Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsem ekonom, aneb Co to vlastně znamená Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsem ekonom, aneb Co to vlastně znamená Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039."— Transkript prezentace:

1 Jsem ekonom, aneb Co to vlastně znamená Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039

2 Ekonomie – společenská věda Ekonomické teorie Ekonomické školy Předpovědní modely, analýzy, pozorování chování Poznatky a zákony v ekonomii jsou zpochybnitelné Ekonomové se snaží zdůvodnit ekonomické procesy: a) Pomocí matematických důkazů b) Na základě chování lidí Myslet jako ekonom = vstřebávat podané informace, ale především nad nimi důkladně přemýšlet, pokoušet se nalézt alternativy a neustále se aktivně informovat o nových trendech a objevech

3 Definice ekonomie Ekonomie je věda o činnostech, které se týkají výroby a směny statků Ekonomie zkoumá změny v ekonomice jako celku – trendy cen, výroby, nezaměstnanosti Na základě pochopení těchto jevů pomáhá ekonomie vypracovávat hospodářskou politiku, jejímž prostřednictvím může vláda zlepšit výkonnost ekonomiky Ekonomie je vědou o volbě. Studuje, jak lidé volí mezi různými možnostmi využití vzácných nebo omezených výrobních zdrojů, jak volí mezi možnostmi vyrábět různé komodity a mezi různými způsoby, jak tyto statky rozdělit různým členům společnosti k jejich spotřebě Ekonomie studuje obchod mezi národy. Pomáhá objasnit, proč národy některé statky vyvážejí a jiné dovážejí a analyzuje účinky vytváření ekonomických bariér na hranicích států Ekonomie je věda o penězích, bankovnictví, kapitálu a bohatství Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny Zdroj: Samuelson, P. A., Nordhaus W. D.: Ekonomie, Nakladatelství Svoboda, Praha 1991, ISBN 80-205-0192-4

4 Základní pilíře ekonomie Zkoumání užitku a jeho maximalizace člověk (subjekt) zvyšuje svůj užitek až do té míry, dokud není úplně uspokojen (samozřejmě za předpokladu, že neexistují limity takového zvyšování užitku, jako například nedostatek zdrojů) Teorie alokace zdrojů člověk (subjekt) alokuje své zdroje tak, aby mu přinesly co největší užitek

5 Makroekonomie a mikroekonomie Makroekonomie  Zkoumá ekonomický systém jako celek, zpravidla na národní úrovni  Zabývá se chováním vlád a států, řeší fiskální či monetární politiku  Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami (hrubý domácí produkt, peníze, agregátní nabídka, agregátní poptávka, hospodářské cykly a ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost, úroková míra, měnový kurz, platební bilance, měnová a fiskální politika a zahraničněobchodní politika)  Popisuje, jakými mechanismy se tyto veličiny utvářejí, jaké faktory je ovlivňují a jakým způsobem je dosahováno ekonomické rovnováhy Mikroekonomie  Zabývá se poptávkou a nabídkou v jejich individuálních a konkrétních podobách  Zkoumá ekonomické procesy na úrovni jednotlivých tržních subjektů – jednotlivců/domácností, firem a státu  analýza trhů  chování spotřebitelů a formování poptávky  produkční analýza  chování firem v konkurenčním prostředí  ceny výrobních faktorů  trh práce  teorie kapitálu a úroku

6 Být ekonomem znamená...  Orientovat se v makroekonomii i mikroekonomii  Neustálé sledování hlavních makroekonomických ukazatelů jak na daném trhu, tak i na klíčových trzích určujících globální trendy  Vyhodnotit význam ekonomických informací globálního charakteru pro trh, na kterém působí  Schopnost analytické práce s daty by měla být vlastností každého ekonoma, ať již teoretického či podnikového  Ekonomicky myslet ...

7 Ekonom jako CFO Řízení finančních rizik Správa dat Plánování Reporting Účtárna IT Personalistika CRM

8 Účtárna Primární administrativní funkce Fakturace Účetnictví Evidence zákazníků Evidence smluv Pokladny/banky Výkaznictví Inventarizace

9 Personalistika Evidence zaměstnanců Mzdy a mzdové účetnictví Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a trénink Firemní kultura a etika

10 CRM Evidence obchodních smluv Monitoring konkurence Analýza trhu Vymáhání pohledávek Prodejní reporting Analýzy prodejních výsledků (ceny/produkty)

11 Controlling Plánování Reporting Analýza výsledků – Horizontální a vertikální analýza – Rozdílová analýza Data mining Benchmarking Balanced scorecard

