Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM."— Transkript prezentace:

1 © 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM VNÍMÁNÍ POCITU OHROŽENÍ OBYVATELI HRADCE KRÁLOVÉ Leden 2008 Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Vypracoval:Vypracováno pro: AUGUR Consulting s.r.o.Město Hradec Králové

2 OBSAH - 02 - CÍLE PRŮZKUMU…………………………………………………………………… METODOLOGIE PRŮZKUMU……………………………………………………… STRUKTURA VZORKU……………………………………………………………... ANALYTICKÁ ČÁST MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ……………………………………………... DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ………………………………………… MÍSTA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ……………………………………………. OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU…………….. TRESTNÝ ČIN, JEHOŽ OBĚTÍ BYL RESPONDENT……………………………. MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII……………………………………………… OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI… SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ…………………………….. SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR………………………………………... POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU…………………………….. POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY…………………………………………………………. OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI……………………………………... SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ………………………………………………………………. 3 4 5 8 11 13 14 17 19 25 27 30 33 36 38 43

3 - 03 - CÍLE PRŮZKUMU  Identifikace pocitu bezpečí a ohrožení občanů města jednotlivými trestnými činy a přestupky proti pořádku.  Identifikace míry osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě.  Lokalizace rizikových míst ohrožení občanů.  Postoj občanů k práci Městské policie a policistů Okresního ředitelství Policie ČR Hradec Králové.  Názory a postoje občanů k otázce přínosu kamerového monitorovacího systému.  Informovanost občanů o službách organizací, které se angažují v oblasti předcházení společensky nežádoucích jevů.  Srovnání výsledků s průzkumy realizovanými v říjnu 2004 a listopadu 2001. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňuje především její určení. Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě grafů a tabulek tak, aby jednotlivá zjištění bylo možno zohlednit a využít jako podklad a inspiraci orgánů města při konkrétních opatřeních a rozhodnutích, která povedou ke snižování kriminality v Hradci Králové. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda

4 - 04 - METODOLOGIE PRŮZKUMU Pro postihnutí dané problematiky bylo využito standardizovaného dotazníku (kvantitativní přístup) distribuovaného respondentům prostřednictvím osobního kontaktu školenými tazateli. Terénní sběr dat probíhal od 17. 1. do 24. 1. 2008. Použitá metoda sběru dat a termín realizace Způsob výběru vzorku respondentů Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věk, pohlaví a vzdělání respondenta. Velikost výběrového souboru Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 700 respondentů. Tazatelům bylo distribuováno 750 dotazníků a při analýze bylo statisticky pracováno se souborem 674 respondentů. Organizace sběru dat a validita výsledků šetření Celkem se na sběru dat podílelo 34 terénních pracovníků (tazatelů). Po ukončení dotazování měl respondent možnost vyplnit slosovatelný kupón o ceny. Celkem slosovatelný kupón vyplnilo 575 respondentů, což je 85,3 % všech dotázaných.

5 - 05 - STRUKTURA VZORKU PohlavíV % Muž47,8 Žena52,2 VěkV % 18 – 29 let26,2 30 – 44 let27,1 45 – 59 let25,6 60 let a více21,1 VzděláníV % Základní nebo vyučen(a)41,5 Středoškolské (s maturitou)38,5 Vysokoškolské20,0

6 - 06 - STRUKTURA VZORKU Společenská aktivitaV % Dělník (manuální pracovník)11,1 Administrativní zaměstnanec (v komerční sféře) 10,0 Administrativní zaměstnanec (ve státní či příspěvkové organizaci) 11,5 Řídící pracovník4,6 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod.8,5 Podnikatel(ka)5,6 Drobný živnostník4,9 Nezaměstnaný(á)2,4 Důchodce(kyně) včetně invalidních, ZTP20,2 V domácnosti nebo na rodičovské dovolené 2,9 Student(ka), učeň(ice)18,3

7 - 07 - STRUKTURA VZORKU Městská částV % Hradec Králové - centrum9,7 Nový Hradec Králové8,4 Pražské Předměstí10,5 Slezské Předměstí10,3 Moravské Předměstí14,8 Třebeš4,9 Ostatní městské části41,4

8 MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 08 - Na otázku odpovídalo 100,0 % dotázaných. Rozhodně nebo spíše ano 71,2 % Rozhodně nebo spíše ne 26,1 %

