Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu."— Transkript prezentace:

1 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 1 Analýza pocitu bezpečí Listopad 2007 IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Prague 10, Dubečská 8, Kolovratská 6, 100 00 tel.fax. (+420) 274784434, 274819645, 274822175 www.ibrs.cz ibrs@ibrs.cz Podklad č. 2 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012

2 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 2 Obsahstr. 2 Část 1Metodologiestr. 3 Část 2Cíle průzkumustr. 5 Část 3Shrnutí str. 7 Část 4 Analýza pocitu bezpečístr. 12 Část 5Struktura vzorkustr. 46 Část 6 Analýza pocitu bezpečí - cizincistr. 49 Obsah IBRS is a fast-growing market research agency operating chiefly in the Czech Republic. At the moment IBRS has 20 permanent employees working directly at the company´s headquarters and cooperating with an extensive network of 550 freelance fieldworkers from across the Czech Republic and 360 fieldworkers in Slovakia. IBRS guarantees its clients accurate results based on a complex control system, a unique framework of client services and a good “price vs. value” ratio. IBRS is a member of ESOMAR - the International Association of Market Research Professionals.

3 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 3 Část 1 METODOLOGIE

4 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 4 Metodologie Klient Datum realizace 12.11 – 30.11. 2007 Typ průzkumu kvantitativní Metoda sběru dat face to face osobní rozhovory Velikost vzorku 1600 respondentů z celé Prahy Doba rozhovoru cca 35 min Výběr respondentů náhodný s kvótní oporou Kvóta rozložení populace v Praze podle pohlaví, věku, a městské části Standardy realizace ICC/ESOMAR Identifikační znaky - pohlaví - věk - městský obvod - čistý osobní příjem - povolání - vzdělání

5 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 5 Část 2 CÍLE PRŮZKUMU

6 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 6 Cíle průzkumu Průzkum je zaměřen na analýzu pocitu bezpečí mezi obyvateli Prahy. Hlavním cílem průzkumu je zjistit důvody ohrožení Pražanů na území města Prahy, jejich postoje k jednotlivým problémům spojeným s kriminalitou a jejich zkušenost s trestnými činy. Dále je zjišťováno, jaká opatření by Pražané prosazovali ke zvýšení osobní bezpečnosti, jaká je jejich ochota platit za bezpečnost a jaké stimuly je vedou k případnému odstěhování z Prahy.

7 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 7 Část 3 SHRNUTÍ

8 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 8 Shrnutí (1) Pocity ohrožení obyvatel Prahy  Nejzávažnějším problémem v Praze jsou kriminalita v MHD, drogy a pouliční kriminalita.  Oproti roku 2004 se snížila obava s drog, pouliční kriminality, pouliční prostituce a pašování.  Nejproblematičtějšími skupinami obyvatel jsou v Praze podle vnímání obyvatel nepřizpůsobiví Rómové, drogoví dealeři a rasistické skupiny.  Z trestných činů jsou nejobávanějšími kapesní krádeže, bytové krádeže a vykrádání nebo krádeže aut. Postoj ke kriminalitě mládeže a domácímu násilí  Téměř všichni respondenti se domnívají, že je třeba něco podniknout proti kriminalitě mládeže, nejčastěji navrhují snížit věkovou hranici pro trestní odpovědnost a razantnější postup.  Celkem 93% respondentů si myslí, že je potřeba něco dělat s domácím násilím – nejčastěji (44%) navrhují zvýšení trestní sazby.

9 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 9 Shrnutí (2) Osobní zkušenost s trestným činem  1/4 respondentů se v posledních 2 letech stala obětí trestného činu – oproti roku 2004 došlo ke snížení (v roce 2004 to byla 1/3) – nejčastěji se jednalo o kapesní krádež.  63%postižených trestným činem ohlásilo tento trestný čin na policii, což je o 6% více než v roce 2004. Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti a ochraně majetku  Téměř 2/3 respondentů podnikli v posledních 2 letech nějaké opatření k ochraně majetku.  45% respondentů podniklo v posledních 2 letech nějaké opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti Ochota platit za zvýšení bezpečnosti  1/4 respondentů by byla ochotna platit určitý poplatek za zvýšení bezpečnosti v Praze – oproti roku 2004 pokles ochoty.