12 Ekonom jako stratég Pět dynamických faktorů rozhoduje o výnosnosti odvětví, protože ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem v daném odvětví, což jsou základní složky pro návratnost investic Porter, Michael E.: Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985 Dodavatelé Konkurenti v odvětví Intenzita soupeření Substituce (náhradní výrobky) Potenciální noví konkurenti Kupující Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla kupujících Nebezpečí nových konkurentů Nebezpečí substitutů

13 Ekonom jako podnikatel a obchodník Úspěch každého podnikatele a obchodníka závisí na jeho schopnosti identifikovat přidanou hodnotu a přesvědčit zákazníky, aby za ni zaplatili Schopnost najít peníze tam, kde je jiní nevidí Podnikání na domácím trhu Mezinárodní obchod

14 Ekonom jako podnikatel a obchodník... Mezinárodní obchod Smluvní a platební podmínky v mezinárodním obchodním styku Mezinárodní smlouvy upravující obchodní výměnu mezi jednotlivými státy a v rostoucí míře ucelenými regiony, jakými jsou EU, SNS, USA, ASEAN Politický systém dané země Místní kultura, zvyky a tradice, náboženství

15 Ekonom jako bankéř, finančník a investor Porozumět základním principům zhodnocování kapitálu a s tím spojenými investicemi Orientovat se ve světě financí – důležité pro bankéře i podnikatele Uplatnění v bankovní sféře, investičních společnostech a v oblasti finančního řízení podniků Makroekonomové – ČNB Ekonomové se znalostmi podnikového prostředí a osobního bankovnictví – komerční a investiční banky

16 Ekonom jako pracovník státní správy Uplatnění ekonomů ve státní správě Využtí teoretických znalostí a praktických zkušeností při: a) správě veřejného majetku b) hospodaření s penězi daňových poplatníků

17 Ekonom a udržitelný rozvoj  Zajištění takové hospodářské prosperity, která by nebyla realizována za cenu nadměrného využívání přírodních zdrojů a znečišťování přírodního prostředí na úkor budoucích generací  Velká výzva - počet obyvatel na planetě neustále roste a zvyšuje se počet obyvatel střední vrstvy, která touží po stejné kvalitě života jakou měli donedávna pouze obyvatelé vyspělých ekonomik  Každý touží po kvalitním bydlení, vybaveném nejmodernějšími spotřebiči, autě a dalším spotřebním zboží a tato rostoucí poptávka vytváří tlaky na zvyšování těžby nerostných surovin, spotřebu energie, těžbu dřeva a využívání dalších přírodních zdrojů  Nalézt ideální řešení není přes politické snahy jednoduché, protože v řadě případů převažují současné priority nad zájmy příštích generací

18 Tři pilíře ekonomického myšlení Ekonomická teorie  Teoretické vzdělání ve škole  Různé ekonomické směry  Jednotlivé ekonomické disciplíny  Celoživotní studium Životní zkušenosti  Historické období, ve kterém žijeme  Okolní společnost (Západ x Východ, Socialismus x Západní demokracie)  Rodina  Tradice a náboženství Zdravý selský rozum a intuice  Moudrost, získaná tvrdou prací na poli a v hospodářství  úzký vztah k přírodě  šetrnost  přirozená pokora

19 Být ekonom = myslet jako ekonom Neustále studovat a pravidelně sledovat hlavní hospodářské ukazatele a trendy Každé odvětví je ovlivňováno jak hospodářskou situací na daném trhu, tak i všeobecnými globálními trendy na straně poptávky, nabídky, finančních trhů a technologického rozvoje Snažit se pochopit veškeré souvislosti a využít těchto znalostí pro konkrétní malá i velká rozhodnutí Ekonomické myšlení je nezbytné nejenom pro budoucí ekonomy, ale i pro ostatní profese, neboť je základem pro chování občanů ve svobodné demokratické společnosti Nemalý význam má ekonomické myšlení i při rozhodování o soukromých výdajích, investicích, spoření na důchod apod.

20 Kontaktní údaje AC Innovation s.r.o. Lisabonská 2394/4 190 00 Praha 9 Tel.: +420 777 748 222 E-mail: E-mail: info@acinnovation.czinfo@acinnovation.cz Prezentaci zpracoval: Ing. Jan Korba, MBA Odborník z praxe Tel.: +420 Tel.: +420 602 409 860 Email: Email: Jan_Korba@praxair.comJan_Korba@praxair.com

21 - DĚKUJI ZA POZORNOST -


Stáhnout ppt "Jsem ekonom, aneb Co to vlastně znamená Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Reg. č.: CZ.1.07/1.1.34/02.0039."

Podobné prezentace


Reklamy Google