Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických."— Transkript prezentace:

1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických věd Fakulty filozofické při Západočeské univerzitě v Plzni Komparace pocitu bezpečí z pohledu občana a Policie ČR

2 Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb každého člověka
Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb každého člověka. Podle tohoto pocitu se dá měřit i kvalita života. Pocit bezpečí také vyjadřuje stupeň spokojenosti v daném městě. Při prováděné analýze bylo osloveno 1203 respondentů – 540 mužů a 663 žen. Respondenti byli průřezově rozděleni podle věku od 15 – 60» podle vzdělání, příjmu domácností a ekonomického postavení. Zkoumaná populace byla rozdělena dle bydliště do jednotlivých městských obvodů, v rámci kterých byl uplatněn kvótní výběr.

3 Zneklidnění společenskými problémy v Plzni
Oblast vážený průměr Směrodatná odchylka Politická situace , ,15 Kriminalita , ,93 Přistěhovalectví, cizinci ,33 Nezaměstnanost , ,18 Ekonomika, životní úroveň , ,75 Životní prostředí , ,79 Zdravotnictví , ,01 Doprava , ,77 Školství , ,67 Šetření ukázalo, že občané města Plzně jsou obecně kriminalitou znepokojeni hned na druhém místě za „politickou situací“. Tento výsledek není ničím neobvyklým, objevuje se i v celorepublikových průzkumech. Relativně vysoké znepokojení s přistěhovalectvím a cizinci je ojedinělé i v celorepublikových průzkumech.

4 Zneklidnění společenskými problémy

5 Vnímání vývoje kriminality
V Plzni a ČR v posledních 5ti letech. Kriminalita se snižuje : PM - 3% ČR - 2,7% Kriminalita se zvyšuje: PM - 51,5% ČR - 61,8% Kriminalita je stejná : PM - 34,7% ČR - 29,3% Neví : PM - 10,8% ČR - 6,2% Statistiky PČR - v roce 2004 byl v PM nápad TČ - v roce 2005 byl v PM nápad TČ - v roce 2006 byl v PM nápad TČ - v roce 2007 byl v PM nápad TČ - v roce 2008 byl v PM nápad TČ Z těchto údajů vyplývá, že se kriminalita na území města Plzně v průběhu posledních pěti let spíše snižuje.

6 Strach z jednotlivých trestných činů
1. Vandalismus 7,5 2. Kapesní krádeže 6.99 3. Podvod 6.77 4. Vloupání do domu 6.72 5. Loupež 6.61 6. Fyzické napadení 6.44 7. Zneužití osobních dat 6.15 8. Krádež aut a věcí z nich 6.08

7 Jak je patrné, nejvyšší míru zde vykazuje vandalismus
Jak je patrné, nejvyšší míru zde vykazuje vandalismus. Tento fakt je poněkud překvapující, protože míra strachu je v rozporu s její závažností a rovněž individuálním dopadem a náklady, které oběť nese. Hlavní atributem je pocit, že cosi vybočuje z obecného vnímání pořádku. Jedním z faktorů, který se podílí na strachu z kriminality není samotná reálná kriminalita, ale znaky kriminality, které jsou s ní spojovány. Kategorie kapesní krádeže vykazuje nejčastěji uváděný případ viktimizace a zároveň nejčastěji nehlášený policii (hlášeno jen 37%).

8 Strach na ulici v noci Jedním z typických způsobů měření míry strachu z kriminality je pocit bezpečí, resp. strachu na ulici a doma. Obecně se bezpečně na ulici v noci cítí 53% dotázaných. Na druhé straně se 36% bezpečně necítí. Ženy se obecně méně bezpečně cítí jak na ulici, tak doma.

9 Strach z určitých skupin osob
1. Cizinci……………………..…… 41% 2. Romové………………………….39,5% 3. Opilci……………………………..15% 4. Narkomani……………………….13% 5. Bezdomovci……………………...9% Z uvedených informací vyplývá, že v lokalitách s větší koncentrací Romů nebo cizinců vzrůstá pocit strachu a ohrožení občanů.

10 „Nebezpečné“ lokality v Plzni – agregace obecných kategorií
Parky Petrohrad Vinice - sídliště Non-stopy, bary, herny Ubytovny Obchodní centra Kluby, hospody, restaurace Resslova ulice Podchody Borský park

11 Policejní okrsky s nejvyšším pocitem strachu
První čtyři policejní okrsky jsou zároveň okrsky, ve kterých byly respondenty nejčastěji identifikovány místa, kterým by se v noci z obav o vlastní bezpečnost raději vyhnuli, respektive ve kterých dle nich dochází ke koncentraci kriminality. 1. Slovany okrsek „A“ 2. Vinice okrsek „C“ 3. Vinice okrsek „B“ 4. Slovany okrsek „B“ 5. Slovany okrsek „D“ 6. Lochotín okrsek „D“ 7. Bory okrsek „A“ 8. Skvrňany okrsek „F“ 9. Bory okrsek „B“ 10. Slovany okrsek „C“ 11. Lochotín okrsek „C“ 12. Vinice okrsek „F“ 13. Slovany okrsek „F“ 14. Doubravka okrsek „C“ Tyto výsledky korelují s výskytem „ nebezpečných“ lokalit