10 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 10 Shrnutí (3) Důvody odstěhování z Prahy  Nejčastěji uvažují respondenti o odchodu z Prahy z důvodů vysokých životních nákladů a vysoké kriminality – oproti roku 2004 více respondentů uvažuje o odchodu z Prahy. Preference pražských čtvrtí z hlediska bezpečnosti  Z hlediska bezpečnosti by respondenti nejraději bydleli na Praze 6 a 10, naopak nejméně rádi na Praze 1, 3 a 5. Spokojenost s prací Městské policie a Policie ČR  Téměř 3/4 respondentů jsou spokojeni s prací Policie ČR a 2/3 s prací Městské Policie.  V porovnání s rokem 2004 došlo ke zlepšení hodnocení Policie ČR, oproti jaru 2007 se však hodnocení mírně snížilo.

11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 11 Shrnutí (4) Postoj k oznámení trestného činu  96% dotázaných uvedlo, že v případě kdyby se stali svědkem trestného činu tak by tuto situaci nějakým způsobem řešili.  Nejčastěji by obyvatelé Prahy oznámili sražení chodce a neposkytnutí první pomoci, přepadení s následnou krádeží a pokus o znásilnění.  Naopak nejméně často by oznámil zákaz pouštění Rómů na diskotéku. Tolerance k sociálním a zábavním institucím  Nejméně tolerantní jsou obyvatelé Prahy ke kontaktnímu centru pro narkomany, ke klubu pro neorganizovanou mládež a k ubytovně pro bezdomovce.  Naopak nejméně by jim vadil v blízkosti bydliště domov důchodců a policejní stanice.

12 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 12 Část 4 ANALÝZA POCITU BEZPEČÍ

13 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 13 Nejzávažnější problémy v Praze Q1) Které z níže uvedených problémů považujete v Praze za nejzávažnější? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejzávažnějším problémem v Praze jsou kriminalita v MHD, drogy a pouliční kriminalita. * Pozn.: Tyto parametry nebyly v roce 2004 testovány rok 2007rok 2004 Kriminalitu v MHD považují za problém spíše ženy, starší respondenti a obyvatelé Prahy 1,9, 16 a 20 Drogy považují za problém častěji obyvatelé Prahy 1,9, 16 a 18, pouliční kriminalitu pak častěji ženy a obyvatelé Prahy 1, 9, 16 a 20.

14 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 14 Nejzávažnější problémy v Praze – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání Pozn.: Odpovědi rozhodně + spíše závažný problém

15 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 15 Skupiny obyvatel vyvolávající znepokojení Q2) Které skupiny obyvatel na území Prahy ve Vás vyvolávají znepokojení? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejproblematičtějšími skupinami obyvatel jsou v Praze podle vnímání obyvatel nepřizpůsobiví Rómové, drogoví dealeři a rasistické skupiny. rok 2007rok 2004 K největšímu poklesu došlo u těchto skupin obyvatel Z nepřizpůsobivých Rómů mají častěji obavu obyvatelé Prahy 1, 9, 16 a 20, z drogových dealerů starší respondenti a obyvatelé Prahy 1, 16, 18, 20 a 22, z rasistických skupin obyvatelé Prahy 5, 9, 18 a 22.

16 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 16 Skupiny obyvatel vyvolávající znepokojení – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání Pozn.: Odpovědi rozhodně + spíše závažný problém

17 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 17 Ohrožení – trestná činnost Q3) Kterých druhů zločinnosti se v současné době na území Prahy obáváte? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejobávanějšími trestnými činy jsou v Praze kapesní krádeže, bytové krádeže a vykrádání nebo krádeže aut. rok 2007rok 2004 K největšímu nárůstu došlo u těchto trestných činů Kapesních krádeží se obávají častěji obyvatelé Prahy 1,16 a 20, bytových krádeží obyvatelé Prahy 1,9,18 a 20 – naopak méně mladší respondenti. Krádeží či vykradení aut se obávají častěji muži, respondenti ve středním věku a s vyššími příjmy. * Pozn.: Tento parametr nebyl v roce 2004 testován (stat. chyba: max. 2,1 %)

