Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustava NATURA 2000 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustava NATURA 2000 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli."— Transkript prezentace:

1

2 Soustava NATURA 2000

3 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.

4 Natura 2000 Soustava chráněných oblastí na území všech států EU. Dva druhy oblastí: Evropsky významné lokality Ptačí oblasti

5 Cíl: ochrana nejcennějších druhů rostlin, živočichů a stanovišť, ochrana ptáků, zachování biodiverzity Vyhlášena na základě směrnic EU Zakotvena v legislativě ČR Natura 2000

6 ● lokalit zaujímá skoro pětinu rozlohy EU ● hospodaření na lokalitách je nutné skloubit s ekonomickými, sociálními a kulturními požadavky v každém konkrétním regionu EU ● program LIFE-Natura spolufinancoval 900 praktických ochranářských projektů zaměřených na lokality Natura 2000 ve všech členských zemích EU ● ● Soustava Natura 2000 v EU

7 Směrnice Evropské unie 2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť

8 Česká legislativa Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (218/2004 Sb.) § 45a-§ 45i Nařízení vlády, vyhlášky potřeba zohlednit soustavu Natura 2000 při územním plánování, dotýká se i vlastníků nebo nájemců pozemků

9 Natura 2000 v České republice ● celková rozloha km² ● pokrývá 14 % rozlohy ČR ● evropsky významné lokality a ptačí oblasti se na třetině rozlohy soustavy překrývají

10 Vznik soustavy Natura monitorování živočišných a rostlinných druhů, vymezování vhodných typů stanovišť Návrh Národního seznamu 2005 Národní seznam, vyhlášený nařízením vlády č.132/2005 Sb. Tvořen 863 navrženými lokalitami.

11 PO a EVL v ČR ● 41 ptačích oblastí ● většinou rozlohou větší území, ochrana pro 61 druhů ptáků a stěhovavé druhy vodních ptáků, vyhlašují se nařízením vlády, rozhodující pro vyhlášení je výskyt, stav a početnost populace ● 1082 evropsky významných lokalit ● území lokality přispívá k udržení biodiverzity v oblasti, nebo významně přispívá k obnově nebo k udržení příznivého stavu druhů či stanovišť, území většinou menší, někdy i menší než 1 km ², vyhlašovány nařízením vlády pro ochranu 105 evropsky významných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť

12 Na vzniku a údržbě soustavy se podílí ● Ministerstvo životního prostředí ● Agentura ochrany přírody a krajiny ● Krajské úřady ● Správy Národních parků ● Správy Chráněných krajinných oblastí

13 Funkce zainteresovaných subjektů ● MŽP – zodpovědnost za vznik a údržbu soustavy ● AOPK – odborný garant, zajištění správnosti odborných informací o lokalitách, zřizována MŽP ● Krajské úřady – vyhlašování lokalit Natura 2000 a správa lokalit ● SNP, CHKO – správa lokalit Natura 2000, je-li lokalita součástí NP, CHKO

14 Natura 2000 v souvislostech ● Souvisí s mnoha projekty ● ● Zapojení nevládních organizací ● např. Děti Země, Hnutí Duha ● ● Spolufinancována EU

15 Ptačí oblasti Vznik na základě směrnice EU 2009/147/ES PO na Českobudějovicku: Českobudějovické rybníky, Dehtář, Hlubocké obory, Novohradské hory PO na Třeboňsku: Třeboňsko, Řežabinec Seznam chráněných druhů ptáků:

16 Mapa ptačích oblastí v ČR

17 Evropsky významné lokality Vyhlašovány pro ochranu 105 evropsky významných druhů 40 rostlinných a 65 živočišných druhů např. zvonek český, bobr evropský 61 typů přírodních stanovišť např. rašelinné lesy

18 rašelinné lesy bobr evropský dvouhrotec zelený zvonek český

19 Evropsky významné lokality Celkem EVL pokrývá 10 % rozlohy ČR (7 857 km 2 ) Většina EVL je svou rozlohou menší než 1 km 2 Seznam EVL

20 Následná péče o lokality ● Pro každou lokalitu je zpracováván Plán péče a Soubor doporučených opatření ● Oblasti jsou monitorovány, pro potřeby AOPK každý rok, pro Evropskou Komisi 1x za 6 let ● Cílem je udržet populace chráněných druhů a chráněná stanoviště ve stejném nebo v lepším stavu, sledovat a hodnotit lokality, zachovat biodiverzitu

21 Natura 2000 na Českobudějovicku Českobudějovické rybníky Soustava rybníků s mokřady a tůněmi, 4 km SZ od středu Českých Budějovic, rozloha lokality je ha, výskyt kuňky obecné, páchníka hnědého, významná lokalita bezkolencových luk v těsné blízkosti krajského města. Hlubocké obory Tvoří jeden z nejcennějších komplexů přirozených lesních porostů (zejména dubohabřin a lipových bučin) ve vnitrozemí jižních Čech, v bezprostřední blízkosti města Hluboká nad Vltavou. Výskyt mechorostu dvouhrotce zeleného, roháče obecného, naleziště řady dalších druhů hmyzu.

