Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Geografické informační systémy Pavel Hrubeš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Geografické informační systémy Pavel Hrubeš."— Transkript prezentace:

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Geografické informační systémy Pavel Hrubeš

2 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuality  Web s prezentacemi  http://www.lss.fd.cvut.cz/vyuka/gis http://www.lss.fd.cvut.cz/vyuka/gis  Témata a termíny referátů  Exkurze  Český úřad zeměměřický a katastrální Čtvrtek 11.12.2013 od 9:00  ZABAGED

3 Opakování - Operace s rastry  Prostorové vazby  “sousednost”  “napojení”  “blízkost”  “křížení”  “být uvnitř ”  “překrývání”  a pod.  Generalizační algoritmy České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky

4 Příklady využití GIS v dopravě  Mapování silničních a uličních sítí, telematika  Pasporty silnic  Logistika  Plánování nové výstavby dopravní infrastruktury  Sledování vozidel pomocí GPS  Navigační systémy  Zprávy o: uzavírkách, nehodách, stavu vozovek vzhledem k  povětrnostní situaci  Plánování silničních oprav  Evidence letišť, nádraží, dopravních uzlů  Sledování provozu  A další… České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

5 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Úlohy v dopravě  Pasportizační  vedení silničního a dálničního pasportu  vedení pasportu kolejové dopravy  vedení územně plánovací dokumentace  Optimalizační  nalezení nej.. trasy (kratší, rychlejší..)  s dostatečným průjezdným průřezem  atd.

6 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Plánování rozvoje dopravní sítě - Úlohy dopravní obslužnosti  Analýza potřeb dopravních kapacit  Výstavba nových průmyslových zón  Výstavba obytných čtvrtí  Sledování trendů, odhad budoucí situace pro následující desetiletí  Modelování individuální přepravy do a ze zaměstnání, kulturního vyžití, atd.  Aplikace plánování spolujízdy  Časová dostupnost, dostupnost pro postižené, atd.  Použití  Výstavba komunikací, železnice, tramvajových tras  Plánování tras obslužných linek  Plánování umístění stanic a zastávek  Plánování umístění skladišť a překladišť  Analýza dopravní dostupnosti Analýza dopravní dostupnosti  Aplikace geografických informačních systémů v problematice svozu komunálního odpadu Aplikace geografických informačních systémů v problematice svozu komunálního odpadu

7 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Vedení územně plánovací dokumentace Řeší funkční využití území  výběr lokality podle atributů  modelování etap rozvoje Výstupy:  materiály pro komunikaci mezi institucemi, veřejností.

8 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Optimalizace dopravní sítě  Hledisko dopravní bezpečnosti  Znázornění statistických veličin v geografickém prostoru  Nehodovost, smrt v důsledku nehody, těžké úrazy,  Motoristé, chodci, cyklisté  Návrh změn  Ekologické zatížení v okolí dopravy  Zplodiny  Hluk  Přeprava nebezpečných látek  Použití  Snižování ekonomických ztrát

9 Dopravní plánování, modelování České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

10 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Vedení pasportu  Uzlový lokalizační systém  popis uzlů a úseků dopravní sítě (jednoznačná lokalizace jevů)  dynamická segmentace pro popis mezilehlých úseků  Neproměnné parametry v čase  geometrické vedení trasy  popis komunikace, křižovatek  popis podloží a konstrukčních vrstev  evidence dalších objektů (mosty, tunely, podjezdy, přívozy, atd.

11 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Vedení pasportu  Proměnné parametry v čase  technický stav komunikací (únosnost, drsnost, podélná nerovnost, příčné nerovnosti, poruchy vozovky, atd.)  Dopravní inženýrství  výkonnost komunikací  sčítání dopravy  Evidence stavební činnosti  opravy, rekonstrukce a údržba

12 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Operativní optimalizace dopravní sítě  Optimalizace uzavírek  Znalost zátěže dopravní sítě  Znalost plánovaných oprav pro určitý rok  Znalost časové náročnosti oprav  Návrh harmonogramu uzavírek vzhledem k nejmenšímu omezení sítě  Nalezení uzavřené trasy v síti  Nalezení času rozšíření poruchy  Nalezení nejspolehlivějšího spojení  Použití  Servisní organizace  nejen v dopravě silniční a železniční, ale i v oborech jako jsou plynárenství, energetika, teplárenství atd.

13 Správa komunikací České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

14 Zimní údržba cest a komunikací  plánování letní/zimní údržby komunikací.  podpora rozhodování dispečera pro efektivní nastavení zimní údržby komunikací údržby na základě aktuálních informací z meteostanic a specializovaných předpovědí ČHMÚ.  optimalizace údržby České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

15 Zimní údržba cest a komunikací České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

16 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Monitoring a logistika vozidel  Sledování dopravních prostředků v území  správa vozové parku,  pravidelný sběr dat z vozidel, která jsou v provozu  zobrazení trasy za vybrané období  on-line monitorování aktuální polohy  efektivní plánování svozu a rozvozu,  sledování výdajů za pohonné hmoty.  Použití  Spediční firmy  Policie,záchranka, taxi, atd.  Kurýrní služby,  Stěhovací služby,

17 Logistika České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

18 Veřejná doprava  Technologie GIS, její analytické nástroje a pokročilé možnosti vizualizace pomáhají shromáždit klíčové informace pro efektivní plánování, provoz a monitoring veřejné dopravy.  Lokalizace zastávek  Návrh linek  Jízdní řády, vozidlový park  Sledování provozních parametrů  Mimořádné události, alternativní dopravní cesty České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

19 Veřejná doprava České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

20 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Informační servis o kvalitě dopravy  Sledování dopravní zátěže  real- time sběr dopravních informací  rychlost dopravního proudu  intenzita dopravního proudu  výpočet směrových vztahů v dopravní síti  predikce a klasifikace dopravní zátěže  publikace prostřednictví RDS-TMC, silničních panelů, teletextu, rádií a Internetu.  Použití  snížení kongescí a přepravního času  obecná veřejnost, vstup do dalších optimalizačních úloh

21 Aktuální stav dopravy České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky

22 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Vyhledání optimální cesty  Proces hledání  Pozice uživatele  Hledání nejbližšího nástupního místa  Pozice cíle  Hledání nejbližšího výstupního místa  Více-kriteriální optimalizace trasy  Reportování trasy a její charakteristiky

23 České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Demo  Ford-Fulkersonův algoritmus pro maximální nebo minimální přenos v síti  odkaz odkaz  Dijkstrův algoritmus pro nejkratší cestu v síti.  odkaz odkaz


Stáhnout ppt "České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav řídící techniky a telematiky Geografické informační systémy Pavel Hrubeš."

Podobné prezentace


Reklamy Google