18 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 18 Ohrožení – trestná činnost – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání Pozn.: Odpovědi rozhodně + spíše závažný problém

19 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 19 Postoj ke kriminalitě mládeže 3.1) Vyberte prosím výrok, který nejlépe charakterizuje Váš postoj ke kriminalitě mládeže: schvalujete? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Téměř všichni respondenti (99%) se domnívají, že je třeba něco podniknout proti kriminalitě mládeže, nejčastěji navrhují snížit věkovou hranici pro trestní odpovědnost a razantnější postup. Respondenti častěji než v roce 2004 myslí, že by úřady měly více postihovat rodiče mladých kriminálníků. Pro snížení věkové hranice jsou častěji starší respondenti a obyvatelé Prahy 1,9,16,20 a 22, pro razantnější postup obyvatelé Prahy 3, 5 a 21. (stat. chyba: max. 2,1 %)

20 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 20 Postoj k domácímu násilí 3.2) Vyberte prosím výrok, který nejlépe charakterizuje Váš postoj k problematice domácího násilí (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Celkem 93% respondentů si myslí, že je potřeba něco dělat s domácím násilím – nejčastěji navrhují zvýšení trestní sazby. respondenti častěji než v roce 2004 navrhují zvýšení trestní sazby Zvýšení trestní sazby navrhují častěji starší respondenti. NENÍ POTŘEBA NIC DĚLAT rok 2007 – 7% rok 2004 – 13% (stat. chyba: max. 2,1 %)

21 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 21 Spokojenost s prací Policie ČR a Městské policie 4. Do jaké míry jste spokojen(a) s tím, jak se policie stará o bezpečnost občanů v místě Vašeho bydliště? 5. Do jaké míry jste spokojen(a) s tím, jak se Městská policie stará o bezpečnost občanů v místě bydliště?(Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Téměř 3/4 respondentů jsou spokojeni s prací Policie ČR a 2/3 s prací Městské Policie. S prací Policie ČR i Městské policie jsou častěji spokojeny ženy a starší respondenti, více také obyvatelé Prahy 9 a 22. SPOKOJEN Policie ČR – 72% Městská policie – 68% (stat. chyba: max. 2,1 %)

22 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 22 Spokojenost s prací Policie ČR – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání Pozn.: Odpovědi rozhodně + spíše spokojen

23 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 23 Spokojenost s prací Městské policie – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání Pozn.: Odpovědi rozhodně + spíše spokojen

24 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 24 Spokojenost s prací Policie ČR – meziroční srovnání 4. Do jaké míry jste spokojen(a) s tím, jak se policie stará o bezpečnost občanů v místě Vašeho bydliště? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) V porovnání s rokem 2004 došlo ke zlepšení hodnocení Policie ČR, oproti jaru 2007 se však hodnocení mírně snížilo. SPOKOJEN podzim 2004 – 53% jaro 2007 – 78% podzim 2007 – 72% Pozn.: Údaje z jara 2007 jsou z průzkumu „Výzkum spokojenosti s Městskou policií Hl. m. Prahy“ (stat. chyba: max. 2,1 %)

25 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 25 Spokojenost s prací Městské policie – meziroční srovnání 5. Do jaké míry jste spokojen(a) s tím, jak se Městská policie stará o bezpečnost občanů v místě bydliště?(Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Stehně jako u hodnocení Policie ČR také u Městské policie došlo ke zlepšení v porovnání s rokem 2004 a oproti jaru 2007 k mírnému zhoršení. SPOKOJEN podzim 2004 – 47% jaro 2007 – 72% podzim 2007 – 68% Pozn.: Údaje z jara 2007 jsou z průzkumu „Výzkum spokojenosti s Městskou policií Hl. m. Prahy“ (stat. chyba: max. 2,1 %)

26 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 26 Osobní zkušenost s trestným činem 6. Stal jste se v posledních dvou letech obětí nějakého trestného činu na území Prahy?(Odpovídají všichni respondenti N = 1600) 7. O jaký čin, nebo jaké trestné činy se jednalo? (Odpovídají respondenti, kteří se stali obětí trestného činu N = 397) 1/4 respondentů se v posledních 2 letech stala obětí trestného činu – v roce 2004 to byla 1/3. Nejčastěji se jednalo o kapesní krádež. Častější zkušenost s trestným činem je u respondentů ve věku 30-50 let, respondenti z Prahy 5, 14 a 22. Stal jste se v posledních dvou letech obětí nějakého trestného činu na území Prahy? O jaký čin, nebo jaké trestné činy se jednalo? (stat. chyba: max. 2,1 %) (stat. chyba: max. 4,1 %)

