Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karta sociálních systémů sKarta Datum: Vypracoval: červenec 2012 ČS a.s. GŘ ÚP ČR KrP v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karta sociálních systémů sKarta Datum: Vypracoval: červenec 2012 ČS a.s. GŘ ÚP ČR KrP v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Karta sociálních systémů sKarta Datum: Vypracoval: červenec 2012 ČS a.s. GŘ ÚP ČR KrP v Plzni

2 Znění zákona 2. 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Výplata dávek § 19 Způsob výplaty dávek (1)Příspěvek na mobilitu se vyplácí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. (2) Příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci. (3) Dávky se vyplácejí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí žadatele o dávku. Způsob výplaty určuje příjemce dávky. (4) Dávky se do ciziny nevyplácejí. (5) Dávka se považuje za vyplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Úřadu práce České republiky.

3 Placená linka ÚP ČR 844 844 803 Dotazy k dávkám NSD a podporám 2 Základní informace o kartě

4 4 sKarta – základní informace 2 základní typy karet: Základní Speciální – slouží zároveň jako průkaz OZP Karta bude mít 3 funkce: Platební – s výjimkou účelových dávek nebude povinná Identifikační – průkaz OZP, identifikační číslo v systému ÚP Autentizační – pro vzdálený přístup do státní správy Platnost karty 4 roky

5 5 sKarta – použití Kartu lze používat pouze v České republice Všechny transakce jsou online se zadáním PIN S kartou je možné vybírat hotovost V bankomatu ČS a jiných bank Při platbě kartou v obchodě (cash back) Na přepážkách bank a směnárnách (cash advance) S kartou je možné platit v obchodech S kartou není možné platit přes internet Karta neumožňuje bezkontaktní platby Karta nemá nastaveny transakční limity – použití do výše zůstatku na platebním účtu

6 6 sKarta – použití

7 7 6

8 8 Kdo sKartu obdrží? Postupně všichni, kteří pobírají dávky - jednorázové nebo pravidelné: Státní sociální podpora Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Přídavek na dítě Dávky pěstounské péče Porodné / pohřebné Pomoc v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc V tuto chvíli se netýká výplaty důchodů a nemocenské Dávky pro osoby se zdravotním postižením Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na péči Zaměstnanost Podpora v nezaměstnanosti Rekvalifikace

9 Komu se karta vydává - matice 9. 1 majitel = držitel (ne rodina)majitel platebního účtu = držitel platební kartypro majitele účtu vydána karta s platební funkcí 2 majitel = držitel (ne rodina) majitel platebního účtu OZP = držitel platební karty včetně funkce OZP pro majitele účtu vydána karta s platební funkcí včetně OZP 3nesvéprávný/nezletilý majitel platebního účtu je nesvéprávná a nezletilá osoba (sirotek) karta s platební funkcí je vydána pouze pro opatrovníka (zákonný zástupce, např.ředitel dětského domova/ústavu) 4 nesvéprávný/nezletilý OZP majitel platebního účtu je nesvéprávná a nezletilá osoba (sirotek) OZP (1) karta s platební funkcí je vydána pouze pro opatrovníka (zákonný zástupce, např.ředitel dětského domova/ústavu) (2) karta OZP bez platební funkce pro majitele účtu 5nesvéprávný majitel platebního účtu je nesvéprávná osoba (starší 16.let) karta s platební funkcí je vydána pouze pro opatrovníka (zákonný zástupce, např. starosta obce, ředitel ústavu, z rodiny) 6nesvéprávný majitel platebního účtu je nesvéprávná OZP osoba (starší 16.let) (1) karta s platební funkcí je vydána pouze pro opatrovníka (např. někdo z rodiny), (2) karta OZP bez platební funkce pro majitele účtu Platební účetKarta Karta se nevydává příjemcům dávek, kterým je zasílána do zahraničí

