mld. Kč Roční výše spolufinancování15%

3 Prioritní osy ROP Střední Morava 2 N á zev priorit ní osy V á ha priorit ní osy Alokace 2007 – 2013 (mil. Kč) Priorit ní os a 1: Doprava Priorit ní os a 1: Doprava38,8% 7 258 Priorit ní osa 2: Integrovaný Priorit ní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu rozvoj a obnova regionu39,4% 7 370 Priorit ní osa 3: Cestovní ruch Priorit ní osa 3: Cestovní ruch18,5% 3 460 Priori tní osa 4: Technická Priori tní osa 4: Technická pomoc pomoc3,3%617

4 3 Prioritní osy ROP Střední Morava Priority a oblasti podpory ROP NUTS II Střední Morava Priorita 1 Doprava Priorita 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Priorita 3 Cestovní ruch 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Priorita 4 Technická pomoc 2.4 Podpora podnikání 3.4 Propagace a řízení

5 4 Vyhlášení 1. výzvy jako první v rámci České republiky Vyhlášení výzvy pro příjem projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 4.1 „Technická pomoc“ Vyhlášení k datu:6. září 2007 Ukončení příjmu projektů:30. října 2007

6 5 Prioritní osa 1 – Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Finanční alokace 2007 – 2013 4 072 mil. Kč Předpokládaná finanční alokace pro 1. výzvu1 684 mil. Kč

7 6 Jaké jsou očekávané typy projektů? stavební úpravy, modernizace a výstavba souvisejících úseků silnic II. a III. třídy, odstranění nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy, úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování ŽP, realizace opatření snižující dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy Kdo může žádat? kraje, obce – pouze ve vazbě na projekty předkládané kraji nebo organizacemi zřizovanými kraji v rámci této výzvy organizace zřizované či zakládané krajiKdo může žádat? kraje, obce – pouze ve vazbě na projekty předkládané kraji nebo organizacemi zřizovanými kraji v rámci této výzvy organizace zřizované či zakládané kraji

8 VÝBOR – 16 členů (členové zastupitelstev obou krajů) PŘEDSEDA – statutární zástupce ÚŘAD – výkonný orgán – odborné, organizační a technické zabezpečení činností MONITOROVACÍ VÝBOR – 28 členů (partnerství) Kontaktní místa pro žadatele (konzultace, příjem projektů, kontrola realizace projektů a předkládání žádostí o platby): Odbor územního pracoviště Olomouc (Jeremenkova 40b) Odbor územního pracoviště Zlín (J. A. Bati 5520) Vždy se jedná o územně příslušné pracoviště podle místa realizace projektu. 7 Orgány Regionální rady

9 -aktuální dokumentace ROP SM průběžně zveřejňována na www.rr-strednimorava.czwww.rr-strednimorava.cz -podmínky pro žadatele jsou zveřejněny pro 1. výzvu k předkládání žádostí rovněž na www.rr- strednimovava.cz (odkaz VÝZVY)www.rr- strednimovava.cz -další výzvy pro prioritní osy se předpokládají vyhlásit ve 4. čtvrtletí roku 2007 po schválení programového dokumentu Evropskou komisí 8 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

10 Libor Lukáš předseda Výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru ROP Střední Morava libor.lukas@kr-zlinsky.cz www.rr-strednimorava.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "VYHLÁŠENÍ 1. VÝZVY POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Tisková konference – Zlín 11. 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google