27 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 27 Osobní zkušenost s trestným činem – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání

28 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 28 Osobní zkušenost s trestným činem – místo a doba 10) Uveďte prosím název ulice, náměstí nebo místa, kde k činu došlo 11) Uveďte prosím datum, měsíc nebo alespoň roční období, kdy k činu došlo: (Odpovídají respondenti, kteří se stali obětí trestného činu N = 397) V roce 2007 byly trestné činy nejčastěji spáchány ve III. kvartálu, tj. v měsících červen-září, v roce 2006 to bylo ve II. kvartálu, tj. v měsících duben-červen. 2007 2006 Kvartál III. 2005 18% Kvartál II. 2005 16% Kvartál I. 2005 13% Kvartál IV. 2004 8% Kvartál III. 2004 7% Kvartál II. 2004 11% Kvartál I. 2004 10% Spontánně uvedená doba spáchání trestného činu Spontánně uvedené místo spáchání trestného činu OBECNĚ: tramvaj – 5% metro – 3% autobus – 3% MÍSTNĚ: Anděl – 4% Václavské náměstí – 4% Chodov – 3% Smíchovské nádraží – 2% Karlovo náměstí – 2% Letná – 2% Hlavní nádraží – 2% (stat. chyba: max. 4,1 %)

29 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 29 Ohlášení trestného činu 8. Ohlásili jste tento trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii? (Odpovídají respondenti, kteří se stali obětí trestného činu N = 397) 9. Proč jste neohlásili tento trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii? (Odpovídají respondenti, kteří neohlásili trestný čin N = 146) Celkově 63% postižených trestným činem ohlásilo tento trestný čin na policii, což je o 6% více než v roce 2004. Spáchání trestného činu neohlašují častěji ženy a nejmladší respondenti. Ohlásili jste tento trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii? Proč jste neohlásili tento trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii? (stat. chyba: max. 4,1 %) (stat. chyba: max. 6,8 %)

30 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 30 Opatření k ochraně majetku 12. Podnikl jste Vy nebo některý z členů Vaší domácnosti v posledních dvou letech nějaká větší opatření k ochraně Vašeho majetku? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Téměř 2/3 respondentů podnikli v posledních 2 letech nějaké opatření k ochraně majetku. Opatření k ochraně majetku podnikli častěji ženy, respondenti s vyšším vzděláním a obyvatelé Prahy 1 a 7. ANO, udělali jsme opatření podzim 2004 – 59% podzim 2007 – 63% zvýšil se podíl respondentů, kteří udělali určitá vylepšení (stat. chyba: max. 2,1 %)

31 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 31 Opatření k ochraně majetku – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání

32 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 32 Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti 12. Podnikl jste Vy nebo některý z členů Vaší domácnosti v posledních dvou letech nějaká větší opatření k ochraně Vašeho majetku? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) 45% respondentů podniklo v posledních 2 letech nějaké opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti podnikli častěji ženy, respondenti s příjmy nad 20000 Kč a s vyšším vzděláním, a také obyvatele Prahy 1,3 a 13. ANO, udělali jsme opatření podzim 2004 – 50% podzim 2007 – 45% (stat. chyba: max. 2,1 %)

33 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 33 Opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání

34 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 34 Konkrétní opatření ke zvýšení osobní bezpečnosti 14. Které z následujících opatření to bylo? (Odpovídají respondenti, kteří podnikli nějaká opatření N = 713) Osobní bezpečnost Pražané nejčastěji nejčastěji chrání tím, že se vyhýbají nebezpečným místům a nevpouští cizí lidi do domu. (stat. chyba: max. 3,1 %)

35 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 35 Důvody pro odstěhování se z Prahy 15. Uvažoval jste někdy o odstěhování se z Prahy? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejčastěji uvažují respondenti o odchodu z Prahy z důvodů vysokých životních nákladů a vysoké kriminality – oproti roku 2004 se podíl respondentů, kteří uvažují o odchodu zvýšil. rok 2007rok 2004 (stat. chyba: max. 2,1 %)

