Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 1 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 1 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH."— Transkript prezentace:

1 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 1 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Výzkum veřejného mínění pro Město Znojmo www.inpuncto.cz

2 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 2 I. OBSAH I.Obsah II.Metodologie III.Spokojenost s bydlením IV.Regulované nájemné V.Privatizace městských bytů

3 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 3 II. METODOLOGIE

4 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 4 II. METODOLOGIE Typ výzkumu: reprezentativní výzkum Cílová skupina: obyvatelé města Znojma starší 18 let Metoda výběru: kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věk, vzdělání, charakter vlastnictví (29 % rozhovorů bylo provedeno s nájemníky městských bytů) Technika dotazování: standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli inPuncto Termín konání výzkumu: 12.9. – 26.9.2007 Výsledný soubor: 612 respondentů

5 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 5 III. SPOKOJENOST S BYDLENÍM

6 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 6 III. SPOKOJENOST S BYDLENÍM  Obyvatelé města Znojma jsou nejvíce spokojení s dopravní dostupností bydliště autem a svozem odpadů (celková průměrná známka v obou případech je 1,6), dopravní dostupností prostřednictvím MHD (prům. známka 1,7), blízkostí obchodů a služeb, lokalitou a velikostí bytu/rodinného domu (shodně 1,9).  Obecně nejspokojenější jsou lidé bydlící ve vlastních domech či bytech.  Nejméně spokojení jsou obyvatelé (týká se městských bytů) s výší nájemného a chováním a přístupem majitele (prům. známka shodně 3,0).

7 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 7 III. SPOKOJENOST S BYDLENÍM „Jak jste spokojeni s Vaším bydlením?“ (hodnocení pomocí školních známek – podíly v %, průměrné známky za kategorii) * Pozn.: Platí pouze pro nájemníky městských bytů. n=612

8 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 8 IV. REGULOVANÉ NÁJEMNÉ

9 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 9 IV. REGULOVANÉ NÁJEMNÉ  Nadpoloviční většina (56 %) obyvatel města Znojma nepovažuje regulované nájemné za spravedlivé.  Podle dvou třetin (64 %) obyvatel jsou nájemníci městských bytů díky regulovanému nájemnému nespravedlivě zvýhodněni.  Průměrná odpovídající výše nájmu za byt o velikosti 2+1 a výměře 50 m 2 je podle dotázaných 2672 Kč.

10 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 10 IV. REGULOVANÉ NÁJEMNÉ „Považujete státem regulované nájemné za spravedlivé?“ (podíly v %) n=612

11 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 11 IV. REGULOVANÉ NÁJEMNÉ „Myslíte si, že nájemníci městských bytů jsou oproti ostatním díky regulovanému nájemnému nespravedlivě zvýhodněni?“ (podíly v %) n=612

12 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 12 IV. REGULOVANÉ NÁJEMNÉ „Jaká je podle Vás odpovídající výše měsíčního nájemného v Kč za byt o vel. 2+1 a výměře 50 m 2 ?“ (podíly v %) n=612

13 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 13 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ

14 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 14 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ  Přibližně polovina (54 %) obyvatel Znojma si myslí, že se soukromý majitel dokáže o byty postarat lépe než město.  Osm z deseti (82 %) obyvatel Znojma slyšelo o záměru prodeje městských bytů, 18 % o tom neví nebo si není jistých.  S prodejem městských bytů souhlasí dvě třetiny (65 %) obyvatel města Znojma. Názory na privatizaci městských bytů

15 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 15 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ „Myslíte si, že se soukromý majitel dokáže o byty postarat lépe než město?“ (podíly v %) n=612 Názory na privatizaci městských bytů

16 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 16 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ „Slyšel jste o tom, že Město Znojmo připravuje prodej všech svých bytů?“ (podíly v %) n=612 Názory na privatizaci městských bytů Kladné odpovědi Pronájem městského bytu93 % Družstevní byt84 % Vlastní bydlení75 % „Slyšel jste o tom, že Město Znojmo připravuje prodej všech svých bytů?“ (kladné odpovědi podle skupin obyvatel v %)

17 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 17 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Názory na privatizaci městských bytů „Souhlasíte s prodejem městských bytů?“ (podíly v %) n=612

18 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 18 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ  Nejdůležitější předpoklady prodeje městských bytů jsou zajištění spravedlivého odprodeje vůči stávajícím nájemníkům (75 %) a průhlednost prodeje (57 %).  Zvýšený důraz kladli respondenti také na zajištění dosavadního standardu bydlení, informovanost o průběhu prodeje bytového fondu a o způsobu vynaložení finančních prostředků získaných z prodeje; tyto předpoklady vybralo více než 30 % dotázaných.  Obyvatelé městských bytů kladli o něco větší důraz na zajištění dosavadního standardu bydlení, informovanosti o průběhu privatizace a spravedlivý odprodej. Lidé s vlastním bydlením naopak více zdůrazňovali průhlednost prodeje. Podmínky prodeje městských bytů

