Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Zasedání Dozorčí rady 10.10.2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Zasedání Dozorčí rady 10.10.2013"— Transkript prezentace:

1 1 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Zasedání Dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz

2 2 Program zasedání ● Zahájení ● Statut a Jednací řád Dozorčí rady ● Podstatná změna projektu ● Aktuální stav veřejné zakázky ● Diskuse ● Závěr

3 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání Dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz

4 4 Obsah ● Podstatná změna projektu ● Veřejná zakázka ● Čerpání finančních prostředků ● Spolupráce s RVVI, KHV, Metodika 2013 ● Další aktivity ● Závěr

5 5 Podstatné změny v projektu ● Žádost předložena Řídicímu orgánu dne 2. 7. 2013. ● Schválena členy Expertní skupiny, a to hlasováním per rollam. ● Schválena vedením MŠMT dne 30. 7. 2013. ● Vydán dodatek č. 4 k Opatření VŘ sekce IV/2 č. 33/29/2012, účinnost 19. 8. 2013.

6 6 Podstatné změny v projektu ● Prodloužení projektu do 30. 6. 2015 a s tím související změna harmonogramu. ● Změny v některých klíčových aktivitách. ● Úprava rozpočtu. ● Posílení pracovních pozic. ● Cíle projektu jsou stejné. ● Rozpočet projektu je stejný.

7 7 Změny v některých klíčových aktivitách ● Souhrnně ● KA 01 „Informační podpora“ Spojení veřejné zakázky se zakázkou pro KA 02 a 03. ● KA 02 „Systém hodnocení“ Vypustit hodnocení poskytovatelů Možnost pojmout hodnocení VO jako dvoukolové ● KA 03 „Systém financování“ Zahrnout metodiku financování velkých infrastruktur Zahrnout analýzu účelového financování primárně pro účel správného nastavení financování institucionálního. Analyzovat koordinaci institucionálního financování s dalšími formami financování.

8 8 Změny v některých klíčových aktivitách ● KA 02 „Systém hodnocení“, KA 03 „Systém financování“ Hodnocení poskytovatelů, účelové financování ● Výzva OP VaVpI 5.3 – Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory. ● Stanovisko projektového týmu k výzvě, doporučení principů nového hodnocení programů Mezinárodním auditem a z pohledu projektu Metodika, synergie a spolupráce. ● KA 03 „Systém financování“ Zahrnout metodiku financování velkých infrastruktur ● Hodnocení velkých infrastruktur? Velká rozmanitost, sektorové a oborové rozdíly, často nejsou právnickými subjekty, charakter projektů, více účelové financování…

9 9 Změny v některých klíčových aktivitách ● Souhrnně ● KA 04 „Velké pilotní ověření“ Zařadit hodnocené jednotky z celého segmentu VO, které se do hodnocení přihlásí Navýšení rozpočtu této KA

10 10 Veřejná zakázka ● Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Metodika hodnocení ve VaV a zásady financování“ ● Forma: jednací řízení s uveřejněním ● Předběžné oznámení o vyhlášení veřejné zakázky ● 1. Výzva k účasti, posuzuje se kvalifikace uchazeče, zveřejněna 18.9.2013 ● 2. Výzva k podání nabídky (lhůtu stanoví zadavatel), výzva obsahuje kompletní zadávací dokumentaci ● 3. Jednání o nabídkách, vyhodnocení nabídek, jednání s těmi uchazeči, kteří nebyli vyloučeni, vyjednávání o podmínkách plnění a ceně ● Výzva vítězného uchazeče k podepsání smlouvy, předpoklad leden 2014 ● Cena zakázky 40 mil. Kč včetně DPH

11 11 Výzva k účasti ● Předmět veřejné zakázky ● Zpracování podrobných a strukturovaných návrhů oborových metodik hodnocení hodnocených jednotek v rámci výzkumných organizací s prvky mezinárodního oborového informovaného peer-review ● Využití relevantních bibliografických, citačních a dalších databází vědeckých výsledků a jejich analytických nástrojů k zajištění zadání ad a) včetně přípravy specialistů ● Vypracování podrobného návrhu procesních pravidel hodnocení ● Návrh systému institucionálního financování VaV (rozpočet podle předpisu a výkonnostní kontrakt) a jeho vazeb na výsledky hodnocení ● Malé pilotní ověření nového systému hodnocení VO ● Analýza účelového financování ve vztahu a v interakci k financování institucionálnímu ● Doporučení pro vznik a fungování instituce organizující hodnocení

