Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace dálnice D1. Výchozí situace Havarijní stav vozovky Havarijní stav mostních objektů Zásadním způsobem dlouhodobě zanedbaná údržba dálnice Neexistence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace dálnice D1. Výchozí situace Havarijní stav vozovky Havarijní stav mostních objektů Zásadním způsobem dlouhodobě zanedbaná údržba dálnice Neexistence."— Transkript prezentace:

1 Modernizace dálnice D1

2 Výchozí situace Havarijní stav vozovky Havarijní stav mostních objektů Zásadním způsobem dlouhodobě zanedbaná údržba dálnice Neexistence objízdných tras Realizace za plného provozu (40.000 vozidel/24 hodin) Projektová připravenost 5 úseků Získána všechna potřebná stavební povolení Otevřené řízení na zhotovitele – 2.kolo Termín podání nabídek 1.10.2012 Připraveny 2 scénáře :- Zahájení 10/2012 - Zahájení 2013

3 Základní parametry modernizace D1 Všeobecně celá dálnice: –Členění 21 úseků –Šířkové uspořádání po modernizaci –Mostní objekty Protihlukové stěny –Přechody pro zvěř, migrační koridory –Realizace při zachování 2+2 –Finanční rámec –Bezpečnost –Harmonogram

4 Projektová příprava, inženýrská činnost I.etapa - *DSP, zadávací dokumentace *Výběr úseků pro I.etapu *Stavební povolení, počet…. Stav přípravy II., III. Podmínky realizovatelnosti dalších úseků : *Stavební / územní řízení *Projednání s obcemi / krajem / dalšími účastníky

5 Provozní aspekty modernizace D1 Bezpečnost při realizaci za provozu SSÚD – dispečink, součinnost, …. Odtahové služby Zajištění zimní údržby Nutnost provádět údržbu a opravy na úsecích, připravovaných k realizaci v dalších etapách s cílem odstranit havarijní stav (mosty !!!)

6 Zahájení realizace DIO Kroky mezi ukončením tendru a zahájením prací (předání staveniště,….) Postup prací při zahájení 10 / 2012 (práce v zimním období. Termín dokončení, ….) Postup prací při zahájení 2013 (dokončení 2014, souběh s II.etapou,….) Personální zajištění Problematika TDI

7 Mediální koncept Realizované kroky (Web., ČT- Nová media, Čro-memorandum ŘSDxČRo, komunikace projektu….) Personální zajištění (dispečink, NDIC, …..) Scénář zahájení – 10 / 2012 (načasování kampaně, edukativní pořady, aktuální zpravodajství, ….) Scénář zahájení 2013

8 NDIC JSDI schválen Usnesením Vlády ČR č. 590 z 18.5.2005 součástí Dopravní politiky ČR na léta 2005-2013 z 13.7.2005 součástí Strategie krizového řízení v dopravě do roku 2013 ze dne 19.7.2005 součástí novely zákona č. 361/2000 Sb., §124 odst. 3 od 1.7.2006 vyhláška č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním info systému Využití stávajících telematických zařízení pro monitorování stavu Doplnění v rámci modernizace (kamery, smyčky, mobilní panely) Komunikace PČR, SSÚD, IZS, …../IS dálnice/

9 Vstup – dopravní informace a dopravní data (kontrola správnosti, kvality, procesu předávání informací) Klasifikace informací - autorizované, neautorizované, předběžné (doplnění z dalších zdrojů, ověření, možné konflikty informací) Proces zpracování automaticky nebo operátorem v závislosti na klasifikaci Výstup – autorizované, ověřené, digitálně geograficky lokalizované dopravní informace Sleduje vývoj událostí až do jejich ukončení a plného obnovení provozu NDIC Petr Mahdal Je centrální pracoviště Jednotného systému dopravních informací pro zpracování, kontrolu, autorizaci a publikování všech dostupných dopravních informací a dopravních dat o dopravních situacích v celé ČR z různých zdrojů, včetně zdrojů z dopravní telematiky.

10 NDIC Ctirad Weissmann Vstupy dopravních informací do agendových systémů: automatické - PČR, HZS, SSÚD - ZZS aj. – nutná novela § 124 odst.3 zák. č. 361/2000 Sb. /není stanovena povinnost/ - řidičů – ČRo, ÚAMK Kamery s detektory, sčítače dopravy Výstupy: Informační portály VMS /pevné, mobilní/ Vysílání RDS-TMC prostřednictvím vysílačů Čro Webová aplikace, mimořádné zprávy, DDR, komunikace s ČRo Provoz 7/24, 16 operátorů Potřeba personálního posílení NDIC

11 Celková koordinace projektu Spolupráce a komunikace s kraji, obcemi, samosprávami při projednávání projektu Projednání podmínek uzavření dopravně obslužných zařízení Využití technologie TMS (Traffic Management Systém) instalované v rámci projektu Kapsch, pro zpracování dopravních modelů Projednání podmínek dopravních omezení s Česmad Koordinace přípravy projektu krizového řízení při řešení mimořádných situací (PČR, kraje, IZS, SSUD,…)

12 Součinnost dopravní policie Posílení činnosti dálniční policie Likvidace překážek v silničním provozu Regulace jízdy kamionů Metodika likvidace dopravních nehod

13 Krizové řízení Řízení kritických situací Kategorizace mimořádných událostí Koordinace činností složek IZS Proškolení vedoucích SSÚD Seminář s PČR

14 Telematické aplikace, konceptuální projekt Využití telematických zařízení a palikací v průběhu jednotlivých etap modernizace o Dopravní modely, predikce stavů v rámci omezení o Monitoring aktuálního stavu o Výpočet Travel time / velikosti kongescí o Variantní trasy ( v dalších etapách ) Konceptuální projekt cílového řešení dálnice D1

15 © 2012 www.novaD1.cz


Stáhnout ppt "Modernizace dálnice D1. Výchozí situace Havarijní stav vozovky Havarijní stav mostních objektů Zásadním způsobem dlouhodobě zanedbaná údržba dálnice Neexistence."

Podobné prezentace


Reklamy Google