Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ KARTA Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ KARTA Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ KARTA Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV

2 SOCIÁLNÍ KARTA – OBSAH PREZENTACE Co je to sociální karta. Jaké je využití sociální karty ve veřejném a v soukromém sektoru. Jak budeme sociální karty financovat. Jaké jsou přínosy sociální karty pro stát a pro občany.

3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KARTA

4 Sociální karta je veřejnou listinou, kterou vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR. Sociální karta obsahuje identifikaci jejího držitele a je průkazem TP nebo ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Sociální karta má tyto základní funkce identifikační pro účely průkazu oprávněné osoby, autentizační pro účely ověření oprávněné osoby ve vztahu k Jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí, platební pro účely výplaty sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti.

5 VYUŽITÍ SOCIÁLNÍ KARTY

6 VYUŽITÍ SOCIÁLNÍ KARTY I/III Ve veřejném sektoru Sociální kartou se bude uživatel identifikovat vůči orgánům v sociální oblasti Sociální karty budou vydávány osobám nově vstupujícím do sociálního systému. Při splnění stanovených podmínek budou vydávány novým i dosavadním držitelům průkazů TP nebo ZTP nebo ZTP/P, a to po skončení doby jejich platnosti. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy nebude o poskytnutí těchto průkazů samostatně rozhodováno, ale budou vydávány současně s rozhodnutím o podpoře, příspěvku či dávce. Vydání sociální karty bude bezplatné, zpoplatněno bude pouze vydání karty jako náhrada za kartu poškozenou nebo ztracenou (poplatek 100,-Kč do 15 dní 200,-Kč).

7 VYUŽITÍ SOCIÁLNÍ KARTY II/III Ve veřejném sektoru Sociální karta bude využita pro výplatu dávek Prostřednictvím sociální karty budou vypláceny sociální dávky a dávky v nezaměstnanosti. Podle navrhované úpravy bude mít uživatel na výběr, zda si nechá dávky vyplácet prostřednictvím sociální karty převodem na účet nebo zda zvolí využívání platebních funkcí sociální karty, bude také umožněno vyplácení v hotovosti u provozovatele. Technologie sociální karty má zajistit nejen dokladování čerpání všech účelových prostředků, ale bude schopna v režimu on-line zabránit čerpání těchto prostředků na jiné než povolené položky.

8 VYUŽITÍ SOCIÁLNÍ KARTY III/III V soukromém sektoru Sociální karta bude sloužit jako klasický elektronický platební prostředek a bude moci být použita k hrazení služeb a zboží (podobně jako standardní elektronická platební karta vydaná bankou). Sociální karta bude vydávána tak, aby ji bylo možné použít na běžných platebních terminálech a v bankomatech. Jeden výběr z bankomatu za měsíc bude bezplatný.

9 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ KARTY

10 Cílovou koncepcí financování Sociální karty je zajistit úhradu provozních nákladů od komerčních subjektů (banky, obchody atd.), u kterých bude Sociální karta použita k hrazení služeb a zboží. Pozitivním efektem zavedení systému Sociálních karet bude také úspora administrativních nákladů v resortu MPSV. S ohledem na zvýšení racionalizace práce MPSV předpokládáme úsporu na provozních nákladech kapitoly MPSV ve výši 40.000.000,- Kč. MPSV vybere na základě příslušného výběrového řízení partnera, který projekt technicky a procesně zrealizuje.

11 PŘÍNOSY SOCIÁLNÍ KARTY

12 PŘÍNOSY SOCIÁLNÍ KARTY I/III Obecné výhody sociální karty Odklon od hotovosti a přechod na bezhotovostní operace, což je dnes obecný trend. Využití existující infrastruktury terminálů a bankomatů. Řešení je postaveno na mezinárodních standardech a bude mít všechny prvky bezpečnosti (ochranné prvky) a zabezpečení dat díky využití aktuálních bezpečnostních předpisů. Využití mnoha standardních prvků dnešních karetních systémů zajistí minimalizaci nákladů na vybudování infrastruktury.

13 PŘÍNOSY SOCIÁLNÍ KARTY II/III Pro stát Přesná identifikace klientů hned od začátku systému. Stát vydává peníze až v okamžiku užití dávky (lepší cash flow). Úspora nákladů při manipulaci s hotovostí na Úřadech práce. Zvýšení efektivity práce Úřadů práce, které nebudou muset zdlouhavě řešit různé systémy výplaty dávek. Zvýšení bezpečnosti výplaty dávek a eliminace lidského faktoru při výplatě dávek. Podpora státní politiky eGovermentu tím, že se přesune část administrativní agendy do prostředí internetu. Ochrana životního prostředí, odstraněním zbytečného papírování

14 PŘÍNOSY SOCIÁLNÍ KARTY III/III Pro občana Zjednodušení a zrychlení výplaty sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti. Mešní chybovost. Ochrana prostředků občana - v případě ztráty karty nedochází ke ztrátě peněžních prostředků. Občan si nemusí zakládat bankovní účet a platit za jeho vedení. Zvýší se ochrana stávajících průkazů před paděláním a zajistí se pro ně nový systém správy, údržby, obnovy, distribuce, blokace atd. Elektronický přístup ke státní správě a možnost komunikace prostřednictvím internetu. Technologická edukace občanů.

15 Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2 420 221 921 111 www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ KARTA Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google