9 MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 09 - Varianty odpovědí byly kategorizovány.

10 MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 10 - Chvíli se prosím zamyslete a řekněte nám: „Cítíte se bezpečně v okolí vašeho bydliště? Rozhodně a spíše ano V % Rozhodně a spíše ne V % Nevím V % Celkem V % Pohlaví Muž74,822,03,2100,0 Žena67,929,82,3100,0 Věk 18 – 29 let67,430,91,7100,0 30 – 44 let72,425,42,2100,0 45 – 59 let74,322,82,9100,0 60 let a více69,526,24,3100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)68,828,72,5100,0 Středoškolské s maturitou74,023,62,4100,0 Vysokoškolské71,624,63,8100,0 Bydliště – městská část Hradec Králové63,132,34,6100,0 Nový Hradec Králové75,021,43,6100,0 Pražské Předměstí78,621,40,0100,0 Slezské Předměstí72,524,62,9100,0 Moravské Předměstí70,726,33,0100,0 Třebeš66,724,29,1100,0 Ostatní71,326,91,8100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů.

11 DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 11 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně v okolí svého bydliště.

12 DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 12 -

13 MÍSTA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ - 13 - Ve které části Hradce Králové se cítíte nejméně bezpečně, kterou část města považujete za nebezpečnou? Leden 2008 Celkem (Absolutní hodnoty) Celkem validní četnosti (%) Hlavní nádraží12719,2 Benešova třída6710,2 Centrum, Staré Město588,8 Kukleny558,3 Okrajové části města527,9 Okružní ulice467,0 Slezské Předměstí395,9 Neví8312,6 Jiná odpověď13320,2 Celkem660100,0 Na volnou otázku, bez nabízených variant řešení, odpovídalo 97,9. % dotázaných. Varianty odpovědí byly kategorizovány. Jiná odpověď - do této kategorie byly zařazeny statisticky nevýznamné odpovědi: Pospíšilova třída, není nebezpečné místo, parky obecně, Moravské Předměstí, špatně osvětlená místa, podchody obecně, nábřeží, kolem restaurací a diskoték apod.

14 OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU - 14 - Na otázku odpovídalo 99,0 % dotázaných.

15 OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU - 15 -

16 OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU - 16 - Stal(a) jste se Vy osobně nebo někdo z členů Vaší domácnosti v posledních dvou letech obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území Hradce Králové? Ano V % Ne V % Nevím, nepamatuji si V % Celkem V % Pohlaví Muž37,457,55,1100,0 Žena25,569,35,2100,0 Věk 18 – 29 let37,758,93,4100,0 30 – 44 let31,562,46,1100,0 45 – 59 let29,068,03,0100,0 60 let a více25,266,28,6100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)28,765,55,8100,0 Středoškolské s maturitou34,960,84,3100,0 Vysokoškolské29,964,95,2100,0 Bydliště – městská část Hradec Králové21,566,212,3100,0 Nový Hradec Králové26,869,63,6100,0 Pražské Předměstí32,460,37,4100,0 Slezské Předměstí33,363,82,9100,0 Moravské Předměstí27,367,75,1100,0 Třebeš33,366,70,0100,0 Ostatní34,861,14,1100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů.

17 TRESTNÝ ČIN, JEHOŽ OBĚTÍ BYL RESPONDENT - 17 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se stali obětí (nebo někdo z členů jejich domácnosti) trestného činu, nebo pokusu o něj. Jiný trestný čin: krádež mobilu,krádež peněz, krádež okapů, poškození auta apod.

18 TRESTNÝ ČIN, JEHOŽ OBĚTÍ BYL RESPONDENT - 18 -

19 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 19 - Na otázku odpovídalo 30,3 % dotázaných. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se stali obětí (nebo někdo z členů domácnosti) trestného činu, nebo pokusu o něj. Jiná odpověď: nahlášení trestného činu ve škole, nahlásil to jiný člověk apod.

20 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 20 -

21 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 21 - Ohlásil(a) jste tento trestný čin policistům nebo strážníkům Městské policie? Ano V % Ne V % Jiná odpověď V % Celkem V % Pohlaví Muž62,733,14,2100,0 Žena69,827,92,3100,0 Věk 18 – 29 let64,131,34,6100,0 30 – 44 let60,036,43,6100,0 45 – 59 let72,927,10,0100,0 60 let a více68,625,75,7100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)68,426,35,3100,0 Středoškolské s maturitou62,534,13,4100,0 Vysokoškolské67,532,50,0100,0 Bydliště – městská část Hradec Králové71,428,60,0100,0 Nový Hradec Králové53,346,70,0100,0 Pražské Předměstí86,49,14,5100,0 Slezské Předměstí52,243,54,3100,0 Moravské Předměstí79,212,58,3100,0 Třebeš80,010,0 100,0 Ostatní61,736,22,1100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů.

