Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace dálnice D1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace dálnice D1."— Transkript prezentace:

1 Modernizace dálnice D1

2 Výchozí situace Havarijní stav vozovky Havarijní stav mostních objektů
Zásadním způsobem dlouhodobě zanedbaná údržba dálnice Neexistence objízdných tras Realizace za plného provozu ( vozidel/24 hodin) Projektová připravenost 5 úseků Získána všechna potřebná stavební povolení Otevřené řízení na zhotovitele – 2.kolo Termín podání nabídek Připraveny 2 scénáře : - Zahájení 10/2012 - Zahájení 2013

3 Základní parametry modernizace D1
Všeobecně celá dálnice: Členění 21 úseků Šířkové uspořádání po modernizaci Mostní objekty Protihlukové stěny Přechody pro zvěř, migrační koridory Realizace při zachování 2+2 Finanční rámec Bezpečnost Harmonogram

4 Projektová příprava, inženýrská činnost
I.etapa - DSP, zadávací dokumentace Výběr úseků pro I.etapu Stavební povolení, počet…. Stav přípravy II., III. Podmínky realizovatelnosti dalších úseků : Stavební / územní řízení Projednání s obcemi / krajem / dalšími účastníky

5 Provozní aspekty modernizace D1
Bezpečnost při realizaci za provozu SSÚD – dispečink, součinnost, …. Odtahové služby Zajištění zimní údržby Nutnost provádět údržbu a opravy na úsecích, připravovaných k realizaci v dalších etapách s cílem odstranit havarijní stav (mosty !!!)

6 Zahájení realizace DIO
Kroky mezi ukončením tendru a zahájením prací (předání staveniště,….) Postup prací při zahájení 10 / 2012 (práce v zimním období. Termín dokončení, ….) Postup prací při zahájení 2013 (dokončení 2014, souběh s II.etapou,….) Personální zajištění Problematika TDI

7 Mediální koncept Realizované kroky (Web., ČT- Nová media, Čro-memorandum ŘSDxČRo, komunikace projektu….) Personální zajištění (dispečink, NDIC, …..) Scénář zahájení – 10 / 2012 (načasování kampaně, edukativní pořady, aktuální zpravodajství, ….) Scénář zahájení 2013

8 NDIC JSDI schválen Usnesením Vlády ČR č. 590 z 18.5.2005
součástí Dopravní politiky ČR na léta z součástí Strategie krizového řízení v dopravě do roku ze dne součástí novely zákona č. 361/2000 Sb., §124 odst. 3 od vyhláška č. 3/2007 Sb. o celostátním dopravním info systému Využití stávajících telematických zařízení pro monitorování stavu Doplnění v rámci modernizace (kamery, smyčky, mobilní panely) Komunikace PČR, SSÚD, IZS, …../IS dálnice/

9 NDIC Petr Mahdal Je centrální pracoviště Jednotného systému dopravních informací pro zpracování, kontrolu, autorizaci a publikování všech dostupných dopravních informací a dopravních dat o dopravních situacích v celé ČR z různých zdrojů, včetně zdrojů z dopravní telematiky. Vstup – dopravní informace a dopravní data (kontrola správnosti, kvality, procesu předávání informací) Klasifikace informací - autorizované, neautorizované, předběžné (doplnění z dalších zdrojů, ověření, možné konflikty informací) Proces zpracování automaticky nebo operátorem v závislosti na klasifikaci Výstup – autorizované, ověřené, digitálně geograficky lokalizované dopravní informace Sleduje vývoj událostí až do jejich ukončení a plného obnovení provozu

10 NDIC Ctirad Weissmann Vstupy dopravních informací do agendových systémů: automatické - PČR, HZS, SSÚD - ZZS aj. – nutná novela § 124 odst.3 zák. č. 361/2000 Sb. /není stanovena povinnost/ - řidičů – ČRo, ÚAMK Kamery s detektory, sčítače dopravy Výstupy: Informační portály VMS /pevné, mobilní/ Vysílání RDS-TMC prostřednictvím vysílačů Čro Webová aplikace, mimořádné zprávy, DDR, komunikace s ČRo Provoz 7/24, 16 operátorů Potřeba personálního posílení NDIC

11 Celková koordinace projektu
Spolupráce a komunikace s kraji, obcemi, samosprávami při projednávání projektu Projednání podmínek uzavření dopravně obslužných zařízení Využití technologie TMS (Traffic Management Systém) instalované v rámci projektu Kapsch, pro zpracování dopravních modelů Projednání podmínek dopravních omezení s Česmad Koordinace přípravy projektu krizového řízení při řešení mimořádných situací (PČR, kraje, IZS, SSUD,…)

12 Součinnost dopravní policie
Posílení činnosti dálniční policie Likvidace překážek v silničním provozu Regulace jízdy kamionů Metodika likvidace dopravních nehod

13 Krizové řízení Řízení kritických situací
Kategorizace mimořádných událostí Koordinace činností složek IZS Proškolení vedoucích SSÚD Seminář s PČR

14 Telematické aplikace, konceptuální projekt
Využití telematických zařízení a palikací v průběhu jednotlivých etap modernizace Dopravní modely, predikce stavů v rámci omezení Monitoring aktuálního stavu Výpočet Travel time / velikosti kongescí Variantní trasy ( v dalších etapách ) Konceptuální projekt cílového řešení dálnice D1

15 © 2012


Stáhnout ppt "Modernizace dálnice D1."

Podobné prezentace


Reklamy Google