22 Českobudějovicko

23 Natura 2000 na Třeboňsku K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy a na ně vázanou faunou bezobratlých. Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Nejcennější části Třeboňska jsou chráněny v 35 přírodních rezervacích a památkách. Z toho je 5 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále zde existují 3 národní přírodní památky, 20 přírodních rezervací a 7 přírodních památek. Evropsky významné lokality na Třeboňsku Cepská pískovna a okolí, Červené blato, Hliníř - Ponědrážka, Lomnický rybník, Lužnice - Nežárka, Malý Horusický rybník, Nadějská soustava, Písečný přesyp u Vlkova, Purkrabský rybník a Točník, Ruda, Široké blato, Štičí rybník, Třeboň, Třeboň - střed, Velký a Malý Tisý, Žofinka, Žofina Huť

24 Třeboňsko a vydra říční

25 Orel mořský

26

27 Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. [Johann Wolfgang von Goethe]

28 Použité zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online] [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?q=powerpoint+background&hl=cs&client=firefox-a&hs=vcM&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5mwfUZX2OoGXtQbAzYCoCg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1400&bih=911#imgrc=dFGgxwXe8zMjeM%3A%3BvvLhMTwJLH1OtM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.powerpointbackgroundtemplates.net%252Fimages%252Fbusiness-powerpoint-templates.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbackground-pictures.feedio.net%252Fanimated-powerpoint-templates-animated-3d-background-images%252F1.bp.blogspot.com*-k96ePEG1CT [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

29 Použité zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: 6jRnM&tbnid=e14xpIChxiINeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbotanika.prf.jcu.cz%2Fbryoweb%2Fklic%2Fgenera%2Fdicranum.html&ei=OsEfUcWsMOHV4gTzmICQCA&bvm=bv ,d.Yms&psig=AFQjCNH5n-cBYQZFSjOvVUczX6kUlSvhPg&ust= [online]. [cit ]. Dostupné z: /po- cesku.aspx%3Fc%3DA060313_123423_igcechy_tom&docid=2Ns08EpEaA_PYM&imgurl=http://imgs.idnes.cz/igcechy/A060313_TOM_OREL_MAPKA_1000N_N.JPG&w=1000&h=795&ei=ctcfUdr- OIOytAaR0oC4DA&zoom=1&ved=1t:3588,r:56,s:0,i:259&iact=rc&dur=6&sig= &page=3&tbnh=167&tbnw=210&start=46&ndsp=25&tx=143&ty=106 [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrRzxL2lAXCUrOyUIjmbzPxHEEQa3Svb1RpImYaZ84XP1gU5GC [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBi_N7KGnWlSf1mpT27P2a6anN76CqTiHnSPKNra784_CofXf8Yw [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrIbvL7FugqTkzQ_qS1YHFcZRhY9bo2hSEp2WnVa_SPkmtYwJqZQ [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3oCEifDPunhwiKhyXvw4xQv8rD2VJrvZy0gYgOZFWvrHk_yZ5 [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMlrVkAsRaOes-aDlzIZBTGOh4It5LkWuYjxknQQSBN3IOw6uV [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwh7hOqtlMGEwVEUG4iR8I4m1Lot5MO24xbSl1v6rg8wEKDI-O [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSwIDSShZt4xbx5zfQXGlm3aknaXDeyv7Mixq1tgIFOha1dVGFjA [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6twq4sIwcAcgbM1PDDkn90X5c6k0YBUAj1ww6OGgzJjti9n-E [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVLvjPKKd27Hzx9cXC__yN3TiJcd_ZyudxmufKyG0eQ3gTW88D [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=5z&xhr=t&q=chlumsk%C3%A1+hora&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv ,d.Yms&biw=1158&bih=859&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=K_M4Ucy8HovdsgaPoYGYAw#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=t%C5%99ebo%C5%88sk%C3%A9+rybn%C3%ADky&oq=t%C5%99ebo%C5%88sk%C3 %A9+rybn%C3%ADky&gs_l=img j c.1.5.img.GUyxQDpBhME&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv ,d.Yms&fp=dba6567d &biw=1158&bih=859&imgrc=mhpHcJQvZGgsLM%3A%3Bhya_mKQVf2_ixM%3Bhttp%253A%252F%252Fpunkwa.com%252Fukapra%252Fimg%252Frybniky.jpg%3Bhttp%253A%252F%252 Fpunkwa.com%252Fukapra%252Fgalerie%252F%3B750%3B539 [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&pq=johann+wolfgang+goethe&cp=17&gs_id=1m4&xhr=t&q=dvouhrotec+zelen%C3%BD&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv ,d.Yms&biw=1400&bih=911&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=O- A4UfutA5CRswbb9YHABA#imgrc=q0AJAkAytGVXFM%3A%3BmLAg3BPlQ4PpCM%3Bhttp%253A%252F%252Fabsolventi.gymcheb.cz%252F2008%252Fivblech%252Fdvouhrotec%252520chvostna ty.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fabsolventi.gymcheb.cz%252F2008%252Fivblech%252Fwww%252520mechy.html%3B8 [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&pq=dvouhrotec+zelen%C3%BD&cp=11&gs_id=7v&xhr=t&q=stopy+vydry&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1400&bih=911&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fuE4UYSVMI-SswaB- oGAAw#imgrc=XylukPBykyJT6M%3A%3B0Qq6D5lX3MovmM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biolib.cz%252FIMG%252FGAL%252FBIG%252F61929.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bioli b.cz%252Fcz%252Fimage%252Fdir0%252Fid61929%252F%253Fviewall%253D1%2526termflt%253D4960%3B750%3B482 [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&pq=dvouhrotec+zelen%C3%BD&cp=11&gs_id=7v&xhr=t&q=stopy+vydry&biw=1400&bih=911&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=guM4Ua7kDMrCswaMzICwBg#imgrc=KkUE0k9uFAd0_M%3A%3Bqd1JCRxXgsZ_RM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mezinami.cz%252Fwp- content%252Fuploads%252Fvydra_ricni.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mezinami.cz%252Fpoznavej%252Ftipy-na-vylet%252Ftip-na-vylet-po-stopach-vydry-ricni-a-lahodneho-piva-vydejte-se-do- sch


Stáhnout ppt "Soustava NATURA 2000 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli."

Podobné prezentace


Reklamy Google