Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diana Horvath Jihlava, 15.6.2011 Rakousko a zákon o zadávání veřejných zakázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diana Horvath Jihlava, 15.6.2011 Rakousko a zákon o zadávání veřejných zakázek."— Transkript prezentace:

1 Diana Horvath Jihlava, 15.6.2011 Rakousko a zákon o zadávání veřejných zakázek

2 Přehled přednášky  Zákon o zadávání veřejných zakázek v Rakousku  Veřejný zadavatel v Rakousku a ochrana práva  Otevření trhu práce a zákon o veřejných zakázkách

3 Úvodní ustanovení  Spolkový zákon o veřejných zakázkách (VŘZ) obsahuje 350 paragrafů  Výklad zákonu o VŘZ obsahuje v současnosti 6 pořadačů a 5000 stran  Ale… jen několik málo zákonů... lze nalézt ve všech ustanoveních práva o zadávání veřejných zakázek !  Příklad: přísný formali s mus Důležité: podklady výběrového řízení vždy přesně pročíst! Např: Ustanovení ve výběrovém řízení „ nabídka musí být podepsána pracovníkem, který má oprávnění k podpisu“ – podpis se zkratkou i.V (= in Vertretung/ v zastoupení) vede k okamžitému vyloučení

4 1.Zákon o zadávání veřejných zakázek v Rakousku  Podstatné principy postupu při udělování veřejné zakázky  Rovnocenné posuzování nabídek  Transparentnost nabídek  „Volná a čistá soutěž“  Zadání zakázky jen na oprávněné, výkonné a spolehlivé podnikatele a přiměřené ceny

5 1.Zákon o zadávání veřejných zakázek v Rakousku  Kdo musí veřejně vyhlásit VŘ?  Klasický objednavatel: spolek, země, obce (573 obcí v Dolním Rakousku)  Instituce, které --> neprovádějí podnikatelskou činnost ve všeobecném zájmu --> jsou alespoň částečně právně způsobilé --> které jsou ovládány veřejnými obchodními společnostmi/ institucemi Např. Hospodářská komora, nemocenská pojišťovna, letiště Vídeň….

6  Příklady pro veřejné opatření  Obce zřizuje mateřskou školku  Dodávka kancelářského nábytku pro pečovatelský dům  Údržba výtahů  Služby v oblasti průzkumu trhu  Čistící služby  Elektroinstalace  Atd. 1.Zákon o zadávání veřejných zakázek v Rakousku

7  Limitní hodnoty  Limitní hodnota je rozhodující proto, -Jaký postup musí/může být zvolen -kde / zda musí být záměr oznámen -Jak se vypočítají lhůty průběhu řízení  Jak se vypočítá limitní hodnota ? -Z celkové odhadované hodnoty zakázky plánovaného investičního záměru bez DPH  Aktuální limitní hodnoty : -Stavební zakázka: 4.845.000 Euro -Dodavatelská zakázka nebo zakázka služeb:193.000 Euro -Přímé zadání zakázky:100.000 Euro; od 2012 opět 40.000 Euro

8 1.Zákon o zadávání veřejných zakázek v Rakousku  Prekluze (propad)  Pozor: podklady výběrového řízení jsou „pevné“  Tj. pokud podnikatel nevznese námitku nejpozději 7 dní před uplynutím pro podání nabídky, nemohou být změny později reklam ovány  Příklady: Výhradní připuštění podnik ů z ČR Volba špatného postupu nepovolení sub dodavatele atd.