36 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 36 Preference pražské čtvrti 16. Ve které pražské čtvrti nebo části města byste nejraději bydlel(a) z hlediska pocitu bezpečí? 17. Ve které pražské čtvrti nebo části města byste nejméně rád(a) bydlel(a) z hlediska pocitu bezpečí? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Z hlediska bezpečnosti by respondenti nejčastěji bydleli na Praze 6 a 10, naopak nejméně rádi na Praze 1, 3 a 5. Prahu 6 preferují častěji obyvatelé Prahy 7 a 20, Prahu 10 preferují obyvatelé Prahy 2,10 a 15. O Prahu 1 nemají zájem častěji obyvatelé Prahy 5, o Prahu 3 obyvatelé Prahy 8 a 11 a o Prahu 5 pak obyvatelé Prahy 12 a 20. (stat. chyba: max. 2,1 %)

37 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 37 Poplatek za zvýšení bezpečnosti v Praze 18. Byl(a) byste ochoten(ná) platit ze svého příjmu měsíčně např. 1% na zvýšení bezpečnosti pražských ulic? Odpovídají všichni respondenti N = 1600) 1/4 respondentů by byla ochotna platit určitý poplatek za zvýšení bezpečnosti v Praze – oproti roku 2004 pokles ochoty. Větší ochotu platit platit za zvýšení bezpečí mají respondenti ve věku 20 – 29 let a dotazovaní s vyšším vzděláním. Ochota platit za zvýšení bezpečnosti v Praze: (stat. chyba: max. 2,1 %)

38 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 38 Poplatek za zvýšení bezpečnosti v Praze – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání

39 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 39 Postoj k oznámení trestného činu na policii 19. Představte si, že byste se stal(a) svědkem následujících činů. Oznámkujte následující seznam činů podle toho, jestli byste je oznámil(a) policii. (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejčastěji by obyvatelé Prahy oznámili sražení chodce a neposkytnutí první pomoci, přepadení s následnou krádeží a pokus o znásilnění. rok 2007rok 2004 (stat. chyba: max. 2,1 %)

40 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 40 Postoj k oznámení trestného činu na policii – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání Pozn.: Odpovědi určitě + spíše bych oznámil

41 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 41 Tolerance k sociálním a zábavním institucím 20. Do jaké míry by Vám vadilo, kdyby v blízkosti Vašeho bydliště mělo vzniknout: (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejméně tolerantní jsou obyvatelé Prahy ke kontaktnímu centru pro narkomany, ke klubu pro neorganizovanou mládež a k ubytovně pro bezdomovce. rok 2007rok 2004 (stat. chyba: max. 2,1 %)

42 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 42 Tolerance k sociálním a zábavním institucím – třídění podle identifikace Pohlaví Věk PříjemVzdělání Pozn.: Odpovědi velmi + mírně by mně to vadilo

43 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 43 Opatření pro zlepšení bezpečnosti obyvatel 21. Kdyby jste byl(a) pražským primátorem, jaká opatření byste prosazoval(a) pro zlepšení bezpečnosti obyvatel? Vyberte maximálně 3 možnosti. (odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejčastěji zmiňovaným opatřením pro zlepšení bezpečnosti obyvatel je více policistů v ulicích, lepší materiální vybavení policie a také kamerové systémy. (stat. chyba: max. 2,1 %)

44 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 44 Svědectví trestného činu 23. Jak se zachováte, stanete-li se svědkem trestného činu? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) 96% dotázaných uvedlo, že v případě kdyby se stali svědkem trestného činu tak by tuto situaci nějakým způsobem řešili. (stat. chyba: max. 2,1 %)

