Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 červen 2007 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 červen 2007 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 červen 2007 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Operační programy pro období 2007 - 2013

3 Jak jsme na tom? Maximální výše dotace z EU je 85% Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu je pro Regionální operační programy stanoven na 7,5 % způsobilých výdajů programu.

4 Základní rozdíly mezi SROP a ROP ProgramFinance v Kč Max v % dotace z ERDF Řízení programu Příjem a hodnocení projektů Kontrola projektů Monitoring SROP400 mil./rok 75 %MMRSRRCRRMRR ROP3 mld./rok až 85 %RR

5 Kdo jsme? Regionální rada Jihovýchod je řídícím orgánem Regionálního operačního programu. „Implementační agentura“ Orgány: Výbor Regionální rady (8 zastupitelů za každý kraj) Předseda Regionální rad Úřad Regionální rady

6 Výbor Regionální rady Jihomoravský kraj: S. Juránek, M. Venclík, V. Horák, J. Pospíšil, F. Adamec, J. Kadrnka, V. Božek, S. Navrkal kraj Vysočina: M. Vystrčil, M. Černá, V. Kodet, P. Hájek, M. Houška, M. Matějková, V. Novotný, J. Vlach

7 Úřad Regionální rady Výkonná složka Implementuje program Není institucí vykovávající státní správu ani samosprávu

8 Co chceme? Podílet se na přípravě kvalitních projektů Poskytnout maximální informační servis žadatelům Nastavit vstřícné komunikativní prostředí Připravit jednoduchou a srozumitelnou strukturu implementace programu Přispět k rozvoji regionu soudržnosti JIHOVÝCHOD v následujících oblastech:

9 Dopravní infrastruktura

10 Cestovní ruch

11 Rozvoj měst a venkovských sídel

12 Stav vyjednávání ROP s Evropskou komisí (EK) 25. 5. proběhla první vyjednávací schůzka s EK 15. 6. zapracovány připomínky EK a nová verze ROP JV odeslána do Bruselu 15. 7. poziční dokument EK k ROP JV září 2007 – finální vyjednávání k jednotlivým ROP

13 Dokumentace Prováděcí dokument, verze 1.2 (k dispozici na www.jihovychod.cz) Příručka pro žadatele a příjemce osnova studie proveditelnosti návrh hodnotících kriterií vzor elektronické žádosti - nyní v připomínkovém řízení – k dispozici v průběhu června, včetně aktualizovaného prováděcího dokumentu.

14 Výzvy k podávání projektů léto 2007 - dopravní stavby (silnice II. a III. třídy), technická pomoc podzim 2007 – cestovní ruch, rozvoj měst a venkovských sídel začátek 2008 – ostatní oblasti podpory, které podléhají notifikaci u EK (např. nákup drážních a kolejových vozidel, ekobusů atp.)

15 Informační servis pro žadatele Regionální rada bude poskytovat průběžný informační servis v podobě pořádání a přípravy: konferencí seminářů pracovních workshopů propagačních materiálů brožur příruček atp. Konference, semináře k registraci a materiály ke stažení na www.jihovychod.cz

16 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů Žadatel konzultuje projekt na Oddělení hodnocení projektů (v Jihlavě či Brně) Žadatel předá připravený projekt Oddělení hodnocení projektů (OHP) Pracovníci OHP kontrolují formální náležitosti, zjistí-li drobný nedostatek, požádají o nápravu do 7 dnů OHP kontroluje přijatelnost projektu – např. žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory

17 Projekt putuje… Oddělení hodnocení projektů s externími hodnotiteli přidělí projektům body Výbor Regionální rady rozhodne o přijetí projektů, zařazení mezi náhradní nebo vyřazení Projekt je na nejlepší cestě k realizaci a proto přechází do pravomoci Oddělení realizace projektů Žadatel doloží zbylé dokumenty a předseda Výboru Regionální rady s ním uzavře Smlouvu o poskytnutí dotace

18 Projekt putuje… Oddělení realizace projektů Žadatel se stane příjemcem… Po každé etapě (nejméně tříměsíční) může podat žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou nebo jen monitorovací zprávu o průběhu projektu Závěrečnou zprávou to nekončí. Jednou ročně je třeba podat zprávu o udržitelnosti projektu Oddělení hodnocení projektů a realizace projektů tvoří Odbor implementace projektů

19 Na co si dát pozor Možný příjemce Typ projektu (jiný program) Veřejná podpora Zajištění udržitelnosti projektu (min. 5 let) Financování Stavební a technická dokumentace Analýza poptávky IPRM v krajských městech Termíny Podmínky realizace

20 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakty: Mgr. Marta Sargánková ředitelka tel. 532 193 511 sargankova@jihovychod.cz Metodické řízení programu: Ing. Artur Zatloukal vedoucí Odboru řízení ROP tel. 532 193 555 zatloukal@jihovychod.cz Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 564 602 544 steflova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 červen 2007 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google