10 10. 9rodina majitel platebního účtu rodič - v rodině jsou 2 děti OZP (1) karta s platební funkcí pro rodiče (majitele účtu), (2) První OZP dítě = OZP karta bez platební funkce, (3) Druhé OZP dítě = OZP karta bez platební funkce 10rodina majitel platebního účtu rodič - v rodině jsou dvě děti, 1 dítě OZP a druhé bez OZP (1) karta s platební funkcí pro rodiče (majitele účtu), (2) OZP dítě = OZP karta bez platební funkce 11rodina – střídavá péče (1)majitel platebního účtu = matka (2)majitel platebního účtu = otec v rodině není žádné dítě OZP Založeny 2 platební účty, k nim 2 karty s platební funkcí: Pokud bude dítě u matky, budou posílány dávky na matčin účet. 1) karta s platební funkcí pouze pro matku (k jejímu účtu) Pokud bude dítě u otce, budou dávky posílány na účet otce 2) karta s platební funkcí pouze pro otce ( k jeho účtu) 12rodina – střídavá péče (1)majitel platebního účtu = matka (2)majitel platebního účtu = otec v rodině dítě OZP Založeny 2 platební účty, k nim 2 karty s platební funkcí. Pokud bude dítě u matky, budou posílány dávky na matčin účet. 1) karta s platební funkcí vydána pouze pro matku (k jejímu účtu) Pokud bude dítě u otce, budou dávky posílány na účet otce 1)karta s platební funkcí vydána pouze pro otce ( k jeho účtu) 2) karta s funkcí OZP vydáno pro dítě (bez platební funkce) 7rodina majitel platebního účtu rodič - v rodině není žádné dítě OZP karta s platební funkcí je vydána pouze pro rodiče (majitele účtu ) 8rodina majitel platebního účtu rodič OZP - v rodině není žádné dítě OZP karta s platební funkcí včetně OZP funkce je vydána pouze pro rodiče (majitele účtu) Platební účetKarta Komu se karta vydává - matice

11 11 Základní typ karty Logo banky, která kartu vydala Čip s údaji o kartě Platnost karty Jméno a příjmení držitele ve dvou řádcích Logo karty Logo Maestro Číslo karty Magnetický proužek potištěn kontakty Identifikační číslo (CCN)Logo ÚP a název karty dle vyhlášky Podpisový proužek Kontakty

12 12 Speciální typ karty Logo banky, která kartu vydala Čip s údaji o kartě Platnost karty Jméno a příjmení držitele ve dvou řádcích Logo karty Logo Maestro Číslo karty Magnetický proužek potištěn kontakty Identifikační číslo (CCN) Logo ÚP a název karty dle vyhlášky Podpisový proužek Kontakty Speciální karta obsahuje navíc fotografii držitele, jeho datum narození, symbol a stupeň postižení. Fotografie držitele Datum narození Symbol a stupeň postižení

13 13. Noví příjemci dávek – zahájení vydávání karet Žádost o dávku (nový formulář) je podána v červenci. Dávka je přiznána v srpnu. Žádost o kartu je zpracována KoP po vydání oznámení o přiznání dávky příp. po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznané dávce. Karta bude jejímu držiteli předána v srpnu. Výplata dávky na kartu může být zahájena v srpnu → platí za podmínky, že si klient kartu převzal. Žádost o dávku v červenci - přiznaná dávka v červenci – předána sKarta v červenci Výplata dávky – stávajícím způsobem Žádost o dávku v červenci - přiznaná dávka v srpnu – předána sKarta v srpnu Výplata dávky – prostřednictvím sKarty

14 14. Zahájení výplaty na sKartu U nového příjemce dávky - okamžitě po převzetí karty Po té, co nový klient podepíše doklad o převzetí karty a převezme si svoji kartu, pracovník KoP ÚP zmáčkne v aplikaci žádosti o karty (aplikace sKarta) tlačítko „Aktivace účtu pro výplatu dávek „ ano. Výplata z agendových systémů na tuto kartu bude možná již druhý den (pozn.neznamená to, že 2.den budou na kartě peníze). U stávajícího příjemce dávky - od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla karta předána držiteli karty Po té, co stávající klient podepíše doklad o převzetí karty a převezme si svoji kartu, pracovník KoP ÚP zmáčkne v aplikaci žádosti o karty (aplikace sKarta) tlačítko „Aktivace účtu pro výplatu dávek“ ano. Proces výplaty na kartu bude zabezpečen automaticky v agendovém systému tzn. že pracovník KoP ÚP tento termín nehlídá.

15 15. Zvací dopis Zvací dopis – výzva k vyzvednutí karty na KoP ÚP bude generován z aplikace žádosti o sKartu (aplikace sKarta). Dopis bude příslušným pracovníkem KoP ÚP zaslán klientovi nejdříve ve chvíli, kdy se v aplikaci žádosti o sKartu změní stav sKarty na „přijata Českou spořitelnou“. Nejpozději však v momentě, kdy dojde k jejímu fyzickému doručení na KoP ÚP. Druhý zvací dopis zaslaný doporučeně v případě, že si klient sKartu v původním stanoveném termínu nevyzvedne - Dopis bude příslušným pracovníkem KoP ÚP zaslán klientovi 5 pracovních dní po původním termínu převzetí karty stanoveném v úvodním zvacím dopisu Pokud klient nereaguje na 2.výzvu a kartu si nevyzvedne, pracovník KoP ÚP posílá rozhodnutí o pozastavení výplaty dávek. V případě, že pracovník KoP ÚP svým šetřením zjistí, že si klient nevyzvedl sKartu z objektivních důvodů (např. z důvodu nemoci), tak na základě dané situace rozhodne o dalším postupu, který zajistí, že si klient sKartu převezme v nejbližším možném termínu.