19 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 19 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Podmínky prodeje městských bytů Předpoklady prodeje městských bytů (respondenti vybírali tři předpoklady, údaje v procentech) n=612

20 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 20 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ  Osm z deseti (82 %) dotázaných obyvatel by při prodeji městských bytů upřednostnilo stávající nájemníky před ostatními, 18 % by prodalo byty všem zájemcům bez rozdílů.  Polovina (54 %) obyvatel Znojma upřednostňuje variantu prodeje po jednotlivých bytech, třetina (33 %) zvolila prodej celých bytových domů a desetina (12 %) preferuje prodej celého bytového fondu jednomu subjektu/investorovi.  Pokud by se měly všechny byty uvažované k prodeji nabídnout k odkoupení pouze jednomu investorovi, měl by tento subjekt garantovat především, že nevypoví nájemní smlouvu bez uvedení důvodu (Určitě ano - 86 %), zajistí předkupní právo stávajícím nájemníkům v případě budoucího prodeje bytu (Určitě ano - 82 %), nezvýší nájemné nad státem povolenou hranici (Určitě ano - 80 %) a bude pravidelně komunikovat s nájemníky (Určitě ano - 79 %).  Celkově považuje prodej jednomu strategickému investorovi při dodržení stanovených podmínek za rozumný 54 % dotázaných obyvatel. Způsob prodeje městských bytů

21 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 21 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Způsob prodeje městských bytů „Mělo by město při případnému prodeji bytů upřednostnit stávající nájemníky nebo nabídnout byty všem zájemcům bez rozdílu?“ (údaje v procentech) n=612

22 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 22 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Způsob prodeje městských bytů „Jakou variantu byste při zvážení všech výhod a nevýhod doporučil(-a) městu Vy?“ (údaje v procentech) n=612

23 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 23 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Způsob prodeje městských bytů „Jaké podmínky by měl tento (jeden strategický) investor v případě odkoupení garantovat stávajícím nájemníkům?“ (údaje v procentech) n=612

24 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 24 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Způsob prodeje městských bytů „Považujete prodej městských bytů za dodržení výše stanovených podmínek jednomu strategickému investorovi za rozumný?“ (údaje v procentech) n=612

25 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 25 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Způsob prodeje městských bytů Tři dimenze prodeje bytů

26 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 26 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ  Osm z deseti (79 %) obyvatel Znojma preferuje prodej městských bytů za minimální odhadní ceny, menší část (16 %) doporučuje prodej za maximální tržní ceny, menší část (4 %) obyvatel na tuto otázku neuměla odpovědět.  Průměrná odpovídající cena při prodeji bytu o velikosti 2+1 a výměře 50 m 2 je podle dotázaných 388 201 Kč.  Průměrná odhadovaná částka pro finanční hodnotu celého souboru městských nemovitostí (tj. cca 3000 bytů) je 2,83 mld. Kč. Stanovení ceny za prodej městských bytů

27 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 27 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Stanovení ceny za prodej městských bytů „Mělo by město prodávat byty spíše za minimální odhadní nebo maximální tržní ceny?“ (údaje v procentech) n=612

28 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 28 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Stanovení ceny za prodej městských bytů „Jaká je podle Vás odpovídající cena při prodeji bytu o velikosti 2+1 a výměře 50 m 2 ?“ (údaje v procentech) n=612

29 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 29 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Stanovení ceny za prodej městských bytů „Pokud by město v případě prodeje nakonec rozhodlo o prodeji všech cca. 3000 bytů, jaká je podle Vás jejich celková odpovídající cena v Kč?“ (údaje v procentech) n=612

30 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 30 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ  Pouze každý desátý (11 %) obyvatel města Znojma ví, jak plánuje město naložit s penězi získanými z případné privatizace, 11 % si není jisto a 78 % neví.  Podle oslovených respondentů plánuje město případné výnosy z privatizace investovat především do rozvoje města (4 %), výstavby nových či oprav starých nemovitostí (4 %), anebo do projektů spolufinancovaných z fondů EU (1 %).  Sami obyvatelé města by doporučili získané peníze investovat do bytové výstavby, popřípadě do opravy bytového fondu (21 %), obecně do rozvoje města (19 %) a do školství a zařízení pro děti a mládež (17 %). Způsob vynaložení získaných peněz

31 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 31 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Způsob vynaložení získaných peněz „Víte, jakým způsobem plánuje město naložit s finančními prostředky z případného prodeje městských bytů?“ (údaje v procentech) n=612

32 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 32 V. PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ Způsob vynaložení získaných peněz „A jakým způsobem byste doporučil(-a) s těmito penězi naložit?“ (údaje v procentech) n=612


Stáhnout ppt "NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH BYTŮ Říjen 2007 1 NÁZORY OBYVATEL MĚSTA ZNOJMA NA REGULOVANÉ NÁJEMNÉ A PRODEJ MĚSTSKÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google