Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických věd Fakulty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických věd Fakulty."— Transkript prezentace:

1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických věd Fakulty filozofické při Západočeské univerzitě v Plzni Komparace pocitu bezpečí z pohledu občana a Policie ČR

2 Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb každého člověka. Podle tohoto pocitu se dá měřit i kvalita života. Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb každého člověka. Podle tohoto pocitu se dá měřit i kvalita života. Pocit bezpečí také vyjadřuje stupeň spokojenosti v daném městě. Pocit bezpečí také vyjadřuje stupeň spokojenosti v daném městě.  Při prováděné analýze bylo osloveno 1203 respondentů – 540 mužů a 663 žen. Respondenti byli průřezově rozděleni podle věku od 15 – 60» podle vzdělání, příjmu domácností a ekonomického postavení.  Zkoumaná populace byla rozdělena dle bydliště do jednotlivých městských obvodů, v rámci kterých byl uplatněn kvótní výběr.

3 Zneklidnění společenskými problémy v Plzni Oblast vážený průměr Směrodatná odchylka   Politická situace 7,58 3,15   Kriminalita 7,23 2,93   Přistěhovalectví, cizinci 7 3,33   Nezaměstnanost 6,53 3,18   Ekonomika, životní úroveň 5,85 2,75   Životní prostředí 5,69 2,79   Zdravotnictví 5,43 3,01   Doprava 4,54 2,77   Školství 4,3 2,67 Šetření ukázalo, že občané města Plzně jsou obecně kriminalitou znepokojeni hned na druhém místě za „politickou situací“. Tento výsledek není ničím neobvyklým, objevuje se i v celorepublikových průzkumech. Relativně vysoké znepokojení s přistěhovalectvím a cizinci je ojedinělé i v celorepublikových průzkumech.

4 Zneklidnění společenskými problémy

5 Vnímání vývoje kriminality  V Plzni a ČR v posledních 5ti letech. Kriminalita se snižuje : PM - 3% ČR - 2,7% Kriminalita se snižuje : PM - 3% ČR - 2,7% Kriminalita se zvyšuje: PM - 51,5% ČR - 61,8% Kriminalita se zvyšuje: PM - 51,5% ČR - 61,8% Kriminalita je stejná : PM - 34,7% ČR - 29,3% Kriminalita je stejná : PM - 34,7% ČR - 29,3% Neví : PM - 10,8% ČR - 6,2% Neví : PM - 10,8% ČR - 6,2% Statistiky PČR- v roce 2004 byl v PM nápad 8 085 TČ - v roce 2005 byl v PM nápad 7 435 TČ - v roce 2006 byl v PM nápad 6 455 TČ - v roce 2006 byl v PM nápad 6 455 TČ - v roce 2007 byl v PM nápad 7 528 TČ - v roce 2008 byl v PM nápad 7 221 TČ - v roce 2008 byl v PM nápad 7 221 TČ Z těchto údajů vyplývá, že se kriminalita na území města Plzně v průběhu posledních pěti let spíše snižuje.

6 Strach z jednotlivých trestných činů  1. Vandalismus 7,5 7,5  2. Kapesní krádeže 6.99 6.99  3. Podvod 6.77 6.77  4. Vloupání do domu 6.72 6.72  5. Loupež 6.61 6.61  6. Fyzické napadení 6.44 6.44  7. Zneužití osobních dat 6.15 6.15  8. Krádež aut a věcí z nich 6.08 6.08

7  Jak je patrné, nejvyšší míru zde vykazuje vandalismus. Tento fakt je poněkud překvapující, protože míra strachu je v rozporu s její závažností a rovněž individuálním dopadem a náklady, které oběť nese. Hlavní atributem je pocit, že cosi vybočuje z obecného vnímání pořádku.  Jedním z faktorů, který se podílí na strachu z kriminality není samotná reálná kriminalita, ale znaky kriminality, které jsou s ní spojovány.  Kategorie kapesní krádeže vykazuje nejčastěji uváděný případ viktimizace a zároveň nejčastěji nehlášený policii (hlášeno jen 37%). (hlášeno jen 37%).

8 Strach na ulici v noci  Jedním z typických způsobů měření míry strachu z kriminality je pocit bezpečí, resp. strachu na ulici a doma.  Obecně se bezpečně na ulici v noci cítí 53% dotázaných. Na druhé straně se 36% bezpečně necítí. Ženy se obecně méně bezpečně cítí jak na ulici, tak doma.

9 Strach z určitých skupin osob  1. Cizinci……………………..…… 41%  2. Romové………………………….39,5%  3. Opilci……………………………..15%  4. Narkomani……………………….13%  5. Bezdomovci……………………...9%  Z uvedených informací vyplývá, že v lokalitách s větší koncentrací Romů nebo cizinců vzrůstá pocit strachu a ohrožení občanů.