22 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 22 - Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se stali obětí (nebo někdo z členů jejich domácnosti) trestného činu, nebo pokusu o něj.

23 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 23 -

24 MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII - 24 - Proč jste tento trestný čin neohlásil(a)? Policie by to stejně nevyřešila V % Šlo o nezávažný čin, malou škodu V % Kvůli ztrátě času a obavě z nepříjemn ostí V % Nemám rád policii V % Ze strachu z pachatele V % Vyřešil(a) jsem si to sám(a) V % Celkem V % Pohlaví Muž51,422,92,98,62,911,3100,0 Žena43,526,14,30,04,321,8100,0 Věk 18 – 29 let55,015,00,010,00,020,0100,0 30 – 44 let50,025,05,0 0,015,0100,0 45 – 59 let50,030,00,0 20,0100,0 60 let a více14,342,914,30,028,50,0100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)57,921,15,310,50,05,2100,0 Středoškolské s maturitou42,928,63,60,03,621,3100,0 Vysokoškolské45,518,20,09,1 18,1100,0 Bydliště – městská část Hradec Králové75,00,0 25,0100,0 Nový Hradec Králové40,0 0,020,00,0 100,0 Pražské Předměstí50,00,0 50,0100,0 Slezské Předměstí44,4 0,011,20,0 100,0 Moravské Předměstí33,3 0,0 33,4100,0 Třebeš0,0 50,00,050,0100,0 Ostatní48,422,66,50,06,516,0100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů.

25 OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI - 25 - Na otázku odpovídalo 99,4 % dotázaných. Jiná odpověď: podle závažnosti trestného činu apod.

26 OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI - 26 -

27 SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ - 27 - Na otázku odpovídalo 99,7 % dotázaných. Naprosto nebo spíše spokojen(a) 49,4 % Naprosto nebo spíše nespokojen(a) 38,7 %

28 SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ - 28 - Varianty odpovědí byly kategorizovány.

29 SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ - 29 - Jste spokojen(a) s prací strážníků Městské policie Hradec Králové v místě Vašeho bydliště? Naprosto a spíše spokojen(a) V % Naprosto a spíše nespokojen(a) V % Nevím V % Celkem V % Pohlaví Muž48,343,08,7100,0 Žena50,434,814,8100,0 Věk 18 – 29 let41,041,617,4100,0 30 – 44 let50,842,07,2100,0 45 – 59 let54,435,110,5100,0 60 let a více52,534,013,5100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)50,438,511,1100,0 Středoškolské s maturitou52,138,19,8100,0 Vysokoškolské42,539,617,9100,0 Bydliště – městská část Hradec Králové60,925,014,1100,0 Nový Hradec Králové46,437,516,1100,0 Pražské Předměstí51,435,712,9100,0 Slezské Předměstí52,246,41,4100,0 Moravské Předměstí42,441,416,2100,0 Třebeš45,539,415,1100,0 Ostatní48,939,811,3100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů.

30 SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR - 30 - Na otázku odpovídalo 100,0 % dotázaných. Naprosto nebo spíše spokojen(a) 48,5 % Naprosto nebo spíše nespokojen(a) 25,1 %

31 SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR - 31 - Varianty odpovědí byly kategorizovány.

32 SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR - 32 - Jste spokojen(a) s prací policistů Okresního ředitelství Policie ČR Hradec Králové? Naprosto a spíše spokojen(a) V % Naprosto a spíše nespokojen(a) V % Nevím V % Celkem V % Pohlaví Muž50,928,021,1100,0 Žena46,322,431,3100,0 Věk 18 – 29 let41,726,332,0100,0 30 – 44 let50,824,324,9100,0 45 – 59 let48,526,924,6100,0 60 let a více55,320,624,1100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)45,927,226,9100,0 Středoškolské s maturitou52,721,725,6100,0 Vysokoškolské45,526,927,6100,0 Bydliště – městská část Hradec Králové53,816,929,3100,0 Nový Hradec Králové55,417,926,7100,0 Pražské Předměstí50,017,132,9100,0 Slezské Předměstí50,734,814,5100,0 Moravské Předměstí43,424,232,4100,0 Třebeš33,327,339,4100,0 Ostatní48,428,023,6100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů.