12 12 Výzva k účasti ● Plnění předmětu veřejné zakázky (pracovní balíčky) ● WP#1: Určení struktur hodnocení hodnocených jednotek (HJ) a struktury oborů ● WP#2: Oborové metodiky hodnocení HJ (OMH) ● WP#3: Procesní pravidla hodnocení HJ ● WP#4: Informační podpora hodnocení ● WP#5: Vymezení pojmu „institucionální financování“ ● WP#6: Podrobná SWOT analýza institucionální základny VaV v ČR a srovnání s dobrou praxí zemí EU ● WP#7: Návrh modelů financování typu formula-funding (FF) a performance-based-contract (PBC) ● WP#8: Modelové ověřování dopadů nového systému inst. financování ● WP#9: Příprava a realizace malého pilotní hodnocení (MPH)

13 13 Výzva k účasti ● Harmonogram plnění zakázky

14 14 Výzva k účasti ● Technické kvalifikační předpoklady ● Předložení seznamu alespoň 3 služeb realizovaných v posledních 3 letech, kde předmět plnění byl obdobný jako je předmět této zakázky ● Splnění požadavků na složení expertního týmu (vedoucí týmu, vedoucí pracovních balíčků, garant v oborových skupinách Přírodní vědy, Technické vědy, Lékařské vědy, Zemědělské vědy, Společenské vědy, Humanitní vědy) ● Výzva k účasti byla zveřejněna: ●Věstník veřejných zakázek - Oznámení o zakázce: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/436855 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/436855 ●Úřední věstník EU - Oznámení o zakázce: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310849-2013:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1; oprava Úřední věstník EU: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316636- 2013:TEXT:CS:HTML http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310849-2013:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316636- 2013:TEXT:CS:HTML ●Profil zadavatele (eGordion) - Oznámení o zakázce, zadávací podmínky - Aj, Čj: http://egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsmt. http://egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsmt

15 15 Veřejná zakázka ● Současné aktivity ● Zapojení mediátora ● Příprava komise pro hodnocení kvalifikačních kritérií ● Otevírání obálek s žádostí o účast a hodnocení kvalifikačních kritérií, 25. 10. 2013 ● Příprava Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy ● Výzva k podání nabídky ● Složení hodnotící komise za účasti zahraničních expertů ● Otevírání obálek s nabídkami, 6. 12. 2013, hodnocení nabídek ● První kolo jednání s uchazeči, 15.-18.12.2013

16 16 Čerpání projektu ● Odevzdáno 6 monitorovacích zpráv Celkový rozpočet IPN Metodika 111 980 333,00 Kč MZ číslo Termín odevzdání Termín schválení Výše čerpání 1. MZ 25. 5. 2012 26. 7. 2012 280 615,00 Kč 2. MZ 23. 8. 2012 19. 10. 2012 1 056 595,92 Kč 3. MZ 28. 11. 2012 22. 1. 2013 1 034 841,00 Kč 4. MZ 21. 2. 2013 18. 3. 2013 731 607,92 Kč 5. MZ 27. 5. 2013 29. 7. 2013 436 208,77 Kč 6. MZ 28. 8. 2013 1 220 766,19 Kč __________________________________________________________ Čerpání celkem: 4 760 634,80 Kč 4,25 %

17 17 Spolupráce s RVVI, KHV, Metodika 2013 ● Informace (písemná a ústní) na zasedání KHV 9.9.2013 ● Další setkání bude v říjnu 2013 ● Pravidelný kontakt s prof. Málkem ● Využití zkušeností z Metodiky 2013 ● Metodika 2013 hodnotí výstupy nikoliv výzkumné organizace ● Pilíř I: Metodika 2012 s peer-review hodnocením knih ● Pilíř II: Nový. Představuje peer-review hodnocení velmi malého vzorku výstupů ● Pilíř III: Zásadnější změna. Rozdělování části institucionální podpory bude navázáno na objem finančních prostředků získaných VO. V tomto smyslu nejde o institucionální hodnocení ale o předpis pro alokaci institucionální podpory ● Zahájíme jednání s RVVI (KHV) o možnosti většího zapojení týmu projektu do hodnocení 2013

18 18 Další aktivity ● Schůzka se zpravodajkou projektu prof. Stávkovou a některými členy Expertní skupiny, srpen 2013 ● Projednání řešení projektu na expertní skupině dne 4.10.2013 ● Zasedání dozorčí rady dne 10.10.2013 ● Představení projektu na Setkání děkanů chemických fakult, 11.10.2013 ● Aktualizace webových stránek projektu

19 www.metodika.reformy-msmt.cz Závěr Pozornost se soustředí na: Veřejnou zakázku Stabilizaci garantů KA Těsnější spolupráce s KHV Spolupráce týmu s MŠMT se zlepšila

20 20 Program zasedání ● Zahájení ● Statut a Jednací řád Dozorčí rady ● Podstatná změna projektu ● Aktuální stav veřejné zakázky ● Diskuse ● Závěr


Stáhnout ppt "1 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Zasedání Dozorčí rady 10.10.2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google