45 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 45 Ohrožení kriminalitou - konkrétní lokality dle mapy (viz. příloha mapy) 22. Jestliže se cítíte být výrazněji ohrožen(a) kriminalitou v některé ulici nebo jiném veřejném prostranství Prahy, řekněte mi, kde se tato místa nacházejí. Dále prosím uveďte, čeho se v těchto lokalitách nejvíce obáváte? (Odpovídají všichni respondenti N = 1600) Nejvíce se obyvatelé Prahy cítí být ohroženi krádežemi obecně a to především v centru Prahy v okolí Wilsonova nádraží na Václavském náměstí, dalšími problematickými lokalitami jsou Smíchov (okolí oCNS) a Žižkov. Dalším typem kriminality, které se občané obávají je přepadení – strach z přepadení je nejčastěji uváděn opět v lokalitě Wilsonova nádraží a Václavského náměstí a dále také na Starém městě, Žižkově a Nuslích. Závažné obavy mají obyvatelé také z Rómů a to především na Žižkově, na Smíchově, v Nuslích a také v Karlíně. Pozn: Detailní zobrazení problematických lokalit viz. příloha mapy.

46 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 46 Část 5 STRUKTURA VZORKU

47 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 47 Struktura vzorku (1) Pohlaví Věk Obvod

48 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 48 Struktura vzorku (2) Příjem Vzdělání

49 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 49 Část 5 ANALÝZA POCITU BEZPEČÍ – CIZINCI

50 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 50 Nejzávažnější problémy v Praze Q1) Které z níže uvedených problémů považujete v Praze za nejzávažnější? (Odpovídají všichni respondenti N = 300) Zahraniční turisté považují za nejzávažnější problémy v Praze krádeže či vykradení aut, davové násilí a kapesní krádeže. * Pozn.: Tyto parametry hodnoceny pouze u zahraničních turistů. CIZINCIOBYVATELÉ PRAHY (stat. chyba: max. 4,7 %)

51 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 51 Osobní zkušenost s trestným činem 2) Stal jste se vy nebo některý člen Vaší skupiny obětí nějakého trestného činu po dobu Vašeho pobytu v Praze? (Odpovídají všichni respondenti N = 300) 7. O jaký čin, nebo jaké trestné činy se jednalo? (Odpovídají respondenti, kteří se stali obětí trestného činu N = 17) 6% zahraničních turistů se stalo po dobu pobytu v Praze obětí trestného činu – nejčastěji se jednalo o kapesní krádež. Stal jste se vy nebo některý člen Vaší skupiny obětí nějakého trestného činu po dobu Vašeho pobytu v Praze? O jaký čin, nebo jaké trestné činy se jednalo? (stat. chyba: max. 4,7 %) (stat. chyba: max. 20,5 %)

52 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 52 Ohlášení trestného činu 5) Ohlásili jste tento trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii? (Odpovídají respondenti, kteří se stali obětí trestného činu N = 17) 6) Proč jste neohlásili tento trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii? (Odpovídají respondenti, kteří neohlásili trestný čin N = 6) 2/3 zahraničních turistů ohlásily tento trestný čin na policii. Ohlásili jste tento trestný čin nebo pokus o trestný čin na policii? Důvody proč nenahlásili policie by to stejně nevyřešila – 50% šlo o nezávažný čin nebo malou škodu – 33% (stat. chyba: max. 20,5 %)

53 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 53 Pražská taxislužba 7) Využil jste během Vašeho pobytu pražskou taxislužbu? (Odpovídají všichni respondenti N = 300) 8) Nyní budeme mluvit o Vaší poslední jízdě taxíkem. Byl(a) jste po skončení cesty spokojen(a)?(Odpovídají respondenti, kteří využili pražskou taxislužbu N = 280) 93% zahraničních turistů využilo služeb pražské taxislužby – 3/4 byly po skončení jízdy spokojeny – což je stejně je jako u obyvatel Prahy z průzkumu z jara 2007 – u obyvatel Prahy je však vyšší míra rozhodné spokojenosti. Využil jste během Vašeho pobytu pražskou taxislužbu? Byl(a) jste po skončení cesty spokojen(a)? SPOKOJEN cizinci – 76% obyvatelé Prahy (jaro 2007) – 77% DŮVODY NESPOKOJENSOTI cena – 70% vystupování řidiče – 24% čistota vozu – 5% Pozn.: Údaje za obyvatele Prahy z jara 2007 jsou z průzkumu „Výzkum spokojenosti s Městskou policií Hl. m. Prahy“ (stat. chyba: max. 4,7 %) (stat. chyba: max. 4,9 %)