33 POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU - 33 - Na otázku odpovídalo 99,7 % dotázaných. Jiná odpověď: pokud by kamerový systém sloužil jako důkazní materiál, pak ano, má významnou roli, ale chtělo by to lepší umístění, je to drahé a zbytečné apod. Určitě nebo spíše významnou 68,9 % Nevýznamn ou nebo k ničemu 20,2 %

34 POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU - 34 - Varianty odpovědí byly kategorizovány. V roce 2001 byla otázka položena následovně: „Může instalace kamerového monitorovacího systému sehrát významnou úlohu v prevenci kriminality a odhalování trestné činnosti na území Hradce Králové?“.

35 POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU - 35 - Jakou roli sehrává kamerový monitorovací systém, podle Vašeho názoru, v prevenci kriminality? Určitě nebo spíše významnou V % Určitě nebo spíše nevýznamnou V % Je to zásah do lidských práv občanů V % Nemám na to názor V % Jiná odpověď V % Celkem V % Pohlaví Muž64,824,04,45,01,8100,0 Žena72,616,83,75,71,2100,0 Věk 18 – 29 let67,820,16,94,01,2100,0 30 – 44 let71,816,02,27,72,3100,0 45 – 59 let70,621,22,9 2,4100,0 60 let a více64,524,14,37,10,0100,0 Vzdělání Základní nebo vyučen(a)69,420,54,05,40,7100,0 Středoškolské s maturitou68,118,35,15,82,7100,0 Vysokoškolské69,423,91,54,50,7100,0 Bydliště – městská část Hradec Králové80,012,31,56,20,0100,0 Nový Hradec Králové78,218,20,03,60,0100,0 Pražské Předměstí77,115,72,91,42,9100,0 Slezské Předměstí60,921,77,28,71,5100,0 Moravské Předměstí71,415,38,23,12,0100,0 Třebeš48,545,50,03,0 100,0 Ostatní66,221,54,06,91,4100,0 Následující tabulka dokumentuje odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů.

36 POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 36 - Na otázku odpovídalo 99,6 % dotázaných. Jiná odpověď: nezajímám se, nahrazují to, co by měl dělat stát apod.

37 POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY - 37 -

38 OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - 38 - Na otázku odpovídalo 90,8 % dotázaných.

39 OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - 39 -

40 OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - 40 -

41 OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - 41 - Na otázku odpovídalo 91,1 % dotázaných.

42 OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - 42 - Na otázku odpovídalo 90,8 % dotázaných.

43 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ - 43 - MÍRA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ Sedm z deseti respondentů (71,2 %) uvedlo, že se cítí rozhodně nebo spíše bezpečně v okolí svého bydliště. Jedna čtvrtina dotázaných (26,1 %) uvedla, že se rozhodně nebo spíše necítí bezpečně. DŮVODY POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ Důvodem pocitu nebezpečí v okolí bydliště je nečastěji výskyt problémových osob (bezdomovci, opilci apod.)(55,8 %) a obavy z některých lidí žijících v této oblasti nebo čtvrti (55,0 %). Dále se respondenti obávají jiných etnických skupin (50,3 %), nevhodného a vulgárního chování mladistvých (50,0 %) a mají obavy kvůli nedostatečné pochůzkové činnosti policie ČR (49,1 %). Respondenti mají také pocit nebezpečí z důvodu vysoké kriminality (všeobecně) (44,7 %), obav o majetek (43,6 %) a nejméně často z důvodu špatného pouličního osvětlení (34,7 %). MÍSTA POCITU OHROŽENÍ OBČANŮ Místem, které respondenti považují v Hradci Králové za nejvíce nebezpečné, je hlavní nádraží (19,2 %). Dále nemají respondenti pocit bezpečí na Benešově třídě (10,2 %), v centru Hradce Králové (8,8 %). Jako další nebezpečná místa označili respondenti Kukleny (8,3 %), okrajové části města (7,9 %), Okružní ulici (7,0 %) a Slezské předměstí (5,9 %). OSOBNÍ NEGATIVNÍ ZKUŠENOST OBČANŮ S KRIMINALITOU Téměř jedna třetina respondentů (31,2 %) se stala, osobně nebo někdo z členů jejich domácnosti, obětí trestného činu nebo pokusu o něj na území Hradce Králové v posledních dvou letech.