16 Předání sKarty – ověření totožnosti Pracovník KoP ÚP: a)ověří totožnost majitele platebního účtu/držitele karty „tváří v tvář“ dle průkazu totožnosti b)dotáže se držitele karty, zda obdržel PIN a PIN obdržel v neporušené a nepoškozené obálce. Pokud PIN přišlo v pořádku, řídí se pracovník KoP ÚP dalšími body, tedy c)-f). c)zadá všechna chybějící data do systému a zajistí přenos těchto dat do České spořitelny. V případě nesplnění bodu a i b, není možné kartu předat. Je-li majitel platebního účtu osoba nezpůsobilá k právním úkonům, karta je vyrobena na jméno zákonného zástupce, stanoveného v Rozhodnutí soudu. Pracovník KoP ÚP ověří totožnost zákonného zástupce podle průkazu totožnosti, prověří jeho oprávněnost na základě dokumentu Rozhodnutí soudu. Případná chybějící data o majiteli platebního účtu doplní na základě dat uvedených v Rozhodnutí soudu. U osob zbavených způsobilosti k právním úkonům nepožadujeme údaje o OP. Je-li majitel platebního účtu způsobilý k právním úkonům, ale ze zdravotních důvodů si není schopen kartu osobně převzít (dlouhodobě připoután na lůžko), musí vystavit Plnou moc k otevření platebního účtu, vedeném u České spořitelny, prostřednictvím Úřadu práce, a dále k převzetí sKarty. Tato Plná moc musí být úředně ověřena a založena do spisu majitele platebního účtu

17 17. Postup v případě odmítnutí karty Pokud příjemce dávky/dávek odmítne ze subjektivních důvodů kartu převzít po odeslání 1.zvacího dopisu, postupuje pracovník KoP ÚP následujícím způsobem: Bude odeslána 2.výzva doporučeně Vzor dopisu bude v aplikaci sKarta Klient bude poučen o následcích nevyzvednutí karty Pokud nereaguje na 2.výzvu Pracovník KoP ÚP zahájí správní řízení o pozastavení výplaty dávky v agendové aplikaci a pošle doporučeně do vlastních rukou klientovi. Pokud klient nereaguje, bude vydáno rozhodnutí o pozastavení výplaty dávek do doby, než si klient kartu vyzvedne. Pozn. v každé agendové aplikaci je tlačítko „pozastavení výplaty dávky“, bude doplněn nový důvod: nepřevzetí karty. Pokud má klient dávky ve více agendách, je nezbytné pozastavit výplatu ve všech příslušných agend.systémech.

18 18. Sběr fotografií od OZP Stávající příjemci dávek Dostanou dopis od ÚP s informacemi související s určitými opatřeními (pošle se jako obyčejná zásilka poštou): Budou požádáni, aby přinesli fotografii pasového formátu. Dopis bude možné využít také pro vyzvání k předložení výkazu použití příspěvků na péčí (v případě, že to platí pro jejich případ). Noví příjemci dávek Spolu s formulářem s doplňujícími údaji o sKartě. Pokud občan nesplní nárok na dávku nebo průkaz OZP → fotografii zaměstnanec KoP ÚP znehodnotí.

19 19. Zvláštní příjemce Zvláštní příjemce (ZP) Pokud má ZP účet, bude mu dávka zaslána na jeho účet, příkaz nemusí podepsat majitel účtu = příjemce dávky, pokud je možnost zadat platební příkaz odůvodněna příslušným právním předpisem. Pokud ZP nemá účet, může mu být vydána karta za následujících podmínek: ZP je určen na základě pravomocného rozhodnutí ÚP v rámci správního řízení. Musí disponovat se všemi dávkami příjemce. Majitelem účtu je příjemce dávek, ZP má vydanou kartu s platební funkcí. Pokud ZP nemá účet a disponuje pouze jednou dávkou příjemce je pravomoc delegována ředitele KoP ÚP – bude řešeno individuálně složenkou, pokladnou atd.

