Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“ 28. června 2011 / Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“ 28. června 2011 / Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“ 28. června 2011 / Prezentace výsledků výzkumu realizovaného pro Úřad Městské části Praha 2

2 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 2 Východiska projektu Zadání projektu  Zadavatelem výzkumu byl Úřad MČ Praha 2, který na jaře 2011 vyhlásil výběrové řízení na realizaci zakázky: „Průzkum veřejného mínění „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“.  Zadavatel požadoval realizovat dva související průzkumy – jeden mezi populací MČ Prahy 2 a druhý průzkum mezi návštěvníky Riegrových sadů, kteří bydlí na obvodě Prahy 2. Cíl projektu Cílem šetření bylo zjistit názory dospělé populace bydlící na území Městské části Prahy 2 na problematiku soužití majitelů psů a nemajitelů psů a problémů z toho vyplývajících. Dále též zjistit podíl majitelů psů v domácnostech Prahy 2. Konkrétně byly šetřeny otázky týkající se:  návštěvy parku/parků na území MČ Prahy 2  vyjádření k problémů s pobíháním a chováním psů v parcích  názorů na „agility prvky“ v oploceném prostoru  vybavenosti parků koši a sáčky na PSE  problematiky poplatků za psy, pokut a řešení škod  přítomnosti a postupu strážníků MP v parcích proti provinilcům  názorů na chov psů velkých plemen v centru města  volného pobíhání psů v parcích, v ohrazeném prostoru v parku  údržby parků na obvodě Prahy 2 a výsadby nových stromů a květin  U respondentů výzkumu byly zjišťovány sociodemografické znaky (věk, pohlaví, vzdělání, čtvrť v rámci MČ Prahy 2) a dále existence psa v domácnosti, na koho je pes hlášen, venčení psa). Metoda projektu Průzkum byl v souladu se soutěžní nabídkou STEM/MARK a objednávkou ÚMČ Praha 2 z 5. května 2011 realizován kombinací dvou metodik kvantitativního výzkumu:  Telefonické dotazování (CATI)  Osobní dotazování face-to-face (PAPI) Cílová skupina dotázaných  V rámci průzkumu byly definovány následující cílové skupiny dotázaných:  populace Prahy 2 15+  návštěvníci Riegrových sadů (pejskaři a nepejskaři v poměru „půl na půl“, výběrová podmínka: respondent musí bydlet v obvodě Prahy 2) Detaily terénního šetření  Termíny dotazování: 18. - 25. 5. 2011 (CATI) 21. - 26. 5. 2011 (PAPI)  Počet dotázaných: n=800 (CATI) n=200 (PAPI)  Délka dotazování: 10 minut Dotazník  Dotazník k tématu soužití pejskařů a nepejskařů obsahoval 21 otázek k tématu + 6 otázek identifikačních.  Pro telefonické i osobní dotazování byl použit identický dotazník.

3 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 3 Struktura vzorku dotázaných – obyvatelé Prahy 2 a návštěvníci RS

4 NÁVŠTĚVA PARKU, VÝROKY SPOJENÉ S POBÍHÁNÍM A CHOVÁNÍM PSŮ V PARCÍCH

5 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 5 Návštěvnost parků na území MČ Prahy 2

6 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 6 Souhlas s výroky - chování psů v parcích Návštěvníci Riegrových sadů: U posledního výroku odpovědělo 95 % dotázaných „ne, nesouhlasím“ a 5 % uvedlo „nevím“.

7 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 7 Názor na „Agility prvky“ v oploceném výběhu pro psy

8 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 8 Vybavenost parku koši a sáčky na PSE

9 POPLATKY ZA PSY, VÝŠE POKUT, POČET PSŮ A JEJICH REGULACE

10 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 10 Povědomí o placení nákladů na úklid po psech z daní

11 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 11 Vnímání počtu psů v parcích

12 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 12 Názory na způsob regulace počtu psů v Praze 2 (podskupina 303 lidí pro něž je počet psů v parcích příliš velký)

13 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 13 Názory na pokrytí nákladů na úklid PSE z vybraných poplatků

14 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 14 Odhad míry pokrytí nákladů na úklid PSE z poplatků za psa

15 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 15 POKUTY ZA NEODKLÍZENÍ PSE, NÁZORY NA ČINNOST STRÁŽNÍKŮ V PARCÍCH, POSTOJ K VELKÝM PLEMENŮM PSŮ

16 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 16 Názor na výši pokut za neodklízení PSE POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=212), 1000 Kč (n=184) POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=59), 1000 Kč (n=48) Návštěvníci Riegrových sadů: Populace Prahy 2:

17 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 17 Přítomnost strážníků MP v parcích

18 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 18 Názory na důslednější represi ze strany MP vůči majitelům psů

19 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 19 Souhlas s volným pobíháním psů ve vymezených hodinách

20 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 20 Názory na výši pokuty za nepovolené volné pobíhání psů POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=187), 1000 Kč (n=141) POZNÁMKA: Nejčastěji zmiňované částky: 500 Kč (n=42), bez pokuty nebo domluvou (n=42) Populace Prahy 2: Návštěvníci Riegrových sadů:

21 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 21 Postoj k možnému zákazu chovu velkých plemen psů

22 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 22 Názor na zákaz vstupu psů na trávník

23 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 23 Doplňkové otázky k údržbě parků - zjištění Spokojenost s údržbou parků a vybaveností:  S kvalitou a dostatečností údržby parků na území Prahy 2 jsou obyvatelé Prahy 2 většinově spokojeni (84 %, resp. 81 % dotázaných).  S oběma výroky souhlasí 76 % a 83 % návštěvníků RS, u pejskařů je to 77 %, respektive 85 %). Rozdíly mezi cílovými skupinami nebyly zjištěny.  Cca 3/4 dotázaných jsou spokojeny s parkovým mobiliářem. Pejskaři jsou spokojeni o něco méně (2/3), ne však významně.  Počet odpadkových košů v parcích považuje za dostatečný asi 60 % respondentů (bez významnějších rozdílů mezi podskupinami). Nová výsadba:  4/5 populace by v parcích uvítalo výsadbu nových stromů, u pejskařů ve stejné míře (79 %).  Myšlenku výsadby květin v parcích podporuje zhruba stejný podíl obyvatel Prahy 2 (78 %).  Významnější rozdíly v postojích k nové výsadbě stromů a květin mezi populací, pejskaři a nepejskaři nebyly zjištěny.

24 STEM/MARK, a.s.Prezentace výsledků průzkumu „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2 “, 28. června 2011strana 24 DĚKUJI ZA POZORNOST…


Stáhnout ppt "Výsledky výzkumu mezi obyvateli MČ Praha 2 a návštěvníky Riegrových sadů „Soužití pejskařů a nepejskařů v parcích na území Prahy 2“ 28. června 2011 / Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google