44 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ - 44 - TRESTNÝ ČIN, JEHOŽ OBĚTÍ BYL RESPONDENT Trestný čin, jehož byl respondent nebo někdo z jeho domácnosti obětí, byla nejčastěji krádež kola (46,5 %), vykradení auta (22,8 %), vykradení bytu, domu, chalupy, chaty (15,8 %) a vykradení sklepa, kůlny a garáže (15,8 %). Nejméně často šlo o podvod (9,5 %), ublížení na zdraví (7,9 %) a loupežné přepadení (6,4 %). MÍRA DŮVĚRY OBČANŮ V POLICII Dvě třetiny respondentů, kteří byly obětí trestného činu nebo pokusu o něj, ohlásily tento trestný čin policistům nebo strážníkům městské policie. Necelá jedna třetina oslovených respondentů trestný čin nenahlásila. V případě, že trestný čin nebo pokus o něj nebyl nahlášen, bylo to nejčastěji z důvodu, že se respondent domníval, že policie by to stejně nevyřešila (48,3 %), šlo o nezávažný čin, malou škodu (24,1 %) nebo to respondent vyřešil sám (15,5 %). OCHOTA PARTICIPACE OBČANŮ NA OBJASNĚNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI Polovina respondentů (50,0 %) uvedla, že v případě, že bude vyzvána, bude svědčit. Necelá třetina respondentů (30,3 %) by se sama přihlásila na policii se svým svědectvím a více než jedna desetina (13,6 %) by zavolala anonymně. SPOKOJENOST OBČANŮ S MĚSTSKOU POLICIÍ Polovina dotázaných (49,4 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s prací strážníků Městské policie Hradec Králové v místě jejich bydliště. Dvě pětiny respondentů (38,7 %) jsou naprosto nebo spíše nespokojeny (38,7 %).

45 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ - 45 - SPOKOJENOST OBČANŮ S POLICIÍ ČR Polovina respondentů (48,5 %) uvedla, že je naprosto nebo spíše spokojena s prací policistů Okresního ředitelství Policie ČR Hradec Králové. Jedna čtvrtina (25,1 %) je naprosto nebo spíše nespokojena. POSTOJ OBČANŮ KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU Sedm z deseti respondentů (68,9 %) se domnívá, že kamerový monitorovací systém sehrává určitě nebo spíše významnou roli v prevenci kriminality. Jedna pětina respondentů (20,2 %) uvedla, že podle jejich názoru je kamerový monitorovací systém k ničemu nebo není jeho role v prevenci kriminality významná. POVĚDOMÍ OBČANŮ O ORGANIZACÍCH, KTERÉ PŮSOBÍ V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY Dvě pětiny respondentů (42,2 %) uvedly, že o práci organizací, jako jsou nízkoprahové kluby, komunitní centra, poradny pro osoby v tísni apod., již slyšely, ale neví přesně, kde je hledat. Jedna čtvrtina respondentů (24,0 %) o některých ví, ale není jim jasné, čím se vlastně zabývají a necelá jedna pětina (18,5 %) nikdy o nich neslyšela – vůbec neví, o čem je řeč. Pouze více než jedna desetina dotázaných (12,8 %) ví o jejich činnosti a většinou i o jejich umístění. OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI Téměř dvě pětiny respondentů (37,6 %) by zvýšily počet policistů v ulicích a pěší hlídky policie, jako opatření ke zlepšení bezpečnosti obyvatel. Jedna pětina respondentů (20,8 %) by kladla důraz na okrajové části města a na nebezpečná místa. Nejméně často by respondenti volili zavedení nouzových hlásičů (2,1 %), lepší materiální zajištění policie (2,3 %) a lepší informovanost občanů o možnostech předcházení kriminalitě.

46 - 46 - © 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, e-mail: augur@augur-consulting.cz VYPRACOVALI: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno tel.:+420 543 242 595 fax:+420 543 234 325 Marián Svoboda Vanda Zacharievová Jana Štrublíková


Stáhnout ppt "© 2008 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno, tel.: +420 543 242 595, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM."

Podobné prezentace


Reklamy Google