Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo sociálního zabezpečení Řízení ve věcech sociálního zabezpečení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo sociálního zabezpečení Řízení ve věcech sociálního zabezpečení."— Transkript prezentace:

1 Právo sociálního zabezpečení Řízení ve věcech sociálního zabezpečení

2 Řízení ve věcech veřejného zdravotního pojištění Předmět řízení přirážka k pojistnému sporné případy placení pojistného a penále pravděpodobné pojistné vracení přeplatku na pojistném snížení záloh na pojistné zvláštní druh správního řízení upraveno zákonem č. 48/1997 Sb. podpůrně platí správní řád

3 Řízení ve věcech veřejného zdravotního pojištění - pokračování Orgány zdravotní pojišťovna v I. stupni rozhodčí orgán ve II. stupni (§ 53) a rozhodování o odstranění tvrdostí Rozhodnutí platební výměr výkaz nedoplatků (dlužné pojistné a penále) Opravné prostředky odvolání proti platebnímu výměru námitky proti výkazu nedoplatků Soudní přezkum vyloučena rozhodnutí o prominutí penále placení ve splátkách

4 Řízení ve věcech nemocenského pojištění Upraveno zákonem č. 187/2006 Sb. posuzování zdravotního stavu pro účely NP (§ 53 a násl.) řízení ve věcech pojištění (§ 143 a násl.) zvláštní druh správního řízení, podpůrně platí správní řád (zákon o přestupcích) s výjimkou rozhodování o DPN

5 Posuzování zdravotního stavu pro účely NP Předmět posuzování DPN posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby posuzování zdravotního stavu pro účely peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku Orgán, který rozhoduje ošetřující lékař (§ 54) orgány NP svými lékaři (druhá odrážka)

6 Posuzování zdravotního stavu pro účely NP - pokračování rozhodnutí má zvláštní podobu – formulář, kterým se současně uplatňuje nárok na výplatu dávky opravné prostředky zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách návrh na přezkoumání rozhodnutí §49 odst. 1 písm. b) lhůta 3 pracovní dny prostřednictvím lékaře k vedoucímu zdravotnického zařízení (autoremedura) – poskytovatel zdravotní služby nevyhoví-li, postupuje správnímu orgánu - § 15 zákona č. 372/2011 Sb. – lhůta 5 pracovních dnů

7 Řízení ve věcech nemocenského pojištění Předmět řízení rozhodování o dávkách účast na pojištění ukončení DPN ve zvláštních případech rozhoduje OSSZ (v I. stupni) ČSSZ (ve II. stupni) zvláštní správní řízení - §143 zákona č. 187/2006 Sb., podpůrně správní řád

8 Řízení ve věcech nemocenského pojištění - pokračování zahájení řízení na žádost z úřední moci na návrh zaměstnavatele opravné prostředky odvolání (rozklad) soudní přezkum § 158 vyloučená rozhodnutí ze soudního přezkumu zkrácené řízení

9 Řízení ve věcech důchodového pojištění upraveno zákonem č. 582/1991 Sb., podpůrně platí správní řád předmět řízení o dávku (důchod) řízení o změnu dávky zahájení řízení na žádost z úřední moci rozhoduje ČSSZ OSSZ pouze tzv. podkladová rozhodnutí rozhodnutí hromadné zvyšování dávek – pouze oznámení, proti němu námitky opravné prostředky námitky ve lhůtě 30 dnů soudní žaloba (správní) podle soudního řádu správního příslušný KS

10 Řízení ve věcech pojistného upraveno v zákoně č. 582/1991 Sb. předmět řízení rozhodování o pojistném ve sporných případech rozhodování o penále rozhodování o placení ve splátkách o přirážce k pojistnému o pokutách o zřízení zástavního práva rozhoduje OSSZ v I. stupni ČSSZ ve II. stupni rozhodnutí platební výměr výkaz nedoplatků (dlužné pojistné a penále) opravné prostředky odvolání námitky soudní přezkum vyloučena rozhodnutí o povolení splátek, prominutí penále

11 Řízení ve věcech státní sociální podpory upraveno zákonem č. 117/1995 Sb. zvláštní druh správního řízení podpůrně správní řád zahájení řízení řízení o dávku, o volbě nároku - na žádost řízení o změně nároku (odnětí, zastavení) na žádost z úřední moci rozhodnutí vydává se jen v případech stanovených v § 69 v ostatních případech – písemné oznámení o dávce a její výši opravné prostředky odvolání námitky (proti písemnému oznámení) soudní přezkum

12 Řízení ve věcech sociální pomoci upraveno samostatně pro zahrnuté 3 oblasti zákon č. 329/2011 Sb. zákon č. 111/2006 Sb. zákon č. 108/2006 Sb. – pouze řízení o příspěvku na péči řízení o peněžitých dávkách rozhoduje Krajská pobočka Úřadu práce odvolání – MPSV poskytování služeb podle zákon č. 108/2006 Sb. smlouva mezi příjemcem služby a poskytovatelem služby


Stáhnout ppt "Právo sociálního zabezpečení Řízení ve věcech sociálního zabezpečení."

Podobné prezentace


Reklamy Google