54 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 54 Hodnocení pražské taxislužby 10) Když se nyní zamyslíte nad pražskou taxislužbou jako celkem, jakou známku jako ve škole by jste ji dal(a)? (Odpovídají respondenti, kteří využili pražskou taxislužbu N = 280) Celkově hodnotí zahraniční turisté pražskou taxislužbu známkou 2,5. *PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA cizinci – 2,5 obyvatelé Prahy (jaro 2007) – 2,9 Pozn.: Údaje za obyvatele Prahy z jara 2007 jsou z průzkumu „Výzkum spokojenosti s Městskou policií Hl. m. Prahy“ *Pozn.IBRS: V průzkumu „Výzkum spokojenosti s Městskou policií Hl. m. Prahy“ hodnotili pražskou taxislužbu také respondenti, kteří taxislužbu nevyužívají nebo jí používají velmi zřídka. (stat. chyba: max. 4,7 %)

55 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 55 Pražská MHD 11) Využil jste během Vašeho pobytu pražskou MHD? (Odpovídají všichni respondenti N = 300) 12) Víte kde koupit lístky na MHD? 13) Když se nyní zamyslíte nad pražskou MHD jako celkem, jakou známku jako ve škole by jste ji dal(a)? (Odpovídají respondenti, kteří využili MHD N = 205) Více než 2/3 zahraničních turistů využilo pražskou MHD – celkově ji hodnotí průměrnou známkou 2,7. Využil jste během Vašeho pobytu pražskou MHD? Jakou známku jako ve škole by jste ji dal(a)? PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA – 2,7 (stat. chyba: max. 4,7 %) (stat. chyba: max. 5,7 %)

56 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 56 Znalost informačních center a telefonních čísel 14) Dokážete identifikovat policistu? 15) Víte, že v Praze existují mobilní informační centra městské policie? 16) Znáte telefonní číslo na policii ČR? 16) Znáte telefonní číslo na policii ČR? 17) Znáte telefonní číslo na linku určenou pro cizince? 17) Znáte telefonní číslo na linku určenou pro cizince? (Odpovídají všichni respondenti N = 300) Téměř všichni respondenti uvedli, že dokáží identifikovat policistu, 1/2 uvedla, že ví o mobilních informačních centrech, 1/3 zná telefonní číslo na policii ČR. většina respondentů uvedla telefonní číslo 158 (stat. chyba: max. 4,7 %)

57 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 57 Zdroje informací o ČR 18) Kde hledáte informace o ČR? (Odpovídají všichni respondenti N = 300) Hlavním zdrojem informací o ČR je pro zahraniční turisty internet. (stat. chyba: max. 4,7 %)

58 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 58 Požadované turistické informace o Praze 19) Jaké informace byste uvítali v informační brožuře pro turisty v Praze?(Odpovídají všichni respondenti N = 300) V informační brožuře by respondenti nejčastěji uvítali informace o restauracích a památkách. POŽADOVANÉ INFORMACE V INFORMAČNÍ BROŽUŘE PRO TURISTY V PRAZE (stat. chyba: max. 4,7 %)

59 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 59 Požadované informace o Praze pro zvýšení bezpečnosti 20) Jaké informace považujete za důležité pro zvýšení Vaší bezpečnosti v Praze? 21) Kde byste hledali brožuru s informacemi důležitými pro Vaší bezpečnost? (Odpovídají všichni respondenti N = 300) Za důležité informace pro zvýšení bezpečnosti považují nejčastěji respondenti informace o nebezpečných oblastech a upozornění na nebezpečí. POŽADOVANÉ INFORMACE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI MÍSTO, KDE BY HLEDALI BROŽURU S INFORMACEMI DŮLEŽITÝMI PRO BEZPEČNOST (stat. chyba: max. 4,7 %)

60 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu bezpečí – Listopad 2007 strana 60 …DĚKUJEME… IBRS - Int. Business and Research Services s.r.o. Prague 10, Dubečská 8, Kolovratská 6, 100 00 tel.fax. (+420) 274784434, 274819645, 274822175 www.ibrs.cz ibrs@ibrs.cz


Stáhnout ppt "__________________________________________________________________________________________________________________________________________ Analýza pocitu."

Podobné prezentace


Reklamy Google