12 Nebezpečné lokality na úrovni jednotlivých městských obvodů

13 MO Plzeň 1 Lokalita Vinice z pohledu respondentů
Jako celek a dále zejména : Strážnická ulice Brněnská ulice Hodonínská ulice Košutecké jezírko

14 Z pohledu Policie ČR Lokalita Vinice má nižší nápad trestné činnosti, než lokalita Košutka, jedná se o běžnou pouliční kriminalitu, nejsou zde v takové míře soustředěny noční podniky a herny. Ulice Strážnická, Brněnská a Hodonínská nevybočují v míře trestné činnosti. V těchto ulicích je větší soustředění romských obyvatel a cizinců jako podnájemníků, z čehož vyplývá větší pocit strachu a nebezpečí. Košutecké jezírko se vyznačuje pouze sezónní běžnou kriminalitou

15 Lokalita Košutka z pohledu respondentů
Okolí diskotéky Aréna Sokolovská ulice

16 Z pohledu Policie ČR Okolí diskotéky Aréna a Sokolovská ul. se vyznačují běžným pouličním nápadem trestné činnosti, který nijak nevybočuje z průměrného nápadu trestných činů. Specifikem mohou být výtržnosti, projevy vandalismu a rušení nočního klidu o víkendech.

17 MO Plzeň 2 z pohledu respondentů
Mikulášské náměstí Rubešova ulice Barrandova ulice Koterovská ulice Sladkovského ulice park Homolka ubytovna Zahradní

18 Z pohledu Policie ČR Lokalita Petrohrad, kam spadá Mikulášské náměstí, ulice Rubešova, Barrandova, Koterovská, Sladkovského, se celkově vyznačuje vyšším nápadem trestné činnosti v rámci obvodu ÚMO 2. Jedná se jak o běžnou pouliční, tak násilnou a drogovou kriminalitu. Park Homolka z pohledu policie není kriminálně problémovou lokalitou. Ubytovna v Zahradní ulici se díky migraci ubytovaných osob, zejména z řad cizinců a mimoplzeňským, vyznačuje zvýšeným nápadem trestné, nebo přestupkové činnosti běžného charakteru.

19 MO Plzeň 3 z pohledu respondentů
Resslova ulice Kollárova ulice Centrální autobusové nádraží Hlavní nádraží ČD + podchod Sirkova ulice Ulice K. Steinera a okolí prodejny ALBERT Borský park

20 Z pohledu Policie ČR V Resslové ulici je registrován běžný nápad trestné i přestupkové činnosti. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu s velkou komunitou romských obyvatel v domě č. 13. Z tohoto důvodu je možný předpoklad vyššího pocitu strachu a ohrožení – viz. strach z určitých skupin. V Kollárové ulici je registrován zvýšený nápad trestné i přestupkové činnosti díky vysoké koncentraci restaurací, barů a nonstop heren. Rovněž v okolí CAN je registrován zvýšený nápad trestné i přestupkové činnosti jak majetkového, tak násilného charakteru a to díky velké migrací cestujících. Na hlavním nádraží ČD není registrován zvýšený nápad trestné, nebo přestupkové činnosti i přes velkou migraci cestujících. Důvodem je zvýšený dohled ze strany Železničního oddělení PČR a kamerového systému ČD. V podchodu Sirkova-Americká není zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti. Zřejmě ze subjektivních důvodu je u občanů zaznamenán zvýšený pocit ohrožení zejména v noční době. V ul. K. Steinera a okolí prodejny ALBERT není registrován zvýšený nápad trestné činnosti, pouze u prodejny ALBERT je problémový výskyt bezdomovců, kteří se dopouští přestupkové činnosti. V Borském parku není registrován zvýšený nápad trestné, ani přestupkové činnosti.

21 MO Plzeň 4 z pohledu respondentů
Jateční ulice Park u Staniční ulice

22 Z pohledu Policie ČR Na Jateční ulici není registrován zvýšený nápad trestné, nebo přestupkové činnosti, jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu s velkou koncentrací romských obyvatel, z čehož pramení zvýšený pocit ohrožení V parku u Staniční ulice není registrován zvýšený nápad trestné, nebo přestupkové činnosti.

23 MO 5, 8 a 9 z pohledu respondentů
ÚMO 5 – ubytovna Ovčín ÚMO 8 – hřbitov Černice ÚMO 9 – ubytovna Zámeček

24 Z pohledu Policie ČR Na ubytovně Ovčín byl registrován zvýšený nápad přestupkové činnosti v době ubytování cizinců. Na hřbitově v Černicích není registrován zvýšený nápad trestné, ani přestupkové činnosti. Na ubytovně Zámeček byl v době ubytování cizinců zaznamenán stejný problém jako na ubytovně Ovčín.

25 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických."

Podobné prezentace


Reklamy Google