Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statutární město Brno Městská policie Brno Kamerový systém městské policie Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statutární město Brno Městská policie Brno Kamerový systém městské policie Brno."— Transkript prezentace:

1 Statutární město Brno Městská policie Brno Kamerový systém městské policie Brno

2 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO Určení kamerového systému Jedním z účinných způsobů prevence kriminality již v minulosti byla, je a nadále i bude, dohlížecí činnost policie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, a to jak Policie České republiky, tak i obecních či městských policií. V současné době je zejména v městských aglomeracích, které se rozrostly do značných plošných rozměrů s vysokou koncentrací obyvatel, velmi obtížné dohlížecí činnost v dostatečném rozsahu zajistit již zmíněným klasickým způsobem. Právě proto jsou projektovány a v řadě měst a obcí již realizovány městské kamerové dohlížecí systémy (dále jen „kamerové systémy“) jako technické prostředky, sloužící policii k dohledu nad bezpečností a dodržováním veřejného pořádku v rizikových lokalitách města.

3 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO Zákonná norma Dle § 24b Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů: (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. (1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. (2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. S účinností od 1.1.2003 je obecní policie (městská policie) zákonem výslovně oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu a to buď prostřednictvím zařízení ad hoc nebo za pomoci stálých automatických technických systémů, kterými jsou právě shora uvedené kamerové systémy.

4 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO Přínos kamerového sytému Kamerový systém umožňuje městské policii včas a mnohdy i s předstihem reagovat na změnu bezpečnostní situace ve sledované lokalitě, na narušení veřejného pořádku či na aktuální dopravní situaci. Kamerové systémy je nutno, podle účelu svého použití, považovat v prvé řadě za prostředek prevence drobné kriminality a správních deliktů proti veřejnému pořádku a majetku a dále za prostředek odhalování trestných činů a správních deliktů.

5 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO Kamery výše uvedených systémů jsou osazovány na místech veřejnosti přístupných, zejména pak takových, kde dochází k nejhustšímu pohybu občanů, na místech se zvýšenou koncentrací kulturních, společenských, sportovních či jiných objektů, a zejména na místech, na kterých dochází ve zvýšené míře k páchání trestné či přestupkové činnosti, stejně jako na frekventovaných dopravních uzlech či v tunelech, kde hrozí vysoké riziko narušení plynulosti silniční dopravy či dopravních nehod.

6 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO Nasazení kamerových systémů ve výše uvedených lokalitách pak přináší celou řadu pozitivních efektů, z nichž lze mezi nejvýznamnějšími vyjmenovat zejména:  kamerové systémy mají při viditelném umístění výrazný psychologický efekt (kamery působí stimulačně na chování osob),  umožňují neprodlenou reakci policie na narušení bezpečnosti a veřejného pořádku, ve sledované lokalitě,  umožňují koordinaci zasahujících složek ve sledovaných lokalitách například v rámci Integrovaného záchranného systému,  umožňují dokumentaci situace, a to jak dokumentaci závadového jednání, tak i zákroku hlídky,  šetří síly a prostředky policie zejména při pochůzkových hlídkách, které je pak možno využít pro plnění úkolů v jiných lokalitách,  napomáhají k vytvoření pocitu bezpečí občanů,  napomáhají ke zvýšení bezpečnosti majetku,

7 LOKALITY SLEDOVANÉ KAMEROVÝM SYTÉMEM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO  Denisovy sady od ulice Bašty po lokalitu Studánka, včetně Biskupských zahrad  Šilingrovo náměstí  Zelný trh  Malinovského náměstí  Podchod pod Hlavním nádražím ČD  Přístupová komunikace k OD Tesco vč. Lávky u OD  Ul. Husitská – Palackého  Okolí objektu Semilaso (Královo Pole)  ul. Oblá – Nový Lískovec  Horova - Žabovřesky

8 KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ POLICIE BRNO Perspektivy rozvoje kamerového systému V současné době je předmětný kamerový systém dále rozvíjen a v budoucnosti je rovněž předpokládán jeho další rozvoj, a to jak ve spolupráci s orgány místní samosprávy, tak i orgány státní správy. Směr dalšího rozvoje kamerového systému Městské policie Brno bude z místního hlediska záviset především na celkové bezpečnostní situaci v jednotlivých městských částech a v konkrétních lokalitách těchto městských částí s ohledem na druh řešených problémů Z hlediska technického lze předpokládat postupné nasazování moderních digitálních technologií, umožňujících značnou míru automatizace dohlížecí činnosti a automatické reakce systému na nežádoucí protiprávní jednání osob či narušení bezpečnosti a plynulosti dopravy apod.


Stáhnout ppt "Statutární město Brno Městská policie Brno Kamerový systém městské policie Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google