Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Odpadový seminář“ pro obce Pardubického kraje Svitavy, 28. června 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Odpadový seminář“ pro obce Pardubického kraje Svitavy, 28. června 2011."— Transkript prezentace:

1 „Odpadový seminář“ pro obce Pardubického kraje Svitavy, 28. června 2011

2  Regionální rozvojová agentura PK (RRA PK) byla založena v r.1999 jako zájmové sdružení právnických osob,  RRA PK má nyní 12 členů (Pardubický kraj a 11 měst Pardubického kraje),  RRA PK podporuje regionální rozvoj Pardubického kraje a poskytuje podporu a poradenství členům a dalším subjektům působícím na území kraje,  RRA PK vyvíjí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na dopravní infrastrukturu, životní prostředí, obnovu kulturních památek, lidské zdroje, cestovní ruch a další,  RRA PK úzce spolupracuje s orgány regionální správy, představiteli měst a obcí, Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje a dalšími subjekty, které mají vliv na rozvoj území Pardubického kraje. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

3  Poradenská činnost (poradenství malým a středním podnikům)  Projektová činnost (příprava projektových záměrů)  Získávání a využívání finančních zdrojů pro regionální rozvoj  Organizování odborných akcí, přenášek, seminářů  Řešitelská a expertní činnost, osvětové aktivity  Tvorba strategických dokumentů pro města a obce, mikroregiony, svazky měst a obcí a další subjekty  Realizace dlouhodobých projektů (Enterprise Europe Network, GO ECO! Environmental services for SME´s, provoz Regionálního odpadového centra Pardubického kraje, projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití KO včetně jejich obalové složky“ a další) Činnosti regionální rozvojové agentury PK

4 Podmínky projektu nádob:  nádoby budou rozmísťovány na základě výběru EKO-KOM, -příjem žádostí ukončen, -distribuce nádob do konce prázdnin, -nádoby jsou zapůjčovány bez dalších podmínek, -projekt bude pokračovat v příštím roce. Projekt nádob

5 Soutěž obcí o perníkovou popelnici Soutěží všechny obce PK, zapojené do systému EKO-KOM Průběžné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 zveřejněny na www.ekontejnery.cz obec evidenční číslo počet obyvatelhodnocení celkem pořadí celkem pořadí ve skupině Město Bystré u Poličky70/0015500 až 5000815614466 Město Jevíčko70/0152500 až 500011549275117 Město Litomyšl70/0080nad 500070661047 Obec Křenov70/0602do 50012220299161 Obec Kukle70/0077do 50011407268139 Obec Lubná70/0081500 až 500064248038 Obec Městečko Trnávka70/0560500 až 500017511396143 Obec Tržek70/0110do 50010002225112 Obec Vendolí70/0112500 až 500010271234100 Město Březová nad Svitavou70/0563500 až 500015163362136 Obec Telecí70/0108do 50017041387227 Město Svitavy70/0106nad 50005621524

6 Komunikační kampaň Komunikační cíle:  utvrdit a ujistit třídiče v tom, že konají správnou a smysluplnou věc  budovat důvěru ve fungování systému odpadového hospodářství  posílit průběžnou účast občanů na třídění odpadů  PR podpora technických opatření Prostředky pro komunikaci:  plakáty  letáky  velkoplošné bannery  samolepky na kontejnery

7 Výroba a distribuce plakátů Cíl: - prezentace moderního životního stylu spojeného s tříděním odpadů, upevnění třídičů v tom, že dělají správnou věc, - komunikace technických opatření, podpora třídění. Nástroj: - vizuály upozorňující na prospěšnost třídění odpadů, - umístění na výlepové plochy v obcích, případně v dalších vhodných prostorech. Plánována výroba 2000 plakátů

8 Výroba a distribuce letáků Cíl: -snížit/zastavit nárůst množství občanů, kteří upouští od třídění odpadu, -publicita realizovaných technických opatření, komunikace pravidel pro třídění odpadu, zvýšení množství a kvality vytříděných odpadů Nástroj: - letáky komunikující téma přínosu třídění a využití vytříděných odpadů, - distribuce prostřednictvím lokálních zpravodajů, vkládání do schránek Plánována výroba 10 000 letáků

9 Velkoplošné bannery Cíl: -komunikace tématu využití odpadů, upozornění na místa pro sběr a zpracování odpadů, -poděkování občanům. Nástroj: - Návrh a výroba velkoplošných bannerů na sběrné dvory a místa pro sběr odpadů.

10 Cíl: poděkování občanům za aktivní přístup ke třídění odpadů. Samolepky umísťované na kontejnery na tříděný sběr. Plánována výroba 3500 samolepek. Samolepky na kontejnery

11 PR podpora - tiskové zprávy, články Cíl: -komunikace tématu třídění odpadů, -komunikace pravidel pro třídění odpadu, -publicita realizovaných technických opatření, -budování důvěry ve fungování systému odpadového hospodářství, -zlepšení kvality vytříděných odpadů. Nástroje: -články do lokálních tiskovin, -tiskové zprávy a novinová inzerce, -rozhlasové spoty, -televizní spot.

12 Doprovodný program vybraných akcí v Pardubickém kraji Cíl:  popularizace tématu třídění odpadů,  vzdělávání dětí a rodičů v oblasti třídění odpadu. Vysoké Mýto, Moravská Třebová, Česká Třebová, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy. Barevné dny

13 Cíl: -komunikace tématu třídění odpadů, -demonstrace tříděného odpadu v proskleném kontejneru. Určený pro veřejné akce, školy, obce, města. Zapůjčení bezplatné, termíny nutno rezervovat předem. Prosklený kontejner

14 Operační program Životní prostředí v oblasti odpadového hospodářství: PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží OBLAST PODPORY 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady:  integrované systémy nakládání s odpady: a)regionální systém pro mechanicko-biologickou úpravu komunálních odpadů, b)zařízení na energetické využití komunálních odpadů,  systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,  zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů,  rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek.

15 Podmínky:  až 85% dotace z Fondu soudržnosti,  žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, Směrnicí MŽP č. 3/2011 a výzvou pro podávání žádostí. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na www.opzp.cz,www.opzp.cz  vyhlášena 27. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Podrobnější informace, konzultace projektů v rámci OPŽP: Ing. Veronika Kvasničková veronika.kvasnickova@rrapk.cz

16 Děkuji za pozornost a přeji hezký den. Petra Smuts Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje petra.smuts@rrapk.cz


Stáhnout ppt "„Odpadový seminář“ pro obce Pardubického kraje Svitavy, 28. června 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google