20 20. Agenda hmotná nouze – platební příkazy Agenda hmotné nouze Pracovník KoP může zadat příkaz k úhradě na celou dávku nebo její část, pokud mu toto oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Není možné zadat více příkazů k jedné dávce! Pokud se jedná o případ, kdy pracovník KoP ÚP rozhoduje v souladu s příslušnými právními předpisy, kam mají být prostředky zaslány ( např. úhrada stravného ve školce apod.), platí stejný postup jako nyní, příkaz zadává pracovník KoP ÚP.

21 21. Kontrola čerpání účelovosti dávek Týká se jen agendy hmotné nouze a to v případě: příspěvku na živobytí* mimořádné okamžité pomoci * (vážná újma na zdraví) Pracovník KoP ÚP posoudí a rozhodne o účelovosti jednotlivých částí dávky – stejný postup jako nyní. Vyplňuje se při zpracování dávky. Kontrola čerpání bezhotovostních plateb podle kategorie obchodníků Je prováděna pouze u účelových dávek viz výše uvedené (v rozmezí 35 – 65 %). Spuštění této kontroly v systému bude se zahájením výplaty dávek na kartu. Seznam zakázaných obchodníků Seznam zakázaných obchodníků je k dispozici na KoP ÚP. * Podrobný návod bude uveden v manuálu agendové aplikace Pracovník KoP ÚP držitele karty při předání karty poučí o čerpání účelových dávek (povolené transakce, limity, seznam zakázaných obchodníků).

22 22. Zasílání PIN na KoP ÚP Na základě pečlivého uvážení a rozhodnutí zpracovatele (zná klienta), lze ve výjimečných případech doručit PIN na adresu daného KoP ÚP. KOP, kam má být PIN doručen, se uvede do kolonky adresy. KOP_ÚP uvést v doplňku adresy Podatelny KoP ÚP mají pokyn, aby obálku s PIN neotvírali. Pokud se PIN zasílá na KoP ÚP, nesmí být vydána aktivní karta!!!

23 23. Vydávání aktivní sKarty To, zda je karta neaktivní nebo aktivní, volí v žádosti pracovník KoP ÚP. Standardně se bude vyrábět pouze neaktivní sKarta. Jestliže pracovník KoP ÚP požaduje vyrobit kartu aktivní, musí požádat e-mailem o schválení koordinátora sKarty GŘ ÚP. Aktivní karta *) se klientovi může vydat pouze ve zcela výjimečných a specifických případech tj. při vážném tělesném či psychosomatickém omezení. Koordinátoři sKarty z GŘ ÚP – M.Baloun, G.Vlčková *) Aktivní karta znamená, že její držitel ji nemusí aktivovat v bankomatu české spořitelny, ale může ji ihned začít používat.

24 24. Pomoc při ztrátě sKarty Pokud se ztrátou karty její držitel dostane do těžké životní situace, pracovník KoP ÚP může poskytnout finanční pomoc v odůvodněných případech. Výplata je možná pouze v agendě hmotné nouze. V tomto případě pracovník hmotné nouze zváží, zdali se ztrátou sKarty dostal klient to takové situace, kdy nemůže být 10 pracovních dnů bez finančních prostředků. V odůvodněných případech možno použít MOP. Například – klient ztratí kartu a nemá přístup k prostředkům, náhradní karta bude vyrobena a dodána na KoP ÚP za 10 pracovních dnů.

25 25. Formuláře Definice pojmu formulář: Formulář = nadefinovaný tiskopis, který podepisuje pracovník KoP ÚP a klient. (Musí být zajištěny vždy oba podpisy). Seznam formulářů, které budou v aplikaci sKarta Záznam požadavku k sKartě – změna k platebnímu účtu Záznam požadavku k sKartě – žádost o vydání náhradní karty Záznam požadavku k sKartě – žádost o zaslání opětovného PIN a bezpečnostního hesla Záznam požadavku k sKartě – žádost o zneaktivnění karty Zřízení/zrušení příkazu k úhradě Další formulář, který podepisuje klient a pracovník KoP ÚP, je doklad o převzetí karty, který bude v dopise s kartou.

26 26. HelpDesk pro sKartu Na každé krajské pobočce Úřadu práce je určen koordinátor pro sKartu na kterého se můžete obrátit se svými dotazy: K metodice K praxi s sKartou

27 Kontakty 27. Jan Koranda – koordinátor sKarty, KrP v Plzni Jan.Koranda@ro.mpsv.czJan.Koranda@ro.mpsv.cz, 950 148 557


Stáhnout ppt "Karta sociálních systémů sKarta Datum: Vypracoval: červenec 2012 ČS a.s. GŘ ÚP ČR KrP v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google