Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu."— Transkript prezentace:

1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 1 Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha Prosinec 2004 IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Prague 10, Dubečská 8, Kolovratská 6, 100 00 tel.fax. (+420) 274784434, 274819645, 274822175 www.ibrs.cz ibrs@ibrs.cz

2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 2 Nejzávažnějšími problémy v hl. městě Praha jsou drogy, pouliční kriminalita, dále prostituce a kriminalita v MHD. Nejzávažnější problémy v Praze Spíše + rozhodně závažný problém: Drogy72% Pouliční kriminalita67% Kriminalita v MHD63% Pouliční prostituce63% Závadové chování dětí53% Alkoholismus52% Bezdomovectví51% Pašování, černý trh53% Nezaměstnanost50% Žebráctví49% Davové násilí47% Grafitti43% Soužití občanů40% Výherní automaty42% Nejzávažnější problémy

3 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 3 Nejzávažnější problémy v Praze – identifikace podle věku S věkem respondenta roste závažnost problémů v Praze v jeho mysli. Mladší respondenti nevidí tak významný problém jako ostatní skupiny v grafitti, žebráctví, bezdomovectví a soužití občanů. Respondenti ve věku 20-29 let se nejméně ze všech skupin obávají prostituce, dotazovaní ve věku 40-49 let nezaměstnanosti.

4 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 4 Nejzávažnější problémy v Praze – identifikace podle městského obvodu Obyvatelé Prahy 1, 2, 3, 5 a 7 hodnotí většinu problémů v Praze za méně významné než je pražský průměr. Naopak obyvatelé Prahy 4 a 6 vidí ve většině problémů větší ohrožení. Obyvatelé Prahy 6 se více než ostatní obávají výherních automatů a grafitti, obyvatelé Prahy 4 se nejvíce obávají žebráctví, bezdomovectví a kriminality v MHD.

5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 5 Nejzávažnější problémy v Praze – identifikace podle městského obvodu Obyvatelé Prahy 8, 9 a 10 hodnotí většinu problémů v Praze za méně významné než je pražský průměr. Naopak obyvatelé Prahy 12, 13 a 14 vidí ve většině problémů větší ohrožení. Obyvatelé Prahy 10 se výrazně méně než je průměr obávají grafitti, žebráctví a nezaměstnanosti.

6 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 6 Nejproblematičtějšími skupinami obyvatel jsou v Praze podle vnímání obyvatel drogoví dealeři, kriminální recidivisté, nepřizpůsobiví Rómové a drogově závislí. Skupiny obyvatel, které vyvolávají znepokojení Spíše + rozhodně závažný problém: drogoví dealeři73% kriminální recidivisté71% nepřizpůsoboví Rómové72% drogově závislí69% skupiny obyv. ze zemí býv. SSSR65% rasistické skupiny66% obyv. z Blízkého východu63% skupiny obyv. ze Středního východu62% skupiny obyv. ze zemí býv. Jugoslávie62% kriminalita mládeže58% fašistické skupiny63% skup. obyv. asij. původu z Dál. Východu60% bezdomovci – cizinci57% teroristé54% bezdomovci - občané ČR51% skupiny obyvatel z Afriky53% cizinci s dočasným pobytem53% žebráci46% hnutí punk43% náboženské sekty46% squateři38% Znepokojení vyvolávají především

7 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 7 S věkem dotazovaného respondenta roste i závažnost problémů v Praze. Skupiny obyvatel, které vyvolávají znepokojení – identifikace podle věku S věkem respondenta roste závažnost problémů s jednotlivými skupinami obyvatel v Praze. Respondenti ve věku 30-39 se více než ostatní bojí teroristů a kriminality mládeže. Obyvatelé ve věku 50-59 let mají významně více než jejich mladší spoluobčané obavu ze skupiny obyvatel z Afriky. Mladí ve věku do 19 let mají menší obavu než ostatní z hnutí punk, rasistických skupin a squaterů.

8 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 8 Skupiny obyvatel, které vyvolávají znepokojení – identifikace podle městského obvodu Obyvatelé Prahy 1, 2 a 3 jsou téměř všemi skupinami obyvatel znepokojeni nejméně. Naopak obyvatelé Prahy 7, 4 a 5 se obávají většiny skupin více než je pražský průměr. Občané Prahy 5 a 7 mají výrazně větší obavy z drogových dealerů, drogově závislých, skupin z bývalých zemí SSSR a bývalé Jugoslávie, ale také Středního a Dálného východu a Afriky. Obyvatelé Prahy 6 se nejvíce ze všech obávají squaterů.

9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 9 Skupiny obyvatel, které vyvolávají znepokojení – identifikace podle městského obvodu Občané Prahy 11, 13 a 15 se obávají téměř všech skupin obyvatel více než je pražský průměr – obávají se více skupin obyvatel z bývalé SSSR a Jugoslávie, Blízkého východu a bezdomovců - cizinců. Obyvatelé Prahy 14 se více než ostatní obávají squaterů a náboženských sekt. Naopak obyvatelé Prahy 9 se cítí být ohroženi většinou skupin méně.

