Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon 16.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon 16.2.2016."— Transkript prezentace:

1 I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon 16.2.2016

2 Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů na LF UK v Plzni. Výběr a zařazení do oboru 24 měsíců praxe pro kmen Ukončení základního kmene certifikátem Získání certifikátu přináší větší pravomoci, finanční ohodnocení….. (dle zaměstnavatele, školitele……)

3 Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů na LF UK v Plzni. Vlastní specializovaný výcvik v délce ve většině oborů 36 měsíců Absolvování veškeré předepsané praxe a výkonů Ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou

4 Specializační vzdělávání - podle § 5 probíhá při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době, nebo rozvolněné průpravy v nižším rozsahu než je stanovená pracovní doba, ale celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. Průběh specializačního vzdělávání zajišťuje akreditované zařízení, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Specializační vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů příslušných oborů.

5 Aktuálně je platných 47 specializačních oborů (44 lékaři + 3 zubní lékaři) Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, 2009-2010 a 2011.

6 To znamená, že v současnou chvíli se lze nově zařadit a postupovat pouze dle vzdělávacího programu 2015

7 V tomto období vláda jedná o novele zákona 95/2004 Sb., kde by měly být podstatné změny ohledně počtu a délky vzdělávacích programů.

8 Postup při zařazení do základního oboru: Uchazeč/ka musí podat písemnou žádost o zařazení do oboru specializačního vzdělávání. Formulář žádosti je dostupný na https://ezp.mzcr.cz. Vyplněnou žádost v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP „evidence zdravotnických pracovníků“ poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na LF UK v Plzni.https://ezp.mzcr.cz Přílohy žádosti: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu kopie dodatku k diplomu doklad o zaplacení logbooku doklad o ukončení studia vystavený studijním oddělením LF (v případech, kdy bude diplom a dodatek předán s časovým odstupem při slavnostní promoci)

9 Počty zařazených školenců na LFP 2011 10 2012 290 2013 441 2014 591 2015 754 2016k dnešnímu dni 15 lékařů Vzdělávací akce LF UK v Plzni má akreditovaných celkem 55 kurzů v rámci: povinných základních kurzů pro všechny ZO povinných kurzů v rámci vybraných základních kmenů povinných specializačních kurzů pro jednotlivé ZO Vzdělávací akce LF UK v Plzni má akreditovaných celkem 55 kurzů v rámci: povinných základních kurzů pro všechny ZO povinných kurzů v rámci vybraných základních kmenů povinných specializačních kurzů pro jednotlivé ZO

10 Počty atestačních zkoušek na LF 2012 celkem 93 úspěšní 73 neúspěšní 15 omluvy 5 2013 celkem 91 úspěšní 68 neúspěšní 14 omluvy 9 2014 celkem 99 úspěšní 30 neúspěšní 5 omluvy 7 2015 celkem 118 úspěšní 88 neúspěšní 13 omluvy 17

11 Počty atestujících na jednotlivých lékařských fakultách rok 2015

12 Počty atestujících v jednotlivých oborech

13 Poplatky spojené se SV Pořízení logbooku 200,- Kč Platba za vzdělávací akce Platba za atestační zkoušku 500,- Kč, až - 3 000,- Kč

14 Oddělení specializačního vzdělávání Zařazení do oboru SV, přeřazení, ukončení Vydávání certifikátů o absolvování základního kmene Uznávání praxe z oboru do oboru Organizace vzdělávacích akcí a kurzů Atestační zkoušky

15 Kontakt: Oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni www.lfp.cuni.cz - postup při zařazení do zákl. oboru, vzdělávací programy jednotlivých oborů, garanti oborů, postup při vydání certifikátu o absolvování základního kmene, uznávání praxe, termíny vzdělávacích akcí, postup při přihlašování k atestační zkoušce, termíny atestačních zkoušek, legislativa... www.lfp.cuni.cz


Stáhnout ppt "I NFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO ABSOLVENTY MAGISTERSKÉHO STUDIA Šafránkův pavilon 16.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google