Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ V ČR NA LÉTA 2014 - 2020 Radan Šafařík Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ V ČR NA LÉTA 2014 - 2020 Radan Šafařík Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR."— Transkript prezentace:

1 VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ V ČR NA LÉTA 2014 - 2020 Radan Šafařík Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR

2 ODDĚLENÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ SEKCE PRO LIDSKÁ PRÁVA, ÚV ČR Koordinuje agendu rovnosti žen a mužů na úrovni vlády ČR Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a Priority a postupy vlády… Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích výborů Agenda EU, mezinárodní agenda, projekty Připomínkové místo

3 PROBLÉMY A VÝZVY Žebříček WEF Global gender gap index: ČR 96. místo Index EIGE: ČR 43,8 vs průměr EU 52,9 (Švédsku 74,2) Nízká úroveň institucionálního zabezpečení Nerovnosti na trhu práce (gender pay gap, nízká ekonomická aktivita žen, kariérní výpadky apod.) Genderové segregace školství a trhu práce Nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích Přetrvávající tolerance k domácímu a genderově podmíněnému násilí apod.

4 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR Vláda bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů. Vláda se zaměří na potlačování genderově podmíněného násilí. Bude usilovat o slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, včetně zajištění dostatečných kapacit předškolních zařízení a podpory flexibilních a stabilních forem práce, dále bude usilovat o podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a stejnou odměnu za stejnou nebo srovnatelnou práci. (…)

5 V LÁDNÍ STRATEGIE I. do roku 2014 Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, programový dokument poprvé přijatý vládou v roce 1998 přijata usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 první víceletý rámcový dokument pro oblast rovnosti žen a mužů základ pro provádění gender mainstreamingu Cíl: Základním posláním Strategie je formulovat rámec pro opatření veřejné správy, který by přispíval k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Vize: Rovnost žen a mužů je přínosem a hodnotou pro celou společnost, proto usilujeme o to, aby rovnost, jako základní lidské právo, nebyla v České republice pouhým ideálem, ale realitou.

6 V LÁDNÍ STRATEGIE II. Zdroje Mezinárodní dokumenty (CEDAW, Pekingská akční platforma, rezoluce OSN, doporučení RE a OECD apod.) Dokumenty EU (Strategie EK pro rovnost žen a mužů 2010 – 2015, Roadmap 2010 – 2020) Vnitrostátní expertíza

7 V LÁDNÍ STRATEGIE III. Strategické cíle – Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů – Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích – Genderově podmíněné násilí a násilí na ženách – Rovnost žen a mužů na trhu práce a v zaměstnání, včetně podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života – Rovnost žen a mužů ve vzdělávání – Vyrovnání sociálního/ekonomického postavení žen a mužů – Podpora rovných příležitostí pro ženy a muže mimo ČR a otázky integrace cizinců – Horizontální témata (muži a rovnost žen a mužů, stereotypy…)

8 V LÁDNÍ STRATEGIE IV. Vychází z kritického zhodnocení současného stavu Obsahuje indikátory Specifické cíle jsou nastaveny ambiciózně 40% zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 65 % míra zaměstnanosti žen Dosažení tzv. Barcelonských cílů Míra využívání flexibilních úvazků 20 % Apod.

9 V LÁDNÍ STRATEGIE V. Monitorovací mechanismus Podklady od resortů Vyhodnocení Odd. rovnosti žen a mužů, Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejích výborů Zpráva o rovnosti a plnění strategie Usnesení vlády ČR

10 KOORDINÁTORKY/KOORDINÁTOŘI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ (TZV. GENDER FOCAL POINTS, GFP) Na každém ministerstvu od 1. ledna 2002 jeden zaměstnanec/kyně Jedno pracovní místo nejméně na poloviční pracovní úvazek. V roce 2009 byly ustanoveny na každém ministerstvu pracovní skupiny k rovnosti žen a mužů. S účinností od 1. ledna 2002 také každé ministerstvo zpracovává své resortní priority a postupy při prosazování rovnosti žen a mužů. Postavení GFP závisí na mnoha okolnostech – přístup vedení, pracovní vytížení, osobnostní předpoklady.

11 METODIKA HODNOCENÍ DOPADŮ NA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ PRO MATERIÁLY PŘEDKLÁDANÉ VLÁDĚ ČR Zpracována v roce 2014 organizací Otevřená společnost. Významný nástroj prosazování gender mainstreamingu. Zhodnocování veškerých materiálů předkládaných vládě ČR týkajících se fyzických osob. Praktický návod, jak zhodnocování provádět. Zdroje: analýzy a studie, statistická data členěné dle pohlaví, expertní stanoviska Je třeba další školení a propagace.

12 N ÁVAZNÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (v přípravě)

13 D ĚKUJI ZA POZORNOST ! Radan Šafařík Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Safarik.radan@vlada.cz +420 296 153 534, +420 777 467 570


Stáhnout ppt "VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ V ČR NA LÉTA 2014 - 2020 Radan Šafařík Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google