10 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 10 Nejobávanějšími trestnými činy jsou v hl. městě Praha kapesní a bytové krádeže, následuje vykrádání a krádeže aut. Ohrožení – trestná činnost Spíše + rozhodně se obávám: kapesních krádeží58% bytových krádeží59% vykrádání aut54% krádeží aut51% krádeží ve sklepech apod.44% ublížení ve zdraví42% kriminality mládeže40% loupeže39% terorismu40% organizovaného zločinu37% vandalismus39% vraždy38% výtržnictví32% rvačky31% znásilnění32% sexuálního napadení31% domácího násilí19% Pražané se obávají především

11 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 11 Ohrožení – trestná činnost – identifikace podle věku Všech trestných činů se nejvíce obávají nejstarší respondenti, nad 69 let, výjimkou jsou trestné činy spojené s využíváním automobilu. Věková skupina 30-39 let se naopak krádeží a vykrádání aut obávají nejvíce. Věkové skupiny do 39 let se více než ostatní obávají znásilnění a sexuálního přepadení. Obyvatelé ve věku 40-49 let se většiny trestných činů obávají méně než je průměr.

12 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 12 Ohrožení – trestná činnost – identifikace podle městského obvodu Obyvatelé Prahy 1, 3, 5 a 7 se obávají téměř všech trestných činů nejméně. Naopak obyvatelé Prahy 4 a 6 jsou ohroženi více téměř všemi trestnými činy – obyvatelé Prahy 4 se obávají hlavně kriminality mládeže, vykrádání aut a také vandalismu. Občané Prahy 2 se relativně více obávají sexuálního napadení a znásilnění.

13 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 13 Ohrožení – trestná činnost – identifikace podle městského obvodu Občané Prahy 13 a 14 se obávají téměř všech trestných činů více než je pražský průměr, o hodně více se cítí být ohroženi ublížením ve zdraví, vandalismem, vraždou, výtržnictvím a rvačkou. Obyvatelé Prahy 9 a 10 se naopak cítí být ohroženi méně, především různými typy krádeží. Respondenti z Prahy 9 se obávají více než je průměr výtržnictví a většiny typů krádeží.

14 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 14 Postoj ke kriminalitě mládeže Téměř všichni respondenti (98%) se domnívají, že je třeba něco podniknout proti kriminalitě mládeže, nejčastěji navrhují snížit věkovou hranici pro trestní odpovědnost a razantnější postup. Pro razantnější postup proti kriminalitě mládeže jsou více obyvatelé Prahy 4 a 15, přičemž četnost tohoto názoru roste s věkem. Pro to, aby se snížila věková hranice pro trestní zodpovědnost, jsou respondenti ve věku 30-69 let, obyvatelé Prahy 13 a více respondenti s nižšími příjmy. Hlavně mladí do 29 let a obyvatelé Prahy 1 a 14 jsou pro preventivní opatření.

15 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 15 Postoj k domácímu násilí Celkově 87% dotázaných Pražanů se domnívá, že je třeba něco podniknout proti domácímu násilí, nejčastěji navrhují zvýšit trestní sazbu za tento typ kriminality a razantnější postup. Pro razantnější postup proti domácímu násilí jsou hlavně ženy, více respondenti z věkových skupin 20-29 let a nad 70 let a obyvatelé Prahy 4 a 15. Pro zvýšení trestní sazby jsou více respondenti ve věku 40-49 let a obyvatelé Prahy 3 a 13. Hlavně obyvatelé Prahy 1 a 14 jsou pro preventivní opatření. Především mladí do 19 let nepovažují tento druh kriminality za závažný problém.

16 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí - Hl. m. Praha – Prosinec 2004 strana 16 Osobní zkušenost s trestným činem Celkově 34% respondentů se stalo v posledních dvou letech obětí trestného činu, často v metru, Pražském centru, na Smíchově a Vinohradech. Nejvíce trestných činů bylo spácháno v letních měsících. Obětí trestného činu se častěji stali obyvatelé Prahy ve věku do 29 let a dále počet obětí klesá s věkem. Postižení bydlí nejčastěji v Praze 1, naopak nejméně postižených je mezi obyvateli Prahy 2, 11 a 14. Nejčastěji spontánně uvedená místa spáchání trestných činů - obecně: metro11% tramvaj3% MHD obecně2% nakupování2% místně: Václavské náměstí3% Národní třída2% centrum obecně 2% Smíchov4% Anděl2% Vinohrady2% I.P.Pavlova2% Náměstí Míru2% Hlavní nádraží3% Žižkov2% Florenc2% Dejvice2% Nejvíce trestných činů, o kterých dotázaní mluvili, bylo spácháno v letních měsících 2004. Praha 1 Praha 6 Praha 2 Praha 3


Stáhnout ppt "____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu."

Podobné prezentace


Reklamy Google