10 „Nebezpečné“ lokality v Plzni – agregace obecných kategorií  Parky  Petrohrad  Vinice - sídliště  Non-stopy, bary, herny  Ubytovny  Obchodní centra  Kluby, hospody, restaurace  Resslova ulice  Podchody  Borský park

11 Policejní okrsky s nejvyšším pocitem strachu První čtyři policejní okrsky jsou zároveň okrsky, ve kterých byly respondenty nejčastěji identifikovány místa, kterým by se v noci z obav o vlastní bezpečnost raději vyhnuli, respektive ve kterých dle nich dochází ke koncentraci kriminality.  1. Slovany okrsek „A“  2. Vinice okrsek „C“  3. Vinice okrsek „B“  4. Slovany okrsek „B“  5. Slovany okrsek „D“  6. Lochotínokrsek „D“  7. Bory okrsek „A“  8. Skvrňany okrsek „F“  9. Bory okrsek „B“  10. Slovany okrsek „C“  11. Lochotín okrsek „C“  12. Vinice okrsek „F“  13. Slovany okrsek „F“  14. Doubravka okrsek „C“  Tyto výsledky korelují s výskytem „ nebezpečných“ lokalit

12 Nebezpečné lokality na úrovni jednotlivých městských obvodů

13 MO Plzeň 1 Lokalita Vinice z pohledu respondentů  Jako celek a dále zejména :  Strážnická ulice  Brněnská ulice  Hodonínská ulice  Košutecké jezírko

14 Z pohledu Policie ČR  Lokalita Vinice má nižší nápad trestné činnosti, než lokalita Košutka, jedná se o běžnou pouliční kriminalitu, nejsou zde v takové míře soustředěny noční podniky a herny.  Ulice Strážnická, Brněnská a Hodonínská nevybočují v míře trestné činnosti. V těchto ulicích je větší soustředění romských obyvatel a cizinců jako podnájemníků, z čehož vyplývá větší pocit strachu a nebezpečí.  Košutecké jezírko se vyznačuje pouze sezónní běžnou kriminalitou

15  Okolí diskotéky Aréna  Sokolovská ulice Lokalita Košutka z pohledu respondentů

16 Z pohledu Policie ČR  Okolí diskotéky Aréna a Sokolovská ul. se vyznačují běžným pouličním nápadem trestné činnosti, který nijak nevybočuje z průměrného nápadu trestných činů. Specifikem mohou být výtržnosti, projevy vandalismu a rušení nočního klidu o víkendech.

17 MO Plzeň 2 z pohledu respondentů  Mikulášské náměstí  Rubešova ulice  Barrandova ulice  Koterovská ulice  Sladkovského ulice  park Homolka  ubytovna Zahradní

18 Z pohledu Policie ČR  Lokalita Petrohrad, kam spadá Mikulášské náměstí, ulice Rubešova, Barrandova, Koterovská, Sladkovského, se celkově vyznačuje vyšším nápadem trestné činnosti v rámci obvodu ÚMO 2. Jedná se jak o běžnou pouliční, tak násilnou a drogovou kriminalitu.  Park Homolka z pohledu policie není kriminálně problémovou lokalitou.  Ubytovna v Zahradní ulici se díky migraci ubytovaných osob, zejména z řad cizinců a mimoplzeňským, vyznačuje zvýšeným nápadem trestné, nebo přestupkové činnosti běžného charakteru.

19 MO Plzeň 3 z pohledu respondentů  Resslova ulice  Kollárova ulice  Centrální autobusové nádraží  Hlavní nádraží ČD + podchod Sirkova ulice  Ulice K. Steinera a okolí prodejny ALBERT  Borský park

20 Z pohledu Policie ČR  V Resslové ulici je registrován běžný nápad trestné i přestupkové činnosti. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu s velkou komunitou romských obyvatel v domě č. 13. Z tohoto důvodu je možný předpoklad vyššího pocitu strachu a ohrožení – viz. strach z určitých skupin.  V Kollárové ulici je registrován zvýšený nápad trestné i přestupkové činnosti díky vysoké koncentraci restaurací, barů a nonstop heren.  Rovněž v okolí CAN je registrován zvýšený nápad trestné i přestupkové činnosti jak majetkového, tak násilného charakteru a to díky velké migrací cestujících.  Na hlavním nádraží ČD není registrován zvýšený nápad trestné, nebo přestupkové činnosti i přes velkou migraci cestujících. Důvodem je zvýšený dohled ze strany Železničního oddělení PČR a kamerového systému ČD.  V podchodu Sirkova-Americká není zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti. Zřejmě ze subjektivních důvodu je u občanů zaznamenán zvýšený pocit ohrožení zejména v noční době.  V ul. K. Steinera a okolí prodejny ALBERT není registrován zvýšený nápad trestné činnosti, pouze u prodejny ALBERT je problémový výskyt bezdomovců, kteří se dopouští přestupkové činnosti.  V Borském parku není registrován zvýšený nápad trestné, ani přestupkové činnosti.

21 MO Plzeň 4 z pohledu respondentů  Jateční ulice  Park u Staniční ulice

22 Z pohledu Policie ČR  Na Jateční ulici není registrován zvýšený nápad trestné, nebo přestupkové činnosti, jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu s velkou koncentrací romských obyvatel, z čehož pramení zvýšený pocit ohrožení  V parku u Staniční ulice není registrován zvýšený nápad trestné, nebo přestupkové činnosti.

23 MO 5, 8 a 9 z pohledu respondentů  ÚMO 5 – ubytovna Ovčín  ÚMO 8 – hřbitov Černice  ÚMO 9 – ubytovna Zámeček

24 Z pohledu Policie ČR  Na ubytovně Ovčín byl registrován zvýšený nápad přestupkové činnosti v době ubytování cizinců.  Na hřbitově v Černicích není registrován zvýšený nápad trestné, ani přestupkové činnosti.  Na ubytovně Zámeček byl v době ubytování cizinců zaznamenán stejný problém jako na ubytovně Ovčín.

25 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických věd Fakulty."

Podobné prezentace


Reklamy Google