Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon 16.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon 16.2.2016."— Transkript prezentace:

1 I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon

2 Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů na LF UK v Plzni. Výběr a zařazení do oboru 24 měsíců praxe pro kmen Ukončení základního kmene certifikátem Získání certifikátu přináší větší pravomoci, finanční ohodnocení….. (dle zaměstnavatele, školitele……)

3 Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů na LF UK v Plzni. Vlastní specializovaný výcvik v délce ve většině oborů 36 měsíců Absolvování veškeré předepsané praxe a výkonů Ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou

4 Specializační vzdělávání - podle § 5 probíhá při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době, nebo rozvolněné průpravy v nižším rozsahu než je stanovená pracovní doba, ale celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Průběh specializačního vzdělávání zajišťuje akreditované zařízení, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Specializační vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů příslušných oborů.

5 Aktuálně je platných 47 specializačních oborů (44 lékaři + 3 zubní lékaři) Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, a 2011.

6 To znamená, že v současnou chvíli se lze nově zařadit a postupovat pouze dle vzdělávacího programu 2015

7 V tomto období vláda jedná o novele zákona 95/2004 Sb., kde by měly být podstatné změny ohledně počtu a délky vzdělávacích programů.

8 Postup při zařazení do základního oboru: Uchazeč/ka musí podat písemnou žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání. Formulář žádosti je dostupný na https://ezp.mzcr.cz. Vyplněnou žádost v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP „evidence zdravotnických pracovníků“ poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na LF UK v Plzni.https://ezp.mzcr.cz Přílohy žádosti: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu kopie dodatku k diplomu doklad o zaplacení logbooku doklad o ukončení studia vystavený studijním oddělením LF (v případech, kdy bude diplom a dodatek předán s časovým odstupem při slavnostní promoci)

9 Počty zařazených školenců na LFP k dnešnímu dni 15 lékařů Vzdělávací akce LF UK v Plzni má akreditovaných celkem 55 kurzů v rámci: povinných základních kurzů pro všechny ZO povinných kurzů v rámci vybraných základních kmenů povinných specializačních kurzů pro jednotlivé ZO Vzdělávací akce LF UK v Plzni má akreditovaných celkem 55 kurzů v rámci: povinných základních kurzů pro všechny ZO povinných kurzů v rámci vybraných základních kmenů povinných specializačních kurzů pro jednotlivé ZO

10 Počty atestačních zkoušek na LF 2012 celkem 93 úspěšní 73 neúspěšní 15 omluvy celkem 91 úspěšní 68 neúspěšní 14 omluvy celkem 99 úspěšní 30 neúspěšní 5 omluvy celkem 118 úspěšní 88 neúspěšní 13 omluvy 17

11 Počty atestujících na jednotlivých lékařských fakultách rok 2015

12 Počty atestujících v jednotlivých oborech

13 Poplatky spojené se SV Pořízení logbooku 200,- Kč Platba za vzdělávací akce Platba za atestační zkoušku 500,- Kč, až ,- Kč

14 Oddělení specializačního vzdělávání Zařazení do oboru SV, přeřazení, ukončení Vydávání certifikátů o absolvování základního kmene Uznávání praxe z oboru do oboru Organizace vzdělávacích akcí a kurzů Atestační zkoušky

15 Kontakt: Oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni - postup při zařazení do zákl. oboru, vzdělávací programy jednotlivých oborů, garanti oborů, postup při vydání certifikátu o absolvování základního kmene, uznávání praxe, termíny vzdělávacích akcí, postup při přihlašování k atestační zkoušce, termíny atestačních zkoušek, legislativa...


Stáhnout ppt "I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon 16.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google