9 2.Veřejný zadavatel v Rakousku a ochrana práv  Výběr veřejného zadavatele  Bundesbeschaffung GmbH zajišťuje Svaz a pro spolkov é úř ady zásobování od t elekomunikační ch služ eb až po čerstvé potraviny  Bundesimmobilien GmbH (Spolkové nemovitosti) zajišťuje pro Svaz a pro spolkov é úř ady - stavební činnosti  Land NÖ (Země Dolního Rakousk o ) pozemní a inženýrské stavby, služby a do pravu  Landesklinikenholding NÖ zajišťuje pro zemské kliniky - od zdravotnického zařízení až po potraviny  Mnoho malých veřejných zadavatelů a 573 dolnorakouských obcí

10 2.Veřejný zadavatel v Rakousku a ochrana práv  Web- link veřejných zadavatelů  Bundesbeschaffung GmbH www.bbg.gv.at  Bundesimmobilien GmbH http://www.big.at  Land NÖ pozemní a inženýrské stavby, služby a dodací služby http://www.noe.gv.at/Wirtschaft- Arbeit/Ausschreibungen/Aktuelle-Ausschreibungen.html  Landesklinikenholding NÖ http://www.lknoe.at

11 2.Veřejný zadavatel v Rakousku a ochrana práv  Web- link veřejných zadavatelů  Většinu výběrových zařízení najdete kromě toho také zdarma a aktuálně na https://www.pep-online.at/CP/WZOnlineSearch.aspx (Online úřední věstník)

12 2.Veřejný zadavatel v Rakousku a ochrana práv  Sbírka linků veřejných zadavatelů – celé Rakousko Webová stránka Hospodářské komory Dolního Rakouska pro zadávání zakázek www.wko.at/noe/vergabe --> Vergabe - Plattformen

13

14 2.Veřejný zadavatel v Rakousku a ochrana práv  Právní ochrana  Lhůty pro vznášením námitek v Rakousku: 7 dní u podlimitních 10 dní u nadlimitních... Od oznámení rozhodnutí, proti kterému je možno podat námitku ( např. rozhodnutí o udělení zakázky, rozhodnutí o vyloučení )  Příslušné úřady : Svaz jako zadavatel - Bundesvergabeamt (spolkový úřad pro zadávání veřejných zakázek) Spolková země / obec jako zadavatel – příslušný nezávislý správní sen á t popř. kontrolní senát pro zadávání veřejných zakázek spolkové země

15 2.Veřejný zadavatel v Rakousku a ochrana práv Dolnorakouské Unikum: Před řádným soudním procesem je povinnost předem využít bezplatn ou možnost smírčí ho řízení

16 3.Otevření trhu práce a zákon o veřejných zakázkách  Na co se musí dbát při předložení nabídky?  Kolektivní smlouva a kalkulace nabídky Vyslaní pracovníci do Rakouska musí být odměňováni podle rakouské kolektivní smlouvy! Vychází-li z kalkulace nabídky najevo něco jiného, hrozí odstoupení od nabídky Výjimka: privilegium na montáže  Ohlášení služeb a zákon a veřejných zakázkách z hlediska zadávání je podstatný rozdíl v oznámení služby vázané živnosti a citlivé vázané živnosti

17 3.Otevření trhu práce a zákon o veřejných zakázkách  Vázaná živnost Neoznámení činnosti je čistý přestupek. Zadavatel může zadat dotaz na rejstřík služeb, ale nemůže bezpodmínečně požadovat předložení oznámení.Nabídka nemůže být na základě nepředložení vyloučena.  Citlivá vázaná živnost Pozor : Schvalovací řízení musí být zahájeno bezpodmínečně před uplynutím lhůty pro podání nabídky, jinak hrozí vyloučení nabídky ! Pokud až do doby rozhodnutí o zadání zakázky kontrolní úřad nerozhodl, musí zadavatel zadat přiměřenou dodatečnou lhůtu. Vyloučení předkladatele nabídky před uplynutím dvouměsíční lhůty je však v každém případě nepřípustné. Pokud úřad činnost nepovolil, je nutno nabídku vyloučit.

18 Děkuji za pozornost. Mag. Diana Horvath Abteilung Wirtschaftspolitik, WKNÖ wirtschaftspolitik@wknoe.at Tel. 02742/851 16210 www.wko.at/noe/vergabe


Stáhnout ppt "Diana Horvath Jihlava, 15.6.2011 Rakousko a zákon o